powrót

2013-03-09 Boże poselstwo

"Dlatego też i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście od nas Słowo Bożego poselstwa, nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest naprawdę, jako Słowo Boga, które też w was wierzących skutecznie działa." 1 Tes 2:13

Pierwszy List Pawła do Tesaloniczan był pierwszym listem Pawła, ze znajdujących się w natchnionych Pismach Nowego Przymierza. Paweł napisał list ten z Aten. Zaraz po tym, jak został zmuszony uciekać (z powodu prześladowań) z Tesaloniki i Berei (Dz. 17 rozdział). Żydzi, którzy sprzeciwiali się ogłaszanej dobrej nowinie, namówili niektórych mieszkańców, aby wzniecić prześladowania wobec Pawła, jego towarzyszy i wierzących z Tesaloniki (nawróconych Żydów i bogobojnych Greków). List ten zawiera przede wszystkim słowa zachęty i otuchy podczas ucisku, a także podstaw wiary, dla młodego zgromadzenia wierzących. [patrz. http://oblubienica.eu/czytelnia/rozwazania/2012-02-21-jezus-nas-ocalil-ocali-czy-ocala-od-gniewu-bozego ]

Dzisiejsze rozważanie jest bezpośrednią kontynuacją rozważania zatytułowanego "Chrześcijańskie bachory" (http://oblubienica.eu/czytelnia/rozwazania/2013-03-06-chrzescijanskie-bachory).

Paweł wyraża nieustanną wdzięczność Bogu za to, że gdy Tesaloniczanie przyjęli Słowo poselstwa o Bogu, nie było to ludzkie poselstwo, ale poselstwo Boże. Poselstwo Boże przekazane przez apostołów działało w życiu wierzących w Tesalonice. Gdyby przekazano im ludzkie poselstwo, oparte na ludzkiej mądrości, czy ludzkich metodach, wtedy nie wystarczająco oddziaływałoby na ich życie. Tesaloniczanie od samego początku swojego życia z Bogiem spotkali się z prześladowaniami, dlatego też potrzebowali Bożego wzmocnienia, które nie mogło być udziałem jakiejś "mowy motywacyjnej", czy słów ludzkiej mądrości. Potrzebowali prawdziwego Bożego Słowa.

Niekiedy poselstwo ludzkie ma znaczne oddziaływanie na każdego słuchacza. Podobno Adolf Hitler potrafił w taki sposób przemawiać, że nawet osoby, które były mu przeciwne, nie potrafiły, podczas jego publicznych wystąpień, oprzeć się uniesieniom. Było to jednak ludzkie poselstwo, można sądzić, że było to wręcz poselstwo "wprost z piekła". Poselstwo Boże jednak, zgodnie ze słowami Pawła, oddziałuje na wierzących. Dla ludzi niewierzących jest ono bardzo niewygodne, gdyż przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości.

Niektórzy nauczyciele nauczają, że zasady Bożego poselstwa są jak zasady fizyki (np. prawo grawitacji), oddziaływają na każdego człowieka, niezależnie od tego, czy te osoby wierzą w nie, czy nie (starają się w taki sposób wytłumaczyć sukces ludzi niewierzących). Tak nie jest, Paweł wyraźnie wskazuje, że poselstwo Boże oddziałuje w życiu ludzi wierzących. Nie jest to poselstwo sukcesu - tutaj na ziemi (choć czasem taki sukces może się pojawić). Podstawą Bożego poselstwa jest zapewnienie wiecznego zbawienia dla słuchaczy przez usprawiedliwienie z łaski, zmienione i uświęcone życie.

mb

Chmura tagów

Czytelnia Rozważania
 • Najnowsze polecane

  • 2018-05-07 11:16:29
   http://oblubienica.eu/czytelnia/biblia/przeklad link do przekładu MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE DOSTĘPNE JEST DO POBRANIA DRUGIE WYDANIE PRZEKŁADU! 28 CZERWCA POWINNA UKAZAĆ SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU W WERSJI PAPIEROWEJ! WYDRUK II WYDANIA BĘDZIE WIĘKSZY, PODADTO BĘDZIE W FUTERALE - CENA NT - 50zł NOWY PRZEKŁAD NOWEGO TESTAMENTU. Toruński Przekład Nowego Przymierza - TPNT Przekład dosłowny. Korzystano...
  • 2018-08-03 10:21:29

   materiał audio

  • 2018-07-30 12:37:47
   "O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie!" (Iz 48:18); "Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie." (Mt 7:21); "Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w...

   materiał audio

  • 2018-07-30 11:56:01
   "Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest." (Mt 5:48); "Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą." (1Kor 12:31); "A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej...

   materiał audio

  • 2018-07-24 13:08:02
   "Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym." (Jud 1:3); "Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, Ale napominajcie jedni...

   materiał audio

  • 2018-07-24 12:06:58
   "Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was." (Rdz 22:5); "Upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i...

   materiał audio

  • 2018-07-23 11:54:36
   Usługa wygłoszona 27 czerwca 2018r.

   materiał audio

  • 2018-07-23 11:53:02
   "Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!" (Prz 3:5-6); "Achaz miał dwadzieścia lat, gdy objął władzę królewską, a panował szesnaście lat w Jeruzalemie. Lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, Boga jego, jak Dawid jego praojciec. Kroczył raczej drogą królów...

   materiał audio