powrót

Biblia

Bracia, myśmy nie okazali jeszcze takiego oddania. Niekiedy dzień lub dwa jesteśmy pełni gorliwości, a potem stajemy się oziębli i obojętni; od czasu do czasu budzimy się, a potem znowu zasypiamy. Dziś wydaje się, jakbyśmy chcieli zapalić cały świat, a jutro nasze własne lampy są bliskie wygaśnięcia. Obyśmy mieli w naszych sercach iskry miłości Chrystusa! Oby płomienie miłości Golgoty wznieciły w nas Boską gorliwość dla Pana, który oddał Swoje życie za nas!

 

C. H. Spurgen

*

Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie.”

Rzym.2,16

A wiedzcie, że kara za wasz grzech was spotka”

4 Mojż.32,23