powrót
10 przykazanie - zdjęcie

10 przykazanie

Teraz pomyśl o 10 przykazaniach, Bóg powiedział: „Nie będziesz miał innych Bogów ani bożków. Nie czyń sobie bożków. Nie używaj Mojego imienia na daremno. Przestrzegaj szabatu jako świętego dnia. Szanuj swego ojca i matkę. Nie morduj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie składaj fałszywego świadectwa”. To tylko 9 z 10 przykazań. Jest możliwe, aby ktoś przestrzegał bez pomocy Ducha Świętego ich wszystkich. Dowodzą tego liczne osoby, których życie opisane jest w Starym Testamencie.

W czasach Starego Testamentu, ludzie nie posiadali w swoim wnętrzu Ducha Świętego, a jednak Paweł powiedział: „Od samego dziecięctwa do tej chwili, żyłem przed Bogiem z dobrym sumieniem” (Dz.23:1). Młody i bogaty rządca powiedział: „Od dzieciństwa przestrzegałem tych wszystkich przykazań” (Mk. 10:20), gdy Jezus wskazał mu na te przykazania. Dla bogobojnej osoby, przestrzeganie tych wszystkich przykazań było możliwe bez pomocy Ducha Świętego. Czynili to własną siłą. Każdy, niezależnie od wyzwanej religii, bez pomocy Boga jest w stanie przestrzegać tych 9 przykazań, gdyż człowiek posiada w sobie pewną siłę, by prowadzić powierzchownie moralne życie. Jeśli nie będziesz prowadził powierzchownie moralnego życia, nikt nie przyjmie twojej religii. Ludzie oczekują, że religijne osoby będą powierzchownie moralne.

Zwróćmy uwagę na to, że 10 przykazanie skupia się nie na tym, co powierzchowne, ale na tym, co jest wewnątrz człowieka. "Nie będziesz pożądał, zachłannie spoglądał, mocno pragnął" – każdy z tych 3 terminów ma takie samo znaczenie. Niestety, słowo „pożądanie” nabrało wyłącznie pejoratywnego (negatywnego) znaczenia. Tak naprawdę, oznacza ono mocne pragnienie. W Liście do Galacjan 5:17, czytamy: „Duch Święty pożąda przeciwko ciału”. Duch Święty nie czyni zła, ale ma silne pragnienia przeciwne ciału; a ciało ma silne pragnienia walczące przeciwko Duchowi Świętemu.

To samo słowo - „pożądliwość” - zostało użyte w 2 Księdze Mojżeszowej 20:17: "Nie będziesz pożądał domu swego bliźniego, ani jego żony". Innymi słowy: "Nie będziesz pragnął domu swego bliźniego, ani jego żony" lub: "Nie będziesz odczuwał silnego pragnienia, by mieć dom swego bliźniego, jego żonę, jego sługi. Ani też nie będziesz życzył sobie, aby służąca, która dobrze i wiernie pracuje dla niego, pracowała dla ciebie. Nie będziesz pragnął biznesu swego bliźniego, albo jego osła, albo czegokolwiek, co do niego należy". 10 przykazanie dotyczy tego, co wewnętrzne. Nikt nie może sprawdzić, czy je przestrzegasz.

Na podstawie: Zac Poonen - Nauka chrześcijańska - Lekcja 16 - Przestrzeganie 10 przykazania (http://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/zac-poonen/nauka-chrzescijanska/lekcja-16-przestrzeganie-10-przykazania)

 • Najnowsze polecane

  • 2018-05-07 11:16:29
   http://oblubienica.eu/czytelnia/biblia/przeklad link do przekładu MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE DOSTĘPNE JEST DO POBRANIA DRUGIE WYDANIE PRZEKŁADU! 28 CZERWCA POWINNA UKAZAĆ SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU W WERSJI PAPIEROWEJ! WYDRUK II WYDANIA BĘDZIE WIĘKSZY, PODADTO BĘDZIE W FUTERALE - CENA NT - 50zł NOWY PRZEKŁAD NOWEGO TESTAMENTU. Toruński Przekład Nowego Przymierza - TPNT Przekład dosłowny. Korzystano...
  • 2018-07-19 15:21:39
   "Bo u ciebie jest źródło życia, W światłości twojej oglądamy światłość." (Ps 36:10); "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi." (Jan 1:1-4); "Słudzy...

   materiał audio

  • 2018-07-19 15:16:38
   "A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje." (2Kor 9:6-7); "Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, W chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w...

   materiał audio

  • 2018-07-19 14:39:22
   "I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, Pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do...

   materiał audio

  • 2018-07-19 08:37:40

   materiał audio

  • 2018-07-18 15:10:56
   "Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, Aby...

   materiał audio

  • 2018-07-18 14:25:11
   "Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta." (Prz 16:32); Usługa wygłoszona 26 czerwca 2018r.

   materiał audio

  • 2018-07-18 14:15:53
   "Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy." (1Kor 5:8); Usługa wygłoszona 26 czerwca 2018r.

   materiał audio