powrót

Żyć z wiary

To zapewnienie jest tym co daje nam wielką pewność przed Bogiem i wielką śmiałość przeciwko oskarżeniom szatana i przeciwko strachowi, którym szatan próbuje nas przestraszyć.

Najbardziej popularnymi dzisiaj książkami w Chrześcijańskich księgarniach są te, które traktują o wierzeDuchu Świętym. Jednak większość z tych książek prowadzi Chrześcijan to fałszywej wiary i fałszywych doświadczeń. Wiara, której uczą te książki jest wiarą aby stać się bogatym i zdrowym - nie aby stać się świętym i duchowym. Chrześcijanom wmawia się, że mogą dostać od Boga cokolwiek zechcą, jeśli tylko są w stanie uwierzyć wystarczająco. Takie nauczanie jest fundamentalnie sprzeczne z nauczaniem i praktyką pierwszych apostołów i tych Bożych misjonarzy (19  i wczesnego 20 wieku), którzy poświęcili swoje życie aby głosić Królestwo Boże.

Prawdziwa wiara, jest tym co uzdalnia do przezwyciężenia świata (1 Jana 5:4) - świata będącego „pożądliwością oczu, pożądliwością ciała i pychą życia” (1 Jana 2:16). Tak jak Jezus przezwyciężył świat, my również możemy go przezwyciężyć. (Zob. Jana 16:33 i Objawienie 3:21). Kiedy przezwyciężymy świat, nie będziemy dłużej zwodzeni przez szatana, który mówi nam, że przyjemność płynąca ze zdrowia i bogactwa jest lepsza od przyjemności płynącej ze wspólnoty z Bogiem.

Bóg chce abyśmy skosztowali czystej przyjemności ze wspólnoty z Nim. Samo to jest w stanie odpędzić pragnienie innych przyjemności (Psalm 16:11). Wielu ciężko próbuje przezwyciężyć pociąg do grzesznych przyjemności ludzkimi środkami. Jednak tylko jeśli zakosztujemy wspólnoty z Bogiem możemy prawdziwie być uwolnieni.

Wiara w Boga i moc Ducha Świętego mogą oswobodzić cię ze wszystkich więzów jakie szatan kiedykolwiek zarzucił na ciebie.

Czy odnajdujesz w sobie niechęć do poddania niektórych z ziemskich przyjemności, które cię pociągają? Wówczas wołaj do Pana, tak jak zrobił Piotr kiedy tonął na morzu mówiąc: „Panie ratuj mnie”. Zobaczysz, że Bóg da ci nie tylko pragnienie uwolnienia od grzechu, ale także nienawiść do niego!! Pod nowym przymierzem, to Bóg sprawia w nas zarówno chcenie i wykonanie Jego woli (Filipian 2:13). Jakże wspaniałą ewangelią jest nowe przymierze!!

Życie Jezusa nie jest czymś co możemy imitować. Musimy brać w nim udział poprzez Ducha Świętego. Większość Chrześcijan nie doświadcza tego, ponieważ nie są ubodzy w duchu. To znaczy, że oni nie żyją w swoim życiu ze stałą świadomością swojej potrzeby Boga. Są pewni siebie i niezależni.

Jezus zaprasza tylko tych, którzy pragną aby przyszli do Niego i pili. Aby chodzić w wierze musimy być nieustannie spragnieni (ubodzy w duchu), zawsze świadomi naszej potrzeby mocy Ducha Świętego. W naszych sercach musi być nieustanny płacz (nawet jeśli niewypowiedziany) aby być napełnionymi Duchem i doświadczać Jego mocy. Ci, którzy przychodzą do Jezusa i piją, odkryją rzeki wody żywej wypływające z ich wewnętrznego człowieka (życie w pełni Ducha Świętego - Jana 7:37,38).

Tak więc najsłabsi wierzący mogą doświadczyć chwały tego życia w wierze w nowym przymierzu i stać się silnymi jak najsilniejsi.

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.

 

Living by Faith - Polish

© Copyright - Zac Poonen

This article has been copyrighted to prevent misuse. It should not be reprinted or translated without written permission from the author. Permission is however given for this article to be downloaded and printed , provided it is for FREE distribution, provided NO ALTERATIONS are made, provided the AUTHOR'S NAME AND ADDRESS are mentioned and provided this COPYRIGHT notice ["Copyright by Zac Poonen"] is included in each printout.

 

For further details, please contact :

CHRISTIAN FELLOWSHIP CENTRE

40 DaCosta Square,
St.Thomas Town,
Bangalore - 560 084. INDIA
Phone : (91)-(80)-25477103
Email : cfc@cfcindia.com web : www.cfcindia.com