powrót
Z miłości dla Niego - zdjęcie

Z miłości dla Niego

Armelle Nikolas. biedna i uboga służąca, lecz pałająca miłością i łaską Bożą, służyła swojej hardej pani tak wiernie, że ta w końcu zdumiona zapytała się jej, skąd ona przyszła do posiadania takiego miłego usposobienia.

„Przez wielkie miłosierdzie Boże", odpowiedziała zapytana; „nauczyłam się moje obowiązki codziennie wykonywać. Ponieważ On nauczył mnie, że wszystko co z miłości dla Niego czynić będę, jest prawdziwą modlitwą, dlatego stało się to dla mnie tak miłym, abym mogła tylko dla woli Bożej pracować. On i ja, jesteśmy przy pracy tak złączeni, jak .wtenczas, gdy modlę się do Niego. Im bliżej Go. oglądam, tym więcej poznaję Jego doskonałość a moją nicość.”

O jak wspaniałą rzeczą jest z Jezusem zawsze obcować, i na Jego pomoc się oglądać we wszystkich codziennych sprawach. On jest jedyną siłą i On jedynie udziela rady i pomocy w trudnych chwilach.

Kochani czytelnicy! Obyśmy prawdziwie jak ona służąca postąpić sobie mogli, aby jedno harde serce podziwiać musiało działającą w nas łaskę Bożą i widzieć dobre usposobienie, przez które to obcowanie mogłoby poznać samego prawdziwego Boga.

Głos Prawdy 5/1926
Nadesłał Andrzej Byrt