powrót

Biblia jest Słowem Boga

Chcę się teraz skupić na Słowie Bożym, które daje nam moc, by zwyciężać w naszych walkach z szatanem. Ono również daje nam siłę, by zmierzyć się wszystkim, co nas spotka.

Biblia jest Słowem Boga. Jest napisana przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest to pokarm dla duszy chrześcijanina, który przyszedł do wiary w Chrystusa i dostąpił nowego narodzenia. Podobnie, jak noworodek domaga się mleka, tak prawdziwy chrześcijan, jeśli ma duchowo wzrastać potrzebuje pokarmu Słowa Bożego. W 1 Liście Piotra 1:23, czytamy o dziele Słowa Bożego: "jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa." Wielu ludzi czuje, że zmarnowało swoje życie. Gdyby tylko mogli, chcieliby je rozpocząć od nowa. Dokładnie to oferuje Bóg, gdy mówi: „Możesz narodzić się na nowo”.

Na podstawie: Zac Poonen - Nauka chrześcijańska - Lekcja 10 - Słowo Boże jest naszym pokarmem (http://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/zac-poonen/nauka-chrzescijanska/lekcja-10-slowo-boze-jest-naszym-pokarmem)