powrót

2013-02-26 Czy bój, który toczysz jest daremny?

"Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie okazało się daremne, ale i pomimo, że ucierpieliśmy i doznaliśmy zniewagi — jak wiecie — w Filippi, odważyliśmy się w Bogu naszym głosić wam ewangelię Bożą w ciężkim boju." 1 Tes 2:1-2

Pierwszy List Pawła do Tesaloniczan był pierwszym listem Pawła, ze znajdujących się w natchnionych Pismach Nowego Przymierza. Paweł napisał list ten z Aten. Zaraz po tym, jak został zmuszony uciekać (z powodu prześladowań) z Tesaloniki i Berei (Dz. 17 rozdział). Żydzi, którzy sprzeciwiali się ogłaszanej dobrej nowinie, namówili niektórych mieszkańców, aby wzniecić prześladowania wobec Pawła, jego towarzyszy i wierzących z Tesaloniki (nawróconych Żydów i bogobojnych Greków). List ten zawiera przede wszystkim słowa zachęty i otuchy podczas ucisku, a także podstaw wiary, dla młodego zgromadzenia wierzących. [patrz. http://oblubienica.eu/czytelnia/rozwazania/2012-02-21-jezus-nas-ocalil-ocali-czy-ocala-od-gniewu-bozego ]

Paweł na początku drugiego rozdziału wspomina, w jaki sposób przybył do Tesaloniki ogłosić dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Opis tych wydarzeń znajduje się w Dziejach Apostolskich 16 i 17 rozdziale. W Troadzie Paweł zobaczył wizję jakiegoś Macedończyka, który prosił o pomoc (Dz. 16:8-10). Apostołowie rozumiejąc, że wolą Bożą jest, aby dobra nowina została zaniesiona do Macedonii udali się do Filippi (Dz. 16:11-12), gdzie nie było żydowskiej synagogi, poszli więc na miejsce modlitw nad rzeką, gdzie spotykały się kobiety (Dz. 16:13). W Filippii pewna niewolnica posiadała ducha wieszczego (dosłownie "ducha pytona", co prawdopodobnie oznaczało, że demon, który był w niej przemawiał w formie "brzuchomówstwa"), którego Paweł wygonił z tej kobiety (Dz. 16:16-18). Gdy jej panowie poznali, że stracili możliwość zysku ujęli Pawła i Sylasa i zaprowadzili do pretorów, wnosząc przeciwko nim oskarżenie (Dz. 16:19-21). Pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty, siec rózgami (zadali im wiele razów), nogi ich zakuli w dyby i wrzucili do więzienia (Dz. 16:22-23). Później, za sprawą cudu Bożego nastąpiło trzęsienie ziemi, a  strażnik więzienny i jego rodzina nawrócili się do Boga (Dz. 16:26-33). Z Filippi Paweł i jego towarzysze przechodząc przez Amfipolis i Apolonię doszli do Tesaloniki (17:1)

Właśnie do tych wydarzeń odwołuje się Paweł pisząc "ucierpieliśmy i doznaliśmy zniewagi — jak wiecie — w Filippi". Dalej, co do wydarzeń w Macedonii Paweł określa służbę zwiastowania ewangelii, jako "ciężki (dosł. wielki) bój". Słowo "bój" użyte w tym wersecie to gr. αγωνια (agōnia), oznacza krańcowo wykończające zmaganie. Paweł swoją odważną służbę, prześladowania i cierpienia określa właśnie takim zmaganiem. Czy i my w jakiejś mierze podejmujemy taki bój?

Głoszenie w Macedonii było poprzedzone Bożą wizją. Paweł idąc do Macedończyków wiedział, że taka jest wola Boża. Apostoł znał cel Boży - zbawienie Macedończyków. Nawet, jeżeli jego służba głoszenia ewangelii spotkała się z licznymi trudnościami i cierpieniami.  Apostoł stwierdza "przyjście do was nie okazało się daremne (dosł. próżne, puste)". Bój, który podejmowali przynosił konkretny rezultat, o którym możemy przeczytać w 1 rozdziale 1 Listu do Tesaloniczan. Życie i świadectwo Tesaloniczan było efektem pracy głosicieli Słowa Bożego. Paweł nie zadowalał się stwierdzeniem, że "ziarno zostało zasiane", ani tym, że "wiele osób przyszło do zboru". Wielki bój, wysiłek i cierpienia, których doznali Paweł z Sylasem miały sens dlatego, że wielu Macedończyków (w tym Tesaloniczan) nie tylko się nawróciło do Boga, ale także dzielnie znosiło prześladowania i było świadectwem dla innych. Paweł nie zadowalał się ludźmi, którzy tylko usłyszeli ewangelię, ale oczekiwał, że ci, którzy przyjęli ją, staną się jego naśladowcami (o czy czytamy w 1 rozdziale). Gdyby Tesaloniczanie przyjęli Słowo, lecz później w wyniku prześladowań stracili wiarę, staliby się podobni do „ziaren posianych między ciernie” z przypowieści o czworakiej roli, a przyjście apostołów byłoby daremne. Czy i my w taki sposób rozpatrujemy nasz trud podejmowany dla głoszenia Królestwa Bożego?

mb

Chmura tagów

Czytelnia Rozważania
 • Najnowsze polecane

  • 2018-05-07 11:16:29
   http://oblubienica.eu/czytelnia/biblia/przeklad link do przekładu MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE DOSTĘPNE JEST DO POBRANIA DRUGIE WYDANIE PRZEKŁADU! 28 CZERWCA POWINNA UKAZAĆ SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU W WERSJI PAPIEROWEJ! WYDRUK II WYDANIA BĘDZIE WIĘKSZY, PODADTO BĘDZIE W FUTERALE - CENA NT - 50zł NOWY PRZEKŁAD NOWEGO TESTAMENTU. Toruński Przekład Nowego Przymierza - TPNT Przekład dosłowny. Korzystano...
  • 2018-07-19 15:21:39
   "Bo u ciebie jest źródło życia, W światłości twojej oglądamy światłość." (Ps 36:10); "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi." (Jan 1:1-4); "Słudzy...

   materiał audio

  • 2018-07-19 15:16:38
   "A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje." (2Kor 9:6-7); "Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, W chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w...

   materiał audio

  • 2018-07-19 14:39:22
   "I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, Pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do...

   materiał audio

  • 2018-07-19 08:37:40

   materiał audio

  • 2018-07-18 15:10:56
   "Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, Aby...

   materiał audio

  • 2018-07-18 14:25:11
   "Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta." (Prz 16:32); Usługa wygłoszona 26 czerwca 2018r.

   materiał audio

  • 2018-07-18 14:15:53
   "Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy." (1Kor 5:8); Usługa wygłoszona 26 czerwca 2018r.

   materiał audio