powrót

2012-02-23 Czy Paweł nazwałby Ciebie swoim naśladowcą?

"A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo w wielkim ucisku z radością Ducha Świętego, tak że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Od was bowiem Słowo Pana rozniosło się nie tylko w Macedonii i w Achai, ale i w każdym miejscu rozeszła się wasza ufność względem Boga, tak że nie mamy potrzeby o tym mówić;" 1 Tes. 6-8

Pierwszy List Pawła do Tesaloniczan był pierwszym listem Pawła, ze znajdujących się w natchnionych Pismach Nowego Przymierza. Paweł napisał list ten z Aten. Zaraz po tym, jak został zmuszony uciekać (z powodu prześladowań) z Tesaloniki i Berei (Dz. 17 rozdział). Żydzi, którzy sprzeciwiali się ogłaszanej dobrej nowinie, namówili niektórych mieszkańców, aby wzniecić prześladowania wobec Pawła, jego towarzyszy i wierzących z Tesaloniki (nawróconych Żydów i bogobojnych Greków). List ten zawiera przede wszystkim słowa zachęty i otuchy podczas ucisku, a także podstaw wiary, dla młodego zgromadzenia wierzących. [patrz. http://oblubienica.eu/czytelnia/rozwazania/2012-02-21-jezus-nas-ocalil-ocali-czy-ocala-od-gniewu-bozego ]

Paweł wskazuje, że wierzący w Tesalonice, po przyjęciu dobrej nowiny stali się naśladowcami Pawła i jego towarzyszy (Sylasa i Tymoteusza). Warto zastanowić się, czy i my jesteśmy naśladowcami Pawła (który był naśladowcą Jezusa), nie tylko w małym, ale i w dużym? W 2 Liście do Tymoteusza 2:10-12 Paweł rozwiją tą myśl pokazując, co to znaczy być jego naśladowcą

"Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, planem, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością,  prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze — prześladowaniami, których doświadczyłem i ze wszystkich wyzwolił mnie Pan. Właściwie wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.".  (2 Tm 2:10-11)

Widzimy więc, że naśladownictwo Pawła  wiąże się posłuszeństwem wobec nauki, którą głosił. Zauważmy, że wszystkie nowe pomysły na chrześcijaństwo, nowe sposoby ewangelizacji, metody rozwoju duchowego i "chrześcijańskiej psychologii", czy koncepcji "kościoła socjalnego" (nauka, według której kościół jest powołany, aby  rozwiązywał ziemskie problemy świata) nie są naśladowaniem Pawła, ale jakąś "nowocześniejszą", "lepszą" i będącą w poważaniu w tym świecie ideą. Ostatecznie prowadzi to do odrzucenia hańby szorstkiego krzyża, na rzecz zaszczytów i poważania. Zwiastowanie Pawła przynosiło sprzeciw nie tylko ze względu na treść ewangelii, ale także dlatego, że nie było przekazywane w atrakcyjny sposób. Jedyną wartością przesłania Pawła był ukrzyżowany Chrystus, a celem przesłania było nasze ukrzyżowanie dla Chrystusa.

Paweł określa nastawienie prześladowanych i uciskanych Tesaloniczan jako postawę radości w Duchu Świętym. Czy inni widzą talą radość w naszym życiu? Postawa tych uciskanych braci i sióstr stała się wzorem dla innych wierzących, zarówno w Achai (Korynt, Kenchry), jak i Macedonii (Filipia, Berea, Tesalonika, Amfilpolis). Zachęta, jaka płynęła z ich życia, nastawienia do ucisków i miłości do Jezusa Chrystusa i siebie nawzajem było początkiem rozniesienia ewangelii do wielu greeckich miast. Ich służba niesienia ewangelii i pomocy dla ewangelistów przyczyniła się do powstania wielu zborów w Macedonii i Achai.

Święte życie Tesaloniczan miało cudowny owoc dla sprawy Bożego Królestwa. Czy i my owocujemy dla Bożego Królestwa? Czy Paweł, gdyby był wśród nas mógłby o naszym zborze i nas samych powiedzieć, że jesteśmy jego naśladowcami? Wiele zborów i wierzących chciałoby owoców służby Pawła, nie idąc za jego "nauką, sposobem życia, planem, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością,  prześladowaniami, cierpieniami". Popularne są trendy, według których dokłada się do prostych dróg Paśkich ludzką filozofię, marketing i psychologię, dalej nazywajac to "chrześcijaństwem". Pamiętajmy, że Boże ścieżki są wieczne.

Ps 139:24 "I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady,A prowadź mnie drogą odwieczną!".

mb

Chmura tagów

Czytelnia Rozważania
 • Najnowsze polecane

  • 2018-10-17 20:35:27
   „I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”. (1 List Piotra 2:5) Serdecznie zapraszamy na kolejną  Konferencję w Toruniu Miejsce: Toruń, ul. Przy Skarpie 13, Szkoła Podstawowa nr 28 (Osiedle Na Skarpie) Termin: 24-25 listopad 2018  (rozpoczęcie godz. 11.00)   Pragniemy aby uczestnicy...
  • 2018-09-27 08:23:30
   KSIĄŻKA BRATA ZAC'A POONEN'A DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA + PIĘĆDZIESIĄT CECH FARYZEUSZÓW JEST JUŻ DOSTĘPNA W wyniku cudownego Bożego działania udało nam się wydać w formie książki, cykl wykładów Zac'a Poonen'a, pt: „Duchowe Prawdy Nowego Przymierza”, wygłoszonych w głównym zborze Christian Fellowship Church w Bengalore (Indie). Dzięki Bożej łasce...
  • 2018-05-07 11:16:29
   http://oblubienica.eu/czytelnia/biblia/przeklad link do przekładu MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE DOSTĘPNE JEST DO POBRANIA DRUGIE WYDANIE PRZEKŁADU! 28 CZERWCA POWINNA UKAZAĆ SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU W WERSJI PAPIEROWEJ! WYDRUK II WYDANIA BĘDZIE WIĘKSZY, PODADTO BĘDZIE W FUTERALE - CENA NT - 50zł NOWY PRZEKŁAD NOWEGO TESTAMENTU. Toruński Przekład Nowego Przymierza - TPNT Przekład dosłowny. Korzystano...
  • 2018-11-16 23:04:15
   Życie w wolności od strachu.

   materiał video

  • 2018-11-06 08:40:19
   Wykład na temat wielkiego zagrożenia dla wierzących, jakim są fałszywe nauki rozsiewane przez fałszywych nauczycieli.

   materiał video

  • 2018-09-05 14:48:03
   "A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność." (2Kor 3:17); "Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali" (1Kor 14:20); "Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli...

   materiał audio

  • 2018-08-03 10:21:29

   materiał audio

  • 2018-07-30 12:37:47
   "O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie!" (Iz 48:18); "Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie." (Mt 7:21); "Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w...

   materiał audio