powrót
10 przykazanie - zdjęcie

10 przykazanie

Teraz pomyśl o 10 przykazaniach, Bóg powiedział: „Nie będziesz miał innych Bogów ani bożków. Nie czyń sobie bożków. Nie używaj Mojego imienia na daremno. Przestrzegaj szabatu jako świętego dnia. Szanuj swego ojca i matkę. Nie morduj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie składaj fałszywego świadectwa”. To tylko 9 z 10 przykazań. Jest możliwe, aby ktoś przestrzegał bez pomocy Ducha Świętego ich wszystkich. Dowodzą tego liczne osoby, których życie opisane jest w Starym Testamencie.

W czasach Starego Testamentu, ludzie nie posiadali w swoim wnętrzu Ducha Świętego, a jednak Paweł powiedział: „Od samego dziecięctwa do tej chwili, żyłem przed Bogiem z dobrym sumieniem” (Dz.23:1). Młody i bogaty rządca powiedział: „Od dzieciństwa przestrzegałem tych wszystkich przykazań” (Mk. 10:20), gdy Jezus wskazał mu na te przykazania. Dla bogobojnej osoby, przestrzeganie tych wszystkich przykazań było możliwe bez pomocy Ducha Świętego. Czynili to własną siłą. Każdy, niezależnie od wyzwanej religii, bez pomocy Boga jest w stanie przestrzegać tych 9 przykazań, gdyż człowiek posiada w sobie pewną siłę, by prowadzić powierzchownie moralne życie. Jeśli nie będziesz prowadził powierzchownie moralnego życia, nikt nie przyjmie twojej religii. Ludzie oczekują, że religijne osoby będą powierzchownie moralne.

Zwróćmy uwagę na to, że 10 przykazanie skupia się nie na tym, co powierzchowne, ale na tym, co jest wewnątrz człowieka. "Nie będziesz pożądał, zachłannie spoglądał, mocno pragnął" – każdy z tych 3 terminów ma takie samo znaczenie. Niestety, słowo „pożądanie” nabrało wyłącznie pejoratywnego (negatywnego) znaczenia. Tak naprawdę, oznacza ono mocne pragnienie. W Liście do Galacjan 5:17, czytamy: „Duch Święty pożąda przeciwko ciału”. Duch Święty nie czyni zła, ale ma silne pragnienia przeciwne ciału; a ciało ma silne pragnienia walczące przeciwko Duchowi Świętemu.

To samo słowo - „pożądliwość” - zostało użyte w 2 Księdze Mojżeszowej 20:17: "Nie będziesz pożądał domu swego bliźniego, ani jego żony". Innymi słowy: "Nie będziesz pragnął domu swego bliźniego, ani jego żony" lub: "Nie będziesz odczuwał silnego pragnienia, by mieć dom swego bliźniego, jego żonę, jego sługi. Ani też nie będziesz życzył sobie, aby służąca, która dobrze i wiernie pracuje dla niego, pracowała dla ciebie. Nie będziesz pragnął biznesu swego bliźniego, albo jego osła, albo czegokolwiek, co do niego należy". 10 przykazanie dotyczy tego, co wewnętrzne. Nikt nie może sprawdzić, czy je przestrzegasz.

Na podstawie: Zac Poonen - Nauka chrześcijańska - Lekcja 16 - Przestrzeganie 10 przykazania (http://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/zac-poonen/nauka-chrzescijanska/lekcja-16-przestrzeganie-10-przykazania)

 • Najnowsze polecane

  • 2018-10-17 20:35:27
   „I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”. (1 List Piotra 2:5) Serdecznie zapraszamy na kolejną  Konferencję w Toruniu Miejsce: Toruń, ul. Przy Skarpie 13, Szkoła Podstawowa nr 28 (Osiedle Na Skarpie) Termin: 24-25 listopad 2018  (rozpoczęcie godz. 11.00)   Pragniemy aby uczestnicy...
  • 2018-09-27 08:23:30
   KSIĄŻKA BRATA ZAC'A POONEN'A DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA + PIĘĆDZIESIĄT CECH FARYZEUSZÓW JEST JUŻ DOSTĘPNA W wyniku cudownego Bożego działania udało nam się wydać w formie książki, cykl wykładów Zac'a Poonen'a, pt: „Duchowe Prawdy Nowego Przymierza”, wygłoszonych w głównym zborze Christian Fellowship Church w Bengalore (Indie). Dzięki Bożej łasce...
  • 2018-05-07 11:16:29
   http://oblubienica.eu/czytelnia/biblia/przeklad link do przekładu MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE DOSTĘPNE JEST DO POBRANIA DRUGIE WYDANIE PRZEKŁADU! 28 CZERWCA POWINNA UKAZAĆ SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU W WERSJI PAPIEROWEJ! WYDRUK II WYDANIA BĘDZIE WIĘKSZY, PODADTO BĘDZIE W FUTERALE - CENA NT - 50zł NOWY PRZEKŁAD NOWEGO TESTAMENTU. Toruński Przekład Nowego Przymierza - TPNT Przekład dosłowny. Korzystano...
  • 2018-11-16 23:04:15
   Życie w wolności od strachu.

   materiał video

  • 2018-11-06 08:40:19
   Wykład na temat wielkiego zagrożenia dla wierzących, jakim są fałszywe nauki rozsiewane przez fałszywych nauczycieli.

   materiał video

  • 2018-09-05 14:48:03
   "A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność." (2Kor 3:17); "Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali" (1Kor 14:20); "Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli...

   materiał audio

  • 2018-08-03 10:21:29

   materiał audio

  • 2018-07-30 12:37:47
   "O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie!" (Iz 48:18); "Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie." (Mt 7:21); "Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w...

   materiał audio