powrót
Biblia - zdjęcie

Biblia

Jednemu z żołnierzy podczas służby wojskowej powierzono bibliotekę danej jednostki. Które­goś dnia jeden z kolegów przyniósł mu książkę z prośbą, aby ją włączył do księgozbioru. ,,Zała­twione - powiedział - muszę ją jednak najpierw przeczytać." Chodziło o Biblię. Lektura tej Księgi zachwyciła i przykuła uwagę ,,bibliotekarza." Właśnie tego brakowało mu w jego mło­dym życiu, brakowało mu Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki niej znalazł w Nim Syna Bożego, który przyszedł na ziemię, by przebywać pośród upadłych ludzi. Był też głęboko przejęty, czy­tając o Jego doskonałym życiu, a w szczególności o Jego śmierci na krzyżu. Zrozumiał, że Syn Boży, wrogo usposobionych ludzi pojednał z Bogiem.

Przez tę księgę Bóg pokazał młodemu żołnierzowi jego moralny stan i cudowną łaskę Bożą. Sumienie jego zostało przebudzone, a serce poruszone i skruszone. Skierował się do Pana Jezusa, którego przyjął jako swego osobi­stego Zbawiciela i Pana. Był też bardzo wdzięczny swemu koledze, który przyniósł Biblię. Od tego czasu często spędzali razem wolne chwile na wspólnej modlitwie i na czytaniu Słowa Bożego i rozważaniu go. Drogi Czytelniku! Czytaj Słowo Boże i uwierz mu! Wyznaj Pa­nu Jezusowi swoje grzechy i przyjmij go wiarą do serca! On jest Zbawicielem grzeszników!

*

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu”

Hebr.11,6

Wiara jest promieniującą gwiazdą łaski. Jej pochodzenie jest dostojne i wzniosłe, ponieważ jej rodzinnym miejscem są niebiosa; jej miejsce pobytu jest niskie, gdyż mieszka w sercach odkupionych na ziemi. Potężne są jej dzieła. Przezwycięża grzech i szatana. Miażdży pozorne niemożliwości. Zwycięsko przekracza góry z przeszkodami. Pośpiesza do swego portu poprzez morza, w których każda fala to wielka trudność. Wiara przygotowuje chrześcijańskiego bojow­nika do każdej walki, podaje mu tarczę osłaniającą przed ciosami oraz miecz do zwycięstwa. Wiara posiada znakomite oko, aby rozpoznać rzeczy niewidoczne.

Ona wyczuje myśli i naturę Bożą w Jego drogach opatrzności i rządzenia. Zapala i roznieca płomień miłości. Otwiera usta do modlitwy i do dziękczynienia. Przeobraża bieg życia w służ­bę, niczym ustawicznie płynący potok. Będzie trwała tak długo, aż otworzą się wrota krainy światła, a ustanie wtedy, gdy ujrzy Pana twarzą w twarz. Gdy zapytano kogoś: ,,Co to jest wia­ra?", odpowiedział: ,,Wierzyć to czynić wolę Bożą i nie stawiać żadnych pytań".

*

Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników,
z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem,
aby na mnie pierwszym
Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość.”

1 Tym.1,15-16

 

W Londynie wiele lat zwiastował Ewangelię dr Parker. Któregoś dnia zagadnął go pewien mężczyzna i przedstawił mu następujący problem: ,,Pozostaje dla mnie wielką tajemnicą, dla­czego Pan Jezus właśnie Judasza wybrał na apostoła. Przecież wiedział, jak haniebnie Go zdra­dzi i wyda kapłanom. Doprawdy, nie mogę tego pojąć. ,,No tak - odparł dr Parker po krótkiej przerwie - ja zaś stoję przed jeszcze większą zagadką." Rozmówca zaciekawił się, dr Parker był bowiem bardzo wykształconym człowiekiem. Zapytał: ,,A cóż to za zagadka?" Usłyszał na­stępującą odpowiedź: ,,Niezmiernie zdumiewa mnie, że Pan Jezus wybrał mnie, takiego wiel­kiego grzesznika."

W Biblii może być wiele rzeczy, których nie rozumiemy. l nie ma się czemu dziwić, gdyż jest to potwierdzenie tego, co Bóg powiedział w Swoim Słowie: „Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje" (Iz. 55, 8).

Nie tylko dla dr Parkera, lecz także dla każdego odkupionego przez Pana na całą wieczność pozostanie cudem, że umiłował akurat tych, którzy byli Jego wrogami. Judasz szedł na pew­ną zgubę, ale nie wolno o to obwiniać Pana Jezusa, który darował mu uprzywilejowane stano­wisko, wybierając go na apostoła.

*

Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego,
nie ma żywota”

1 Jana 5,12

 

„Czy będę żyła, panie doktorze?" - cicho zapytała lekarza młoda dziewczyna, gdy po ciężkim wypadku została przewieziona do szpitala. Po długim i gruntownym badaniu lekarz od­powiedział: „Nie chcę ukrywać przed tobą prawdy; po ludzku mówiąc, nie ma już nadziei. Je­steś ciężko ranna." Dziewczyna była jednak przygotowana na śmierć i choć słowa lekarza były wstrząsające, słuchała ich spokojnie. Jej koniec zbliżał się, ale miała jeszcze siłę, aby wyprosto­wać się i ze wzruszeniem powiedzieć: „Dzięki Bogu, że to nieszczęście nie zdarzyło się wczo­raj!" Co miała na myśli?

Wieczór poprzedzający wypadek brała udział w ewangelizacji, na którą zaprosiła ją jedna z przyjaciółek. Słowo Boże poruszyło jej sumienie. Uświadomiła sobie swoje grzechy. Pilnie słuchała o miłości Jezusa Chrystusa, o Jego dziele, którego dokonał na krzyżu za wszystkich, którzy uwierzą w Niego. Uwierzyła tej dobrej nowinie i znalazła spokój. To by­ło powodem, że powiedziała:,,Dzięki Bogu, że ten wypadek nie zdarzył się wczoraj." Wczoraj o tej godzinie była jeszcze daleko od Zbawiciela, ale teraz posiadała już życie -życie wieczne.

*

A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten,
który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?”

1 Jana 5,5

 

Pewien młody człowiek opowiadał: Gdy przygotowywałem się do pierwszego egzaminu akademickiego, przywołano mnie pewnego razu do łóżka ciężko chorego, którym okazał się mój dawny przyjaciel. Miał lekkie zapalenie ucha. Przez pomyłkę wstrzyknięto mu sublimat. Następstwem było poważne ropienie wewnątrz czaszki. Biedak był skazany na okropne mę­czarnie. Kiedy podszedłem do jego łóżka, szczerze się ucieszył i podziękował mi za odwiedzi­ny. Z trudnością przedstawił mi, co zaszło. Następnie powiedział: ,,Wyciągnij szufladę nocne­go stolika." Gdy to zrobiłem, ujrzałem leżące obok siebie: rewolwer i Nowy Testament. Drżącym, cichym głosem wyszeptał: „Oto, jeden z nich musiał zwyciężyć. Miałem do wyboru jedno z dwojga. Dziękuję Bogu, że mała książka - Nowy Testament - okazała się silniejsza."

 • Najnowsze polecane

  • 2017-10-09 08:39:48
   „I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”. (1 List Piotra 2:5) Serdecznie zapraszamy na kolejną  Konferencję w Toruniu Miejsce: Toruń - Zespół Szkół Nr 28, ul. Przy Skarpie 13 (Osiedle Na Skarpie) Termin: 25-26 listopad 2017  (rozpoczęcie godz. 11.00)   Pragniemy aby...
  • 2017-07-14 12:26:54
   Drodzy, będziemy mieli do rozdania 300 tys egzemplarzy Ewangelii Jana z Listem do Rzymian, łącznie w jednej publikacji; tłumaczenie - Uwspółcześniona Biblia Gdańska.  Materiały można otrzymać bezpłatnie. Jedyny koszt, to ewentualna wysyłka do was.  Możliwy będzie odbiór bezpłatnie, bezpośrednio z miejsca (miejsc) dystrybucji.    Jeśli chcecie otrzymać materiały, napiszcie do...
  • 2017-10-20 08:57:13
   (Jest to tekst przemówienia dr Trumbulla z 1911 roku, wygłoszonego na zjeździe Narodowej Konwencji Prezbiteriańskiego Braterstwa Ameryki w St. Louis w stanie Missouri. Później „The Life That Wins” zostało opublikowane jako broszura przez Sunday School Times, których wydawcą był przez pewien czas dr Trumbull. Był on jednym z założycieli America’s Keswick.*) Jest tylko jedno życie,...
  • 2017-10-15 07:00:00
   Chcemy przyjrzeć się troszkę bardziej istocie grzechu. Grzech jest dla nas bardziej niebezpieczny niż choroba ciała. Grzech sprowadził na świat chaos i zamieszanie. Najważniejszą odpowiedzią na nasze wszystkie problemy jest zbawienie z grzechu i jest to znacznie ważniejsze od uzdrowienia nas z chorób. Czy zdajesz sobie sprawę, że grzech jest poważniejszym problemem niż choroba? Załóżmy, że usłyszałeś...
  • 2017-10-08 07:00:00
   Jakiego grzechu najbardziej nienawidził Jezus? Jeżeli udałoby się nam postrzegać grzech jak chorobę, szczególnie bardzo poważną, nauczylibyśmy się nienawidzić go, nawet bardziej niż chorobę ciała. Jezus przyszedł, aby ujawnić poważne grzechy, które zrujnowały nasze życie. Zaczniemy od pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza – pierwszej strony pierwszej księgi Nowego Testamentu. W Ewangelii...
  • 2017-10-01 07:00:00
   W tej lekcji przyjrzymy się jak Bóg odpowiada na nasze modlitwy o potrzeby materialne i jak może nas zbawić od wszelkiego złego wpływu i każdego rodzaju zła w twoim życiu. W modlitwie, której nauczał Jezus w Ewangelii Mateusza 6:9-13, możemy dostrzec, że przede wszystkim powinniśmy stawiać Boga na pierwszym miejscu – Jego imię, królestwo i wolę. Później, możemy się skupić na naszych...
  • 2017-09-24 08:26:43
   Po raz kolejny przyjrzymy się sekretowi, dzięki któremu otrzymujemy odpowiedź na nasze modlitwy. Jeśli starannie przestudiowałeś poprzednie lekcje i nauczyłeś się od Jezusa jak należy się modlić, może to zmienić twoje życie. W poprzednim rozważaniu uczyliśmy się, aby stawiać Boga na pierwszym miejscu, zarówno w naszym życiu, jak i w naszej modlitwie. W Ewangelii Mateusza 6:9-11, Jezus wypowiedział...
  • 2017-09-21 10:42:20
   Rozważania związane z 1 Listem Pawła do Koryntian.