powrót

2013-02-25 Podsumowanie. Rozważania z 1 Listu do Tesaloniczan 1 rozdział

(1) Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego.

(2) Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w naszych modlitwach, nieustannie (3) pamiętając o dziele waszej wiary, trudzie miłości i wytrwałości nadziei (co do) naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przed Bogiem i Ojcem naszym, (4) wiedząc, bracia ukochani przez Boga, o waszym wybraniu, (5) że nasza ewangelia dotarła do was nie tylko w Słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania — tak jak wiecie, jacy byliśmy pośród was ze względu na was.

2013-02-22 Czy inni dziękują Bogu za świadectwo Twojego życia?

(6) A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo w wielkim ucisku z radością Ducha Świętego, (7) tak że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai. (8) Od was bowiem Słowo Pana rozniosło się nie tylko w Macedonii i w Achai, ale w każdym miejscu rozeszła się wasza ufność względem Boga, tak że nie mamy potrzeby o tym mówić;

2012-02-23 Czy Paweł nazwałby Ciebie swoim naśladowcą?

(9) sami bowiem o nas rozgłaszają, jakie mieliśmy u was przyjęcie, i jak odwróciliście się od bożków do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu (10) i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocala od nadchodzącego gniewu Boga.

2013-02-21 Jezus nas ocalił, ocali czy ocala od gniewu Bożego?

Chmura tagów

Czytelnia Rozważania