powrót

Aiden Wilson Tozer

Wybierz z listy

    • 2011-05-31 23:12:27
      "Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście jest pewne jak świt poranka". (Ozeasza 6, 3) W dobie ciemności zalegającej nad całym światem pojawia się pewien weselszy promyk, w zamkniętym kręgu konserwatywnego chrześcijaństwa można znaleźć coraz większą liczbę ludzi, których życie religijne cechuje rosnący głód poznania samego Boga. Spragnieni są prawd duchowych. Nie dadzą się zwieść samymi słowami i nie...

Chmura tagów

Czytelnia Książki