powrót

Prawda o mówieniu w językach

Ducha Świętego otrzymuje się przez wiarę (Jana 7:37-39), tak jak otrzymujemy odpuszczenie naszych grzechów - na podstawie ofiary Chrystusa tylko, a nie na podstawie naszych zasług. Nie otrzymujemy daru  Ducha przez posty albo modlitwy albo inne uczynki. On jest Darem (Dzieje 2:38).

Prosimy i otrzymujemy - natychmiast przez wiarę - i dalsze ufanie Bożym obietnicom, że On daje Ducha Świętego chętniej tym, którzy go proszą, niż jakikolwiek ziemski ojciec dałby jedzenie głodnemu synowi (Łukasza 11:13). Jeśli jesteśmy niepewni otrzymania Ducha, możemy prosić Boga aby dał nam zapewnienie. Nie odmówi takiego zapewnienia.

Musimy jednak stale być pełni Ducha (ponieważ jesteśmy przeciekającymi naczyniami - Efezjan 5:18), tak jak stale potrzebujemy przebaczenia (ponieważ grzeszymy - czesto nie wiedząc o tym - Mateusza 6:12).

Oddanie naszego serca Chrystusowi jest dużo bardziej ważniejsze niż nasze mówienie w językach. „Czy kochasz Mnie bardziej niż cokolwiek innego?”, takie było pytanie naszego Pana do Piotra, zanim naznaczył go do służby. Sprzeczki o „mówienie językami” są zatem dywersją zaaranżowaną przez szatana aby odwieść wierzących od całkowitego oddania Chrystusowi.

Największymi Chrześcijanami na świecie byli ci, którzy kochali Pana Jezusa ponadnaturalnie - niezależnie czy mówili językami, czy nie. Niektórzy jak Piotr, Jakub, Jan i Paweł mówili językami. Inni jak John Wesley, Charles Finney, D.L. Moody, A.B. Simpson, William Booth, C.T. Studd and Watchman Nee nigdy nie mówili językami (z tego co wiemy). Jednak wszyscy oni otrzymali chrzest w Duchu Świętym, wszyscy oni kochali Pana całym swoim sercem i WSZYSCY chodzili drogą krzyża. Te prawdy były centralne w ich życiu. Inne rzeczy były drugorzędne.

Podążajmy za ich przykładem a nie zbłądzimy...

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.

The Truth About Speaking In Tongues - Polish

© Copyright - Zac Poonen

This article has been copyrighted to prevent misuse. It should not be reprinted or translated without written permission from the author. Permission is however given for this article to be downloaded and printed , provided it is for FREE distribution, provided NO ALTERATIONS are made, provided the AUTHOR'S NAME AND ADDRESS are mentioned and provided this COPYRIGHT notice ["Copyright by Zac Poonen"] is included in each printout.

 

For further details, please contact :

CHRISTIAN FELLOWSHIP CENTRE

40 DaCosta Square,
St.Thomas Town,
Bangalore - 560 084. INDIA
Phone : (91)-(80)-25477103
Email : cfc@cfcindia.com web : www.cfcindia.com