powrót

Lekcja 71 - Uległość zwierzchności

W tej lekcji chcemy rozważyć kwestię uległości zwierzchności w domu, w biurze, czy w kościele; kiedy powinniśmy, a kiedy nie powinniśmy być ulegli. To bardzo ważny temat związany z podejmowaniem decyzji w naszym codziennym życiu.

Gdy przyglądaliśmy się temu skąd się wziął grzech (już jakiś czas temu), zauważyliśmy, że grzech we wszechświecie był związany z buntem aniołów przeciwko Bożej władzy. Lucyfer był zwierzchnikiem wszystkich aniołów. Uznał, że nie chce być poddany władzy Boga jako stwórcy i zbuntował się; w następstwie tego, został wyrzucony z nieba i stał się diabłem. Widzimy więc, że kwestia uległości zwierzchności była istotna już na samym początku stworzenia. Wokół tego tematu toczy się wiele sporów: Czy mam być uległy zwierzchności, czy nie? Na przestrzeni wieków, pytanie to stręczyło wiele problemów w każdej dziedzinie życia. Kiedy mamy się poddać tym, których Bóg ustanowił nad nami, a kiedy mamy sprzeciwić się? Czy mamy być jak niewolnicy bez swojego zdania, czy też możemy sami coś przedsięwziąć? Czy mamy ślepo wykonywać to, co inni nam powiedzą, czy nie?

Pozwólcie, że na początku zacytuję Dzieje Apostolskie 5:29. Apostołowie stali przed arcykapłanem, który przesłuchiwał ich, a oni mu powiedzieli: „Musimy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom”. Nie ma innej możliwości. Musimy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom. Jeżeli musimy wybrać - być posłusznym Bogu, albo jakiemuś człowiekowi - sprawa jest jasna – muszę być posłuszny Bogu. Jeżeli ktoś mówi mi, żebym zrobił coś sprzecznego z Biblią, nie powinienem go słuchać, nawet jeżeli ma nade mną władzę w domu, biurze, kościele lub gdziekolwiek indziej. Musi to być jednak coś, co Bóg wyraźnie powiedział w swoim Słowie; np. „Nie kłaniajcie się bożkom”. Jeżeli ktoś ci mówi coś takiego, powinieneś się sprzeciwić; gdyby żonie mąż powiedział, aby kogoś zamordowała, albo sprzedawała swoje ciało, musi w tej sprawie się sprzeciwić. Są to przykłady, w których żona mężowi, a dziecko swoim rodzicom może odmówić posłuszeństwa.

Gdy powiedziałem, że Bóg ci coś powiedział, nie mam na myśli tego, co czujesz, że Bóg mówi do twojego serca. Niektórzy swoje własne odczucia mylą z Bożym głosem. Jeżeli wydaje ci się, że masz udać się w jakieś miejsce, nie jest to sprawa, o której można wyczytać w Piśmie. Jeżeli jesteś uległy zwierzchności, którą Bóg ustanowił nad tobą, lepiej poddaj się jej; a jeżeli ona mówi ci, żebyś nie szedł w jakieś miejsce, nie idź tam, nawet jeżeli masz przekonanie o tym w swoim sercu. Jeżeli ta osoba ma nad tobą władzę, musisz się jej poddać. To ty masz się jej poddać, a nie ona tobie. Jeżeli mówi ci, że masz gdzieś iść, a nie masz na to ochoty, powinieneś być jej posłuszny.

Gdy przyszedł Jezus, aby zniweczyć dzieła diabła, Bóg ustanowił nad Nim przez 30 lat zwierzchność Józefa i Marii; nie przez tydzień, czy dwa, ale przez 30 długich lat; jako dziecko, nastolatka i dwudziestolatka. W Ewangelii Łukasza 2:51, czytamy, że Jezus był uległy Józefowi i Marii w Nazarecie. Tak opisane jest 30 lat Jego życia. Przyszedł, aby zniweczyć dzieła szatana. Od szatana pochodzi bunt, zbuntował się przeciw zwierzchności. Uczy dzieci jak buntować się przeciw władzy rodzicielskiej.

W zasadzie istnieją trzy obszary, w których występuje struktura władzy. Jedna, w naszym domu, gdzie rodzice mają władzę nad dziećmi. Druga, w społeczeństwie, gdzie rządzący, policja, świeckie władze i twój szef w pracy mają nad tobą władzę. Wszystko to dotyczy świeckiej władzy, która zajmuje się uporządkowaniem życia w społeczeństwie. Bóg zaplanował, aby społeczeństwo miało swoje władze, tak jak w domu rodzice mają władzę nad dziećmi; a twoim obowiązkiem jest poddanie się tej władzy. Trzecim obszarem jest kościół, w którym Bóg umieszcza starszych, którym powinieneś się poddać. We wszystkich tych obszarach, jeżeli zbuntujesz się przeciw zwierzchności ustanowionej przez Boga, będziesz w społeczności z szatanem. On jako pierwszy zbuntował się przeciw zwierzchności i prowokuje ludzi, aby buntowali się przeciw niej dzisiaj. Podjudza, aby dzieci buntowały się przeciw rodzicom, uczniowie przeciw nauczycielom, robotnicy przeciw kierownikom, pracowników, by zakładali związki zawodowe, by strajkowali, walczyli z zarządem, itd. Pracując masz prawo prosić o to, co ci się prawnie należy, nawet jeżeli dzieje się to za pomocą związków zawodowych, ale nie powinieneś się buntować przeciw zwierzchnikom.

Zwróćmy uwagę na bunt szatana. Gdy przyjrzymy się uległości Jezusa Józefowi i Marii w Nazarecie, możemy zadać sobie pytanie: „Kto w ich domu w Nazarecie był doskonały?” Czy Józef i Maria byli doskonali? Żaden człowiek nie jest doskonały! Jak każde inne małżeństwo z czasów Starego Testamentu, które miało swoje zmagania i problemy; Józef i Maria, zapewne nie raz stracili nad sobą panowanie. Były zapewne między nimi nieporozumienia, napięcia, ciche dni, itd. Nie byli doskonali. Byli małżeństwem z czasów Starego Testamentu, któremu zwycięstwo nad grzechem nie zostało nawet jeszcze obiecane. Gdy przyjrzymy się jak żyją małżonkowie z czasów Nowego Testamentu, możemy wyobrazić sobie jak żyli małżonkowie z czasów Starego Testamentu. To nie był doskonały dom, daleko mu było do niego. Nie myśl, że Józef i Maria byli święci. To złudzenie, którym szatan omamił wielu ludzi. To byli zwykli ludzie, którzy potrzebowali Zbawiciela.

Jezus był doskonały. Nigdy nie zgrzeszył. Józef i Maria zgrzeszyli, a jednak to On przez 30 lat był im uległy. Wszystko, co Mu powiedzieli i o co go prosili, a co może nie było doskonałe, wykonywał. Jeżeli to nie było wbrew woli Bożej, robił to. Może zawołali Go, aby coś zrobił, gdy był zmęczony, podnosił się z łóżka i robił to. Jezus nigdy nie zgrzeszył. Zapewne był kuszony jak wszystkie dzieci. Zapewne czuł, że coś jest niesprawiedliwe, ale robił to. Był jak każdy z nas, kuszony we wszystkim. Jezus był uległy swoim rodzicom nie tylko, gdy miał 5-6 lat, ale aż do 30 roku życia, gdy wyprowadził się z domu.

Posłuchajcie młodzi ludzie, jak długo mieszkacie pod dachem swoich rodziców, naśladujcie przykład Jezusa. Nic lepszego nie możecie zrobić. To pierwsze kroki, aby stać się duchowymi mężczyznami i kobietami. Dzieci, szanujcie swojego ojca i matkę. Bądźcie posłuszne swoim rodzicom. Czyńcie to, co wam mówią, a będzie się wam powodziło i będziecie długo żyć. Waszym przykładem jest sam Jezus. To nie jest ważne, że wasi rodzice popełniają błędy. Ziemscy rodzice Jezusa także je popełniali; pomimo tego, On wciąż był im posłuszny. Bóg nie wzywa was do uległości wobec doskonałej zwierzchności. Nie istnieje doskonała zwierzchność w domach, ani w społeczeństwie, ani w kościele, ani nigdzie indziej. Nikt nie jest doskonały. Bóg, wzywa nas do uległości wobec niedoskonałej zwierzchności i w ten sposób sprawdza naszą pokorę.

Tak samo jest w społeczeństwie. W Liście do Rzymian 13:1-2, czytamy: „Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają”. A dalej w wersecie 4, dodaje, że władza jest w służbie u Boga. I znów, w wersecie 6, ci, którzy zbierają podatki są w służbie u Boga, a więc płaćcie je. Ludzie, którzy tego nie robią, buntują się przeciw zwierzchności.

Tak samo jest w kościele. W kościele Bóg wyznaczył starszych, a List do Hebrajczyków 13:17, stwierdza: „Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę”. Nie oznacza to, że musimy być ulegli wszystkim religijnym przywódcom, którzy nazywają siebie księżmi, albo pastorami, ale nie są duchowymi ludźmi. Musisz sobie zadać pytanie, czy ten dany człowiek czuwa nad twoją duszą? W przypadku rodziców i władzy świeckiej nie mamy wyboru. W przypadku kościoła, jeżeli czujesz, że w kościele, w którym jesteś, przywódcy nie są duchowi, Bóg nie żąda, abyś tam został. Możesz się przenieść i znaleźć inny kościół, w którym przywództwo jest duchowe. Ale jeżeli już znajdziesz taki kościół, bądź uległy przywódcom. To jest bardzo ważne.

Zasada poddania się zwierzchności została ukazana przez życie Jezusa Chrystusa. W taki sposób przyszło zbawienie. Uczmy się od Niego.

źródło: http://www.cfcindia.com/basic-christian-teachings/71-submission-to-authority