powrót

Co masz, czego byś nie otrzymał?

Na samym początku wskazałem, że musimy zrozumieć istotę grzechu. Pycha, czyli zabieganie o chwałę u ludzi, odbieranie chwały z tego, co Bóg nam dał za darmo, jest grzechem. W I Liście do Koryntian 4:7, czytamy: „Co masz, czego byś nie otrzymał?” Pomyśl o tym. Pomyśl o tym wszystkim, co masz: zdrowiu, wyglądzie, inteligencji, domu, pracy, pozycji – na niewiele miałeś wpływ. Wszystko masz dzięki zdolnościom, które dał ci Bóg. Urodziłeś się z jakimś poziomem inteligencji, w jakieś rodzinie – nie miałeś na to żadnego wpływu. Z czego możesz się pysznić? Co masz, czego nie otrzymałeś? Może powiesz, że dużo pracowałeś i dlatego coś osiągnąłeś. Mogłeś to osiągnąć tylko dlatego, że Bóg dał ci zdrowie. Pomyśl o złożonych w łóżku, sparaliżowanych, albo niewidomych lub głuchych; jeżeli byłbyś na ich miejscu, nie osiągnąłbyś tyle, ile osiągnąłeś. Tak więc, nie ma niczego, czego byś nie otrzymał.

A co z darami duchowymi, np. z twoją znajomością Biblii. Niektórzy ludzie się tym pysznią. To także grzech. Sama wiedza biblijna nie jest grzechem, ale pysznienie się nią, tak. Kaznodzieja, który jest pyszny dlatego, że jest wspaniałym mówcą, uznawanym i wszędzie zapraszanym, jest największym grzesznikiem. Nie dlatego, że jest kaznodzieją, ale dlatego, że się tym pyszni, a gdy kończy głosić, ludzie gratulują mu i doceniają go. Fakt, że głosi w dużym zgromadzeniu może wzbudzać w nim pychę. Może się pysznić z tego, że jego kościół jest największym w mieście i szybciej wzrasta niż inne kościoły. Nie ma niczego złego w tym, że twój kościół się powiększa, ale jeżeli pysznisz się z tego, grzeszysz. Jezus przyszedł, aby uwolnić nas od pychy. Pycha, podobnie jak obłuda, nie jest wspomniana w 10 przykazaniach, ale Jezus przyszedł nas zbawić także od niej. Jezus mówił o ludziach, którzy zabiegają o chwałę u innych ludzi, również wtedy, kiedy oddają swoje pieniądze, modlą się, czy poszczą – wszystko to jest pychą. Jezus powiedział swoim uczniom: „Nie bądźcie tacy”.

Na podstawie: Zac Poonen - Nauka chrześcijańska - Lekcja 60 - Pycha (http://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/zac-poonen/nauka-chrzescijanska/lekcja-60-pycha)