powrót

Lekcja 70 - Wskazanie doskonałej woli Bożej. Część 3

Będziemy kontynuowali temat, który rozpoczęliśmy w 2 poprzednich lekcjach, a który dotyczy sposobu odnalezienia doskonałej woli Bożej dla naszego życia, gdy podejmujemy różne decyzje. Dzięki temu możemy prowadzić najbardziej efektywne życia dla Boga.

Zastanawialiśmy się nad wieloma pytaniami, które gdy zadamy sobie, pomogą nam upewnić się co do woli Bożej dla naszego życia. W erze Nowego Przymierza, Bóg zazwyczaj nie przemawia do nas przez proroków, nie słyszymy też głosu z nieba; przemawia do nas za to przez odnowienie naszych umysłów. W Liście do Rzymian 12:2, czytamy: „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe”.

Gdy mamy wątpliwości co do woli Bożej, powinniśmy zadać sobie te pytania. Do tej pory rozważyliśmy siedem z nich. Pozwólcie, że je powtórzę. Po pierwsze: „Czy jest to coś, co uznaję za sprzeczne z nauką Jezusa, apostołów, albo duchem Nowego Testamentu? Innymi słowy, czy zakazuje tego Słowo Boże, a szczególnie Nowy Testament?” Po drugie: „Czy mogę to zrobić z czystym sumieniem?” Po trzecie: „Czy mogę to zrobić dla chwały Bożej?” Po czwarte: „Czy mogę to zrobić mając społeczność z Jezusem?” Po piąte: „Czy mogę prosić Boga, aby błogosławił mnie w tym?” Po szóste: „Czy robiąc to nie przekraczam jakiejś duchowej granicy, stracę duchową wyrazistość?” Po siódme: „Czy według mojej wiedzy, moja duchowość będzie się rozwijać i wzmacniać?”

Teraz przejdźmy do ósmego pytania, które powinniśmy sobie zadać, gdy rozważamy podjęcie jakiegoś konkretnego działania: „Czy chciałbym, aby Jezus powrócił na ziemię, gdy będę to robił?” Innymi słowy, wykonujesz tę czynność, niezależnie od tego, co zamierzasz robić, a Chrystus powraca! Czy byłbyś zawstydzony, czy zadowolony, jeśli Pan zobaczy, że to robisz? W 1 Liście Jana 2:28, czytamy: „A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego”. Niektórzy ludzie zostaną zawstydzeni, ponieważ dokonywali czynów, które hańbiły Pana; nie chcieliby, aby Pan powrócił w chwili, gdy ich dokonywali. Jan mówi: „Dzieciątka, trwajcie w Nim tak, abyście mogli śmiało przed Nim stanąć, gdy się nagle objawi”. Stąd, dobrze zadać sobie pytanie: „Czy chciałbym, aby Jezus powrócił na ziemię, gdy będę to robił?” Nie myśl, że Jezus byłby zadowolony tylko wtedy, gdy znajdzie cię wykonującego jakieś chrześcijańskie dzieło. Dzisiaj jest wiele chrześcijańskich dzieł, ale ty powinieneś wiedzieć, co Pan chce, abyś konkretnie wykonywał.

Dziewiąte pytanie jest szczególnie istotne dla młodych ludzi. Mam na myśli młodych duchowo – tych, którzy nie są jeszcze dojrzali w Panu: „Co myślą o tym mądrzejsi i bardziej dojrzali bracia?” Pozwólcie, że wskażę na trzy wersety w Przypowieściach Salomona. W Przypowieści Salomona 11:14, czytamy: „Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo”. Tam, gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo, gdyż różni ludzie mogą powiedzieć ci o odmiennych aspektach sprawy, którą rozważasz, o których sam byś nigdy nie pomyślał; szczególnie duchowych aspektach. Dobrze, abyśmy konsultowali się z mądrzejszymi i bardziej dojrzałymi braćmi. Te samo przesłanie znajduje się w Przypowieściach Salomona 15:22: „Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie”. Jeżeli masz szczęście otaczać się pobożnymi doradcami, dobrze radzić się ich i dowiedzieć się co myślą o kierunku, który zamierzasz obrać. Nie możemy stać się niewolnikami ich opinii, ale dobrze się ich radzić. I znów, w Przypowieściach Salomona 24:6, czytamy: „Gdyż pod roztropnym dowództwem możesz prowadzić wojnę, a zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców”. Warto rozważyć co inni myślą nad kierunkiem, co do którego się wahasz.

Kolejne, dziesiąte pytanie, które powinniśmy sobie zadać: „Czy przynosi to hańbę dla imienia Bożego i niszczy moje świadectwo, jeżeli ktoś dowiedziałby się o tym?” Może rozważasz działanie, o którym inni ludzie nie będą mogli się dowiedzieć. Może jest to tajemnica; może to coś, o czym prawdopodobnie nikt się nie dowie. Nie w tym rzecz. Sednem jest to, czy gdyby ktoś jednak dowiedział się o tym, przyniosłoby to hańbę imieniu Bożemu lub też mogłoby to zniszczyć twoje świadectwo? Może myślisz, że wszystko jest w porządku, jeżeli zachowujesz to w tajemnicy, ale jeżeli ktoś jednak dowie się o tym, Boże imię będzie zhańbione, a twoje świadectwo zniszczone. Jeżeli tak, najlepiej jeżeli będziesz tego unikał, gdyż jest to coś nie do końca czystego – coś, co może zhańbić imię Boże, jeżeli ktoś się o tym dowie. Dlatego nie chcesz, aby ktoś się o tym dowiedział; starasz się to ukryć.

Jedenaste pytanie: „Czy jeżeli ktoś się o tym dowie, może doprowadzić go to do upadku?” Na szczęście, nikt nie wie co robisz, albo planujesz zrobić. Załóżmy, że jednak ktoś dowiedziałby się, czy może to doprowadzić do jego upadku? Czy może powiesz jak Kain: „Nie jestem stróżem mojego brata?” Jednak Pan powiedział, że jesteś stróżem swojego brata. Paweł powiedział: „Jeżeli coś gorszy mojego brata, albo doprowadzi do jego odejścia, zamierzam nigdy już tego nie robić; będę tego unikał”. Dobrze zadać sobie pytanie: „Czy jeżeli ktoś się o tym dowie, może doprowadzić go to do upadku?” W Liście do Rzymian 14:13, czytamy: „Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia” i znów w 1 Liście do Koryntian 8:9: „Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych”. A więc o dwie rzeczy powinniśmy zapytać: Czy jeżeli ktoś się o tym dowie, Boże imię będzie zhańbione i czy mogę zgorszyć kogoś? Jeżeli może to zhańbić Boże imię, powinienem tego unikać. W 2 Liście do Koryntian 8:21, czytamy: „Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi”. To bardzo ważne, naszym życiem i czynami nikogo nie powinniśmy gorszyć, ani doprowadzać do upadku. Paweł powiedział: „Nie będę jadł mięsa, jeżeli to kogoś gorszy”.

I ostatnie pytanie, które powinniśmy sobie zadać: „Czy czuję się wolny w duchu, aby to zrobić?” Jest to ostatnie pytanie i na samym końcu powinniśmy je sobie zadać. „Czy czuję się wolny w duchu, aby to zrobić?” W 1 Liście Jana 2:27, czytamy: „Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie”. To Duch Święty świadczy w naszym duchu, czy coś jest zgodne z wolą Bożą.

Tak więc, zadaj sobie te 12 pytań, aby przekonać się, czy to co rozważasz jest Bożą wolą. Przejrzyjmy jeszcze raz te pytania:

 1. Czy jest to coś, co uznaję za sprzeczne z nauką Jezusa, apostołów, albo duchem Nowego Testamentu? Innymi słowy, czy zakazuje tego Słowo Boże, a szczególnie Nowy Testament?

 2. Czy mogę to zrobić z czystym sumieniem?

 3. Czy mogę to zrobić dla chwały Bożej?

 4. Czy mogę to zrobić mając społeczność z Jezusem?

 5. Czy mogę prosić Boga, aby błogosławił mnie w tym?

 6. Czy robiąc to nie przekraczam jakiejś duchowej granicy, stracę duchową wyrazistość?

 7. Czy według mojej wiedzy, moja duchowość będzie się rozwijać i wzmacniać?

 8. Czy chciałbym, aby Jezus powrócił na ziemię, gdy będę to robił?

 9. Co myślą o tym mądrzejsi i bardziej dojrzali bracia?

 10. Czy przynosi to hańbę dla imienia Bożego i niszczy moje świadectwo, jeżeli ktoś dowiedziałby się o tym?

 11. Czy jeżeli ktoś się o tym dowie, może doprowadzić go to do upadku?

 12. Czy czuję się wolny w duchu, aby to zrobić?

Jeżeli uzyskasz na nie pozytywną odpowiedź, możesz śmiało robić to, co zamierzasz, gdyż List do Rzymian 8:6, stwierdza: „Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój”. Wykonując to masz pokój w swoim duchu i będziesz pełnił doskonałą Bożą wolę.

źródło: http://www.cfcindia.com/basic-christian-teachings/70-proving-gods-perfect-will-3

 • Najnowsze polecane

  • 2018-01-03 15:29:27
   http://oblubienica.eu/czytelnia/biblia/przeklad link do przekładu TROCHĘ OPÓŹNIENIA W WYDANIU TEGO CENNEGO NOWEGO TESTAMENTU. WYBACZCIE, CI CO CZEKALI TAK DŁUGO! ZACHĘCAM DO ZAKUPU: 45 ZŁ. NOWY PRZEKŁAD NOWEGO TESTAMENTU. Toruński Przekład Nowego Przymierza - TPNT Przekład dosłowny. Korzystano z Tekstus Receptus. Opracowywane przez ewangelicznie wierzących ludzi, związanych z Fundacją...
  • 2018-01-10 15:36:28
   Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców,...

   materiał audio

  • 2018-01-07 07:00:00
   W ostatniej lekcji, chcemy skierować słowo zachęty dla tych, którzy czują, że w swoim życiu w czymś zawiedli. Wielu ludzi czuje, że tak bardzo zepsuło swoje życie, że zastanawia się, co może teraz zrobić ze swoim życiem dla Boga. W Słowie Bożym znajduje się przesłanie zachęty dla takich ludzi. Wielu braci i sióstr, wierzących, uważa, że skoro w przeszłości zgrzeszyli i zawiedli Boga, nie mogą teraz...
  • 2017-12-31 07:00:00
   W tej lekcji chcemy rozważyć kwestię uległości zwierzchności w domu, w biurze, czy w kościele; kiedy powinniśmy, a kiedy nie powinniśmy być ulegli. To bardzo ważny temat związany z podejmowaniem decyzji w naszym codziennym życiu. Gdy przyglądaliśmy się temu skąd się wziął grzech (już jakiś czas temu), zauważyliśmy, że grzech we wszechświecie był związany z buntem aniołów przeciwko Bożej władzy. Lucyfer...
  • 2017-12-24 07:00:00
   Będziemy kontynuowali temat, który rozpoczęliśmy w 2 poprzednich lekcjach, a który dotyczy sposobu odnalezienia doskonałej woli Bożej dla naszego życia, gdy podejmujemy różne decyzje. Dzięki temu możemy prowadzić najbardziej efektywne życia dla Boga. Zastanawialiśmy się nad wieloma pytaniami, które gdy zadamy sobie, pomogą nam upewnić się co do woli Bożej dla naszego życia. W erze Nowego...
  • 2017-12-17 07:00:00
   Chcemy kontynuować temat wskazywania Bożej woli w naszym życiu. To bardzo ważne, gdyż jeżeli znajdziemy Bożą wolę, będziemy mogli żyć najbardziej przydatnym dla Boga życiem i będziemy najbardziej użyteczni dla Niego. W naszej poprzedniej lekcji rozważaliśmy jak ważne jest, abyśmy poznali Bożą wolę. Jeżeli ją poznamy, możemy spędzić nasze ziemskie dni na osiąganiu maksymalnej korzyści dla nas. Gdy ludzie mają...
  • 2017-12-14 14:40:05
   Bóg prowadzi swoje dzieci przez liczne doświadczenia, w których objawia Swą dobroć, łaskę i moc.

   materiał audio

  • 2017-12-13 14:35:01
   Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. 1Kor 4:20

   materiał audio