powrót

2013-02-20 Król, czy niewolnik

"Paweł niewolnik [doulos] Jezusa Pomazańca powołany wysłannik, który jest oddzielony do dobrej nowiny Boga". (EPI) Rzym 1:1

"Niewolnicy [douloi] bądźcie posłuszni (tym) panom według ciała z bojaźnią i drżeniem, w prostocie serca waszego, jak Pomazańcowi, nie w służbie na pokaz [oftalmodouleian], jak przypochlebiający się ludziom, ale jak niewolnicy [douloi] Pomazańca czyniący wolę Bożą z duszy z dobrej woli służący [douleuontes], jak Panu a nie ludziom, wiedzący, że co jeśli coś każdy uczyniłby dobrego to otrzyma od Pana, czy to niewolnik [doulos], czy wolny " (EPI) Efezjan 6:5-7

Wielu z nas postrzega nasze życie dla Boga, jako formę partnerstwa z Bogiem. Jest to obraz bardzo nieprawdziwy. Tak, Biblia nazywa nas dziećmi Bożymi. Tak, Biblia nazywa nas królami i kapłanami, ale przede wszystkim jesteśmy niewolnikami Boga i Jego sługami.

Paweł swoją zależność wobec Jezusa wielokrotnie określa greckim słowem δουλος (doulos), które oznacza bycie czyimś niewolnikiem, sługą. Życie takiego niewolnika zależy od jego pana, to pan decyduje, jaką pracę ma wykonywać, jakie obowiązki ma spełniać i jaki styl życia ma wieść. Niewolnik (sługa) jest całkowicie zależne od pana. Niewolnik (sługa), który jest wyniesiony znacznie ponad swój status życiowy wie, że wszystko, co ma zależy od jego pana. Jego pan decyduje, czy będzie wywyższony, czy poniżony.

Nasz Pan przyoblekł nas w honory, na które nie zasługujemy. Czy odwdzięczamy się Mu za to? Jak spełniamy swoją służbę? Czy czynimy naszą, czy Jego wolę?
Badajmy swoje serca, czy jest to służba na pokaz, która ma się przypodobać ludziom (a nie Bogu), czy czynimy wolę Bożą z duszy (słowo dusza oznacza życie, całe nasze zaangażowanie i myśli), czy może z narzekaniem?

Nie każdy z nas ma nad sobą pana tutaj na ziemi, ale każdy ma Pana w niebiosach. A za Pawłem mówmy o sobie, jako o niewolnikach (sługach), a nie jako o dzieciach Bożych, królach, królewskim kapłaństwie, pomazańcach Bożych........ zauważmy, że nikt z Bożych mężów tak nigdy siebie nie nazwał, nawet Abraham nie nazwał siebie "przyjacielem Boga".

Zamiast wywyższać siebie, lepiej poniżać i oczekiwać, że wierny Pan i Bóg nasz wywyższy nas w dniu, który sam wybierze.

mb

Chmura tagów

Czytelnia Rozważania
 • Najnowsze polecane

  • 2018-10-17 20:35:27
   „I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”. (1 List Piotra 2:5) Serdecznie zapraszamy na kolejną  Konferencję w Toruniu Miejsce: Toruń, ul. Przy Skarpie 13, Szkoła Podstawowa nr 28 (Osiedle Na Skarpie) Termin: 24-25 listopad 2018  (rozpoczęcie godz. 11.00)   Pragniemy aby uczestnicy...
  • 2018-09-27 08:23:30
   KSIĄŻKA BRATA ZAC'A POONEN'A DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA + PIĘĆDZIESIĄT CECH FARYZEUSZÓW JEST JUŻ DOSTĘPNA W wyniku cudownego Bożego działania udało nam się wydać w formie książki, cykl wykładów Zac'a Poonen'a, pt: „Duchowe Prawdy Nowego Przymierza”, wygłoszonych w głównym zborze Christian Fellowship Church w Bengalore (Indie). Dzięki Bożej łasce...
  • 2018-05-07 11:16:29
   http://oblubienica.eu/czytelnia/biblia/przeklad link do przekładu MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE DOSTĘPNE JEST DO POBRANIA DRUGIE WYDANIE PRZEKŁADU! 28 CZERWCA POWINNA UKAZAĆ SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU W WERSJI PAPIEROWEJ! WYDRUK II WYDANIA BĘDZIE WIĘKSZY, PODADTO BĘDZIE W FUTERALE - CENA NT - 50zł NOWY PRZEKŁAD NOWEGO TESTAMENTU. Toruński Przekład Nowego Przymierza - TPNT Przekład dosłowny. Korzystano...
  • 2018-11-16 23:04:15
   Życie w wolności od strachu.

   materiał video

  • 2018-11-06 08:40:19
   Wykład na temat wielkiego zagrożenia dla wierzących, jakim są fałszywe nauki rozsiewane przez fałszywych nauczycieli.

   materiał video

  • 2018-09-05 14:48:03
   "A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność." (2Kor 3:17); "Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali" (1Kor 14:20); "Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli...

   materiał audio

  • 2018-08-03 10:21:29

   materiał audio

  • 2018-07-30 12:37:47
   "O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie!" (Iz 48:18); "Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie." (Mt 7:21); "Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w...

   materiał audio