powrót
Boskość Jezusa - zdjęcie

Boskość Jezusa

Boskość Jezusa Chrystusa w Biblii

JHWH (Jahwe, Jehowa)

Jezus (JHWH Zbawieniem)


"Także to pochodzi od Pana Zastępów, jest On cudowny w radzie, wielki mądrością."
Izaj. 28:29

" Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju."
Izaj. 9:5

"Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza."
Izaj. 10:21

"... i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju."
Izaj. 9:5

"Mocno stoi twój tron od dawna, Tyś jest od wieczności."
Ps. 93:2

"... i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju."
Izaj. 9:5

"Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: Jam jest Pan (JHWH)."
2 Moj. 6:2

"Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój."
Jan. 20:28

"Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego."
Izaj. 45:22

"Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój." (1)
Jan. 20:28

"A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: "Jestem" posłał mnie do was!"
2 Moj. 3:14

"Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest."
Jan. 8:58

"Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga."
Izaj. 44:6

"Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni"
Obj. 1:17

"Z kim mnie porównacie i z kim zestawicie albo do kogo upodobnicie, abyśmy byli sobie równi?"
Izaj. 46:5

"Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu." (2)
Jan. 5:18

"Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela."
Izaj. 43:11

"I mówili do niewiasty: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu; sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata."
Jan. 4:42

"Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim."
Izaj. 12:2

"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni."
Dz.Ap. 4:12

"Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie."
Ps. 23:1

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce."
Jan. 10:11