powrót

Lekcja 70 - Wskazanie doskonałej woli Bożej. Część 3

Będziemy kontynuowali temat, który rozpoczęliśmy w 2 poprzednich lekcjach, a który dotyczy sposobu odnalezienia doskonałej woli Bożej dla naszego życia, gdy podejmujemy różne decyzje. Dzięki temu możemy prowadzić najbardziej efektywne życia dla Boga.

Zastanawialiśmy się nad wieloma pytaniami, które gdy zadamy sobie, pomogą nam upewnić się co do woli Bożej dla naszego życia. W erze Nowego Przymierza, Bóg zazwyczaj nie przemawia do nas przez proroków, nie słyszymy też głosu z nieba; przemawia do nas za to przez odnowienie naszych umysłów. W Liście do Rzymian 12:2, czytamy: „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe”.

Gdy mamy wątpliwości co do woli Bożej, powinniśmy zadać sobie te pytania. Do tej pory rozważyliśmy siedem z nich. Pozwólcie, że je powtórzę. Po pierwsze: „Czy jest to coś, co uznaję za sprzeczne z nauką Jezusa, apostołów, albo duchem Nowego Testamentu? Innymi słowy, czy zakazuje tego Słowo Boże, a szczególnie Nowy Testament?” Po drugie: „Czy mogę to zrobić z czystym sumieniem?” Po trzecie: „Czy mogę to zrobić dla chwały Bożej?” Po czwarte: „Czy mogę to zrobić mając społeczność z Jezusem?” Po piąte: „Czy mogę prosić Boga, aby błogosławił mnie w tym?” Po szóste: „Czy robiąc to nie przekraczam jakiejś duchowej granicy, stracę duchową wyrazistość?” Po siódme: „Czy według mojej wiedzy, moja duchowość będzie się rozwijać i wzmacniać?”

Teraz przejdźmy do ósmego pytania, które powinniśmy sobie zadać, gdy rozważamy podjęcie jakiegoś konkretnego działania: „Czy chciałbym, aby Jezus powrócił na ziemię, gdy będę to robił?” Innymi słowy, wykonujesz tę czynność, niezależnie od tego, co zamierzasz robić, a Chrystus powraca! Czy byłbyś zawstydzony, czy zadowolony, jeśli Pan zobaczy, że to robisz? W 1 Liście Jana 2:28, czytamy: „A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego”. Niektórzy ludzie zostaną zawstydzeni, ponieważ dokonywali czynów, które hańbiły Pana; nie chcieliby, aby Pan powrócił w chwili, gdy ich dokonywali. Jan mówi: „Dzieciątka, trwajcie w Nim tak, abyście mogli śmiało przed Nim stanąć, gdy się nagle objawi”. Stąd, dobrze zadać sobie pytanie: „Czy chciałbym, aby Jezus powrócił na ziemię, gdy będę to robił?” Nie myśl, że Jezus byłby zadowolony tylko wtedy, gdy znajdzie cię wykonującego jakieś chrześcijańskie dzieło. Dzisiaj jest wiele chrześcijańskich dzieł, ale ty powinieneś wiedzieć, co Pan chce, abyś konkretnie wykonywał.

Dziewiąte pytanie jest szczególnie istotne dla młodych ludzi. Mam na myśli młodych duchowo – tych, którzy nie są jeszcze dojrzali w Panu: „Co myślą o tym mądrzejsi i bardziej dojrzali bracia?” Pozwólcie, że wskażę na trzy wersety w Przypowieściach Salomona. W Przypowieści Salomona 11:14, czytamy: „Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo”. Tam, gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo, gdyż różni ludzie mogą powiedzieć ci o odmiennych aspektach sprawy, którą rozważasz, o których sam byś nigdy nie pomyślał; szczególnie duchowych aspektach. Dobrze, abyśmy konsultowali się z mądrzejszymi i bardziej dojrzałymi braćmi. Te samo przesłanie znajduje się w Przypowieściach Salomona 15:22: „Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie”. Jeżeli masz szczęście otaczać się pobożnymi doradcami, dobrze radzić się ich i dowiedzieć się co myślą o kierunku, który zamierzasz obrać. Nie możemy stać się niewolnikami ich opinii, ale dobrze się ich radzić. I znów, w Przypowieściach Salomona 24:6, czytamy: „Gdyż pod roztropnym dowództwem możesz prowadzić wojnę, a zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców”. Warto rozważyć co inni myślą nad kierunkiem, co do którego się wahasz.

Kolejne, dziesiąte pytanie, które powinniśmy sobie zadać: „Czy przynosi to hańbę dla imienia Bożego i niszczy moje świadectwo, jeżeli ktoś dowiedziałby się o tym?” Może rozważasz działanie, o którym inni ludzie nie będą mogli się dowiedzieć. Może jest to tajemnica; może to coś, o czym prawdopodobnie nikt się nie dowie. Nie w tym rzecz. Sednem jest to, czy gdyby ktoś jednak dowiedział się o tym, przyniosłoby to hańbę imieniu Bożemu lub też mogłoby to zniszczyć twoje świadectwo? Może myślisz, że wszystko jest w porządku, jeżeli zachowujesz to w tajemnicy, ale jeżeli ktoś jednak dowie się o tym, Boże imię będzie zhańbione, a twoje świadectwo zniszczone. Jeżeli tak, najlepiej jeżeli będziesz tego unikał, gdyż jest to coś nie do końca czystego – coś, co może zhańbić imię Boże, jeżeli ktoś się o tym dowie. Dlatego nie chcesz, aby ktoś się o tym dowiedział; starasz się to ukryć.

Jedenaste pytanie: „Czy jeżeli ktoś się o tym dowie, może doprowadzić go to do upadku?” Na szczęście, nikt nie wie co robisz, albo planujesz zrobić. Załóżmy, że jednak ktoś dowiedziałby się, czy może to doprowadzić do jego upadku? Czy może powiesz jak Kain: „Nie jestem stróżem mojego brata?” Jednak Pan powiedział, że jesteś stróżem swojego brata. Paweł powiedział: „Jeżeli coś gorszy mojego brata, albo doprowadzi do jego odejścia, zamierzam nigdy już tego nie robić; będę tego unikał”. Dobrze zadać sobie pytanie: „Czy jeżeli ktoś się o tym dowie, może doprowadzić go to do upadku?” W Liście do Rzymian 14:13, czytamy: „Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia” i znów w 1 Liście do Koryntian 8:9: „Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych”. A więc o dwie rzeczy powinniśmy zapytać: Czy jeżeli ktoś się o tym dowie, Boże imię będzie zhańbione i czy mogę zgorszyć kogoś? Jeżeli może to zhańbić Boże imię, powinienem tego unikać. W 2 Liście do Koryntian 8:21, czytamy: „Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi”. To bardzo ważne, naszym życiem i czynami nikogo nie powinniśmy gorszyć, ani doprowadzać do upadku. Paweł powiedział: „Nie będę jadł mięsa, jeżeli to kogoś gorszy”.

I ostatnie pytanie, które powinniśmy sobie zadać: „Czy czuję się wolny w duchu, aby to zrobić?” Jest to ostatnie pytanie i na samym końcu powinniśmy je sobie zadać. „Czy czuję się wolny w duchu, aby to zrobić?” W 1 Liście Jana 2:27, czytamy: „Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie”. To Duch Święty świadczy w naszym duchu, czy coś jest zgodne z wolą Bożą.

Tak więc, zadaj sobie te 12 pytań, aby przekonać się, czy to co rozważasz jest Bożą wolą. Przejrzyjmy jeszcze raz te pytania:

 1. Czy jest to coś, co uznaję za sprzeczne z nauką Jezusa, apostołów, albo duchem Nowego Testamentu? Innymi słowy, czy zakazuje tego Słowo Boże, a szczególnie Nowy Testament?

 2. Czy mogę to zrobić z czystym sumieniem?

 3. Czy mogę to zrobić dla chwały Bożej?

 4. Czy mogę to zrobić mając społeczność z Jezusem?

 5. Czy mogę prosić Boga, aby błogosławił mnie w tym?

 6. Czy robiąc to nie przekraczam jakiejś duchowej granicy, stracę duchową wyrazistość?

 7. Czy według mojej wiedzy, moja duchowość będzie się rozwijać i wzmacniać?

 8. Czy chciałbym, aby Jezus powrócił na ziemię, gdy będę to robił?

 9. Co myślą o tym mądrzejsi i bardziej dojrzali bracia?

 10. Czy przynosi to hańbę dla imienia Bożego i niszczy moje świadectwo, jeżeli ktoś dowiedziałby się o tym?

 11. Czy jeżeli ktoś się o tym dowie, może doprowadzić go to do upadku?

 12. Czy czuję się wolny w duchu, aby to zrobić?

Jeżeli uzyskasz na nie pozytywną odpowiedź, możesz śmiało robić to, co zamierzasz, gdyż List do Rzymian 8:6, stwierdza: „Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój”. Wykonując to masz pokój w swoim duchu i będziesz pełnił doskonałą Bożą wolę.

źródło: http://www.cfcindia.com/basic-christian-teachings/70-proving-gods-perfect-will-3

 • Najnowsze polecane

  • 2018-01-03 15:29:27
   http://oblubienica.eu/czytelnia/biblia/przeklad link do przekładu TROCHĘ OPÓŹNIENIA W WYDANIU TEGO CENNEGO NOWEGO TESTAMENTU. WYBACZCIE, CI CO CZEKALI TAK DŁUGO! ZACHĘCAM DO ZAKUPU: 45 ZŁ. NOWY PRZEKŁAD NOWEGO TESTAMENTU. Toruński Przekład Nowego Przymierza - TPNT Przekład dosłowny. Korzystano z Tekstus Receptus. Opracowywane przez ewangelicznie wierzących ludzi, związanych z Fundacją...
  • 2018-03-21 08:54:26
   Jest to transkrypcja nagranego na taśmie magnetofonowej przesłania na temat przebudzenia na Hebrydach (na przełomie lat 40. i 50. XX w.), które Duncan Campbell wygłosił w 1968 r. link do świadectwa w pdf
  • 2018-03-14 13:28:33
   ...rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. 1 Moj. 3:14-15

   materiał audio

  • 2018-03-14 12:43:57
   A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym...

   materiał audio

  • 2018-02-14 15:31:29
   Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony. 1 Koryntian 7:26-27

   materiał audio

  • 2018-02-13 15:45:52
   Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż; podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. 1 Koryntian 7:3-5

   materiał audio

  • 2018-02-08 12:37:59
   Małżeństwo jak i stan wolny mają swoje zalety i wyzwania. Biblia bardzo trzeźwo i szczerze prezentuje obie strony medalu.

   materiał audio

  • 2018-02-06 13:38:25
   Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy! Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza,...

   materiał audio