powrót

2013-02-21 Jezus nas ocalił, ocali czy ocala od gniewu Bożego?

"sami bowiem o nas rozgłaszają, jakie mieliśmy u was przyjęcie, i jak odwróciliście się od bożków do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocala od nadchodzącego gniewu Boga." 1Tes 1:9-10

Pierwszy List Pawła do Tesaloniczan był pierwszym listem Pawła, ze znajdujących się w natchnionych Pismach Nowego Przymierza. Paweł napisał list ten z Aten. Zaraz po tym, jak został zmuszony uciekać (z powodu prześladowań) z Tesaloniki i Berei (Dz. 17 rozdział). Żydzi, którzy sprzeciwiali się ogłaszanej dobrej nowinie, namówili niektórych mieszkańców, aby wzniecić prześladowania wobec Pawła, jego towarzyszy i wierzących z Tesaloniki (nawróconych Żydów i bogobojnych Greków). List ten zawiera przede wszystkim słowa zachęty i otuchy podczas ucisku, a także podstaw wiary, dla młodego zgromadzenia wierzących.

Jedna z podstawowych zasad wiary, którą głosił Paweł jest to, że wierzący już odwrócili się od bożków do Boga żywego i prawdziwego. Paweł przeciwstawia wierzenia Greków (które sam dobitnie poznał w Atenach), które osadzały się na bożkach, bóstwach i posążkach, z jednym prawdziwym Bogiem, który nie jest z kamienia i nie jest podobny do żywiołów tego świata. Następnie wskazuje na nasze oczekiwanie na zbawiciela w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, który ocala nas od nadchodzącego (przychodzącego) gniewu Bożego.

Warto zauważyć, że gniew Boży nie jest gniewem, który kiedyś przyjdzie, ale jest gniewem już przychodzącym (czas teraźniejszy), ale podobnie, jak Królestwo Boże objawi się w pełni w czasie przyszłym. Akt ocalania nas (także czas teraźniejszy) przez Jezusa przed gniewem nie był tylko kiedyś w przeszłości i nie będzie tylko kiedyś w przyszłości, ale jest teraz i tu.

Fragment ten pokazuje, że nasze chrześcijaństwo nie może być oparte na wydarzeniu z przeszłości, "modlitwie grzesznika", czy podniesieniu ręki na nabożeństwie. Nasza wiara i musi być oparta na dziele, które Jezus wykonał w nas kiedyś (tak, jak Tesaloniczanie odwrócili się od fałszywych bożków do Boga żywego i prawdziwego), ale dalej musi przejawiać się w oczekiwaniu na Jezusa każdego dnia i nocy. Nasza wiara i miłość do Boga musi być naszym codziennym elementem chrześcijańskiego życia. W II Tesaloniczan 2:8 czytamy o ludziach, którzy "nie przyjęli miłości prawdy" - "I dlatego Bóg wystawi ich (dosł. pośle na nich) na działanie oszustwa, po to, by uwierzyli kłamstwu".

Jeżeli nasze chrześcijaństwo nie opiera się na codziennym kroczeniu za Panem. Jeżeli nie przyjmujemy miłości prawdy Bożej. Jeżeli nie szukamy z całego serca tego, co jest prawdą, zadowalając się kłamstwem, które tak często głoszone jest z dzisiejszych kazalnic. Jeżeli Bóg, w którego wierzymy nie jest prawdziwy (a jest wymysłem ludzkiej nauki, która nie zmusza człowieka do niesienia krzyża i wiernego podążania za Jezusem). W końcu jeżeli Bóg, w którego uwierzyliśmy nie jest Bogiem żyjącym, pozwala nam naśmiewać się z siebie i nie weźmie odpłaty za to - wtedy także skończy się Boże ocalenie dla nas!

mb

Chmura tagów

Czytelnia Rozważania
 • Najnowsze polecane

  • 2018-10-17 20:35:27
   „I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”. (1 List Piotra 2:5) Serdecznie zapraszamy na kolejną  Konferencję w Toruniu Miejsce: Toruń, ul. Przy Skarpie 13, Szkoła Podstawowa nr 28 (Osiedle Na Skarpie) Termin: 24-25 listopad 2018  (rozpoczęcie godz. 11.00)   Pragniemy aby uczestnicy...
  • 2018-09-27 08:23:30
   KSIĄŻKA BRATA ZAC'A POONEN'A DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA + PIĘĆDZIESIĄT CECH FARYZEUSZÓW JEST JUŻ DOSTĘPNA W wyniku cudownego Bożego działania udało nam się wydać w formie książki, cykl wykładów Zac'a Poonen'a, pt: „Duchowe Prawdy Nowego Przymierza”, wygłoszonych w głównym zborze Christian Fellowship Church w Bengalore (Indie). Dzięki Bożej łasce...
  • 2018-05-07 11:16:29
   http://oblubienica.eu/czytelnia/biblia/przeklad link do przekładu MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE DOSTĘPNE JEST DO POBRANIA DRUGIE WYDANIE PRZEKŁADU! 28 CZERWCA POWINNA UKAZAĆ SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU W WERSJI PAPIEROWEJ! WYDRUK II WYDANIA BĘDZIE WIĘKSZY, PODADTO BĘDZIE W FUTERALE - CENA NT - 50zł NOWY PRZEKŁAD NOWEGO TESTAMENTU. Toruński Przekład Nowego Przymierza - TPNT Przekład dosłowny. Korzystano...
  • 2018-11-16 23:04:15
   Życie w wolności od strachu.

   materiał video

  • 2018-11-06 08:40:19
   Wykład na temat wielkiego zagrożenia dla wierzących, jakim są fałszywe nauki rozsiewane przez fałszywych nauczycieli.

   materiał video

  • 2018-09-05 14:48:03
   "A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność." (2Kor 3:17); "Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali" (1Kor 14:20); "Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli...

   materiał audio

  • 2018-08-03 10:21:29

   materiał audio

  • 2018-07-30 12:37:47
   "O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie!" (Iz 48:18); "Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie." (Mt 7:21); "Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w...

   materiał audio