powrót
Chrześcijanie zatrzymani w Laosie - zdjęcie

Chrześcijanie zatrzymani w Laosie

Jak podaje raport Compass Direct z 8 sierpnia, w ostatnich tygodniach w całym Laosie zostało aresztowanych przynajmniej 90 chrześcijan. 21 lipca mieszkańcy wsi Katin w prowincji Saravane zabili chrześcijanina, wlewając mu do gardła wino ryżowe. 25 lipca lokalne władze aresztowały osiemdziesięciu innych chrześcijan. 17 chrześcijańskich rodzin z tej wsi zamknięto na podwórku miejscowej szkoły. Aresztowanym chrześcijanom nie dawano przez trzy dni pożywienia, usiłując zmusić w ten sposób dorosłych do podpisania dokumentów, w których wyrzekają się swojej wiary. Dziesięć rodzin podpisało takie dokumenty i pozwolono im wrócić do domów. Pozostałe rodziny zostały eksmitowane ze wsi.

Sześcioro chrześcijan zamieszkujących wieś Boukham w prowincji Savannakhet zostało aresztowanych w pierwszym tygodniu sierpnia. 1 sierpnia aresztowano dwóch wierzących i wtrącono ich do więzienia w okręgu Ad-Sapangthong pod zarzutem „wiary w Jezusa i uwielbiania Boga”. Natomiast następnego dnia aresztowano i osadzono w więzieniu pod tym samym zarzutem inną chrześcijankę. 3 sierpnia, w trakcie domowego nabożeństwa, zatrzymany został przez władze pastor Sompong i dwoje młodych wierzących. Według raportu Compass Direct z 28 sierpnia krewni pastora Somponga oraz dwu innych wierzących, Boota i Khamsavana, byli zmuszani przez milicję do wyparcia się swojej wiary.

Kiedy 24 sierpnia przybyli oni, aby odwiedzić w więzieniu swoich bliskich, strażnicy więzienni zacisnęli mocno więzy aresztowanych chrześcijan, sprawiając im silny ból. Odwiedzającym powiedziano: “Jest to konsekwencja tego, że nie podpisaliście oświadczeń, w których wyrzekacie się swej wiary. Już trzykrotnie dawano wam możliwość, aby to uczynić, ale odmawialiście”. Kilka dni później naczelnik wioski nakazał rodzinom Somponga, Boota i Khamsavana, aby podpisali dokumenty, w których wypierają się swojej wiary. Ci jednak odmówili.

Władze rozprawiają się także z kościołami w innych regionach tego kraju. W połowie sierpnia 22 rodziny zostały napomniane za organizowanie nabożeństw w domach prywatnych, po tym jak w styczniu tego roku funkcjonariusze zburzyli ich budynek kościelny. Według uzyskanych informacji, wierzący nadal spotykają się w domu jednego z członków kościoła, a ich prośba o odbudowę budynku kościoła została odrzucona. 25 sierpnia naczelnik wioski Donphai w prownicji Attapue ukarał grzywną miejscowych chrześcijan za organizowanie nabożeństw podczas lokalnych ceremonii animistycznych. Chrześcijanie odmówili zapłacenia grzywny i nie zaprzestali cotygodniowych nabożeństw.

Módl się o uwolnienie pastora Somponga oraz Boota i Khamsavana. Módl się, aby chrześcijanie w Laosie zostali napełnieni odwagą i trwali w posłuszeństwie dla Boga niezależnie od tego, co mówi człowiek (Dz 5,29).

źródło: Głos Męczenników

Chmura tagów

Czytelnia Prześladowani