powrót
Każdy wierzący ma przywilej przedkładania Bogu swych próśb - zdjęcie

Każdy wierzący ma przywilej przedkładania Bogu swych próśb

Bóg nasz nie zmęczy się słuchaniem nas. Co wtedy, gdy zaraz nie wysłucha naszych modlitw i próśb? Byłaby to dla nas wielka strata. Dlatego Słowo Boże wzywa nas: „Bez przestanku się módlcie" (1 Tes. 5, 17).

Pewnego razu podczas godziny modlitewnej wstał starszy człowiek, już dobrze po osiemdzie­siątce, i powiedział: „Przyjaciele, chciałbym się dziś podzielić z wami moją radością. Przed 65 laty moja umierająca matka położyła mi na serce: Ty jesteś jedynym wierzącym w rodzinie. Dlatego powierzam ci twoich braci. Módl się codziennie za nich, aż zostaną zbawieni.

Dzisiaj rano otrzymałem list od ostatniego, jeszcze żyjącego brata. Przekazał mi jak to nazwał najlepszą wiadomość: teraz i on dostąpił zbawienia." A twoje modlitwy, drogi wierzący Przyja­cielu, czy są już wysłuchane? Może leży ci to samo na sercu, co temu starszemu bratu w Panu? Nie zniechęcaj się, módl się nadal i pamiętaj o tym, że Bóg powiedział: „Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze" (Iz. 55, 9). W swoim czasie Bóg wysłucha twoje wołanie i błaganie. Może chce jeszcze tylko wysta­wić na próbę twoją cierpliwość?

*

A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus;
albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.”

Mat.1,21