powrót

Lekcja 42 - Łagodność i dobroć Jezusa

Chcielibyśmy rozważyć znaczenie słowa "miłość", które jest często źle rozumiane. Możemy je jednak lepiej zrozumieć, kiedy przyjrzymy się życiu Jezusa. W ten sposób zobaczymy, jaką miłością możemy darzyć innych.

Jedną z cech miłości jest łagodność. Jezus był łagodny wobec wszystkich ludzi, a szczególnie wobec tych, którzy byli zmęczeni życiem. Szczególnie miłował tych, którzy pogrążyli się w grzechu. Przyszedł im pomóc, gdyż zostali odrzuceni przez innych. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie, łotr na krzyżu, odrzuceni zbrodniarze – Jezus przyszedł ich podźwignąć i zachęcić. Dostrzegał zalety tych, którzy są słabi i grzeszni i był co do nich dobrej myśli. Jezus był kimś, do kogo ludzie się garną, gdyż był wyrozumiały, miły i łagodny. Odrzucili go jednak ci, którzy byli dumni; obłudnicy, którzy skrywali swoje grzechy i bali się, że Jezus je obnaży.

W Ewangelii Mateusza 12:20, czytamy, że Jezus "trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi". Trzcina jest niewielkich rozmiarów. Większość ludzi, jeśli znajdzie obtłuczoną lub zmiażdżoną trzcinę, wyrzuci ją i sięgnie po inną, gdyż nie stanowią one wielkiej wartości. Jezus zrobił coś przeciwnego. Podsycił ogień tlącego się lnu, nie dogasił go. Jeśli jesteś jak ta trzcina – słaby, a twoje żyje jest złamane – On zatroszczy się o Ciebie. Nawet jeżeli jesteś jak nadłamana trzcina lub ledwie tlący się len, Jezus może sprawić, aby twoje życie na nowo realizowało wyznaczony ci doskonały plan.

Jezus dostrzegał zalety u ludzi i był co do nich dobrej myśli. Jego miłość nie była ckliwa. Zawsze szukał najwyższego dobra. Dlatego też mocnymi słowami upomniał Piotra. Nie powinieneś surowo upominać tych, których nie kochasz. Jezus skarcił Jakuba i Jana, gdy zabiegali o chwałę dla siebie i gdy chcieli spuścić ogień na Samarytan. Łącznie skarcił ich siedem razy. Robił to z miłości do nich. Gdyby nie dbał o nich, nie poprawiałby ich; nie obchodziłoby Go, czy idą do piekła.

Jezus kochał innych i dlatego nie bał się mówić prawdy, nawet jeśli miałaby ona ich ranić. Był zainteresowany ich wiecznym dobrem. Nie dążył do tego, aby być postrzegany jako uprzejma osoba. Mówiąc ostre słowa, nie obawiał się, że straci reputację życzliwej osoby. Bardziej niż siebie miłował innych. Był skłonny poświęcić swoją reputację, aby im pomóc. Stanowczo głosił prawdę, aby ludzie nie zatracili się na wieczność. Jednym zdaniem – Jezusa obchodziło bardziej wieczne dobro ludzi, niż dobra opinia o Nim samym.

Dla prawdziwego chrześcijanina wieczne dobro innych jest więcej warte, niż dobra opinia o nim samym. Gdy Piotr był w domu Korneliusza, opowiadał mu o służbie Jezusa. Streścił ją jednym zdaniem: „Chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła” (Dz. 10:38). Służba Jezusa skupiała się na czynieniu dobra, a nie na głoszeniu kazań. Nie mówił tylko miłych słów, ale czynił dobro dla ludzi i uzdrawiał opętanych przez szatana. Jego jedynym celem nie było wyłącznie pozyskanie dusz ludzkich, bo kochał każdego w całości – jego duchowość i fizyczność.

Jezus martwił się o fizyczne potrzeby człowieka. Pewnego razu, w przeciągu trzech dni, przebywało przy Nim ponad 4000 ludzi. W 15 rozdziale Ewangelii Mateusza, czytamy, że nie jedli przez te trzy dni. Jezus zaniepokoił się o nich i powiedział: „Dajcie im coś do jedzenia”. Był zainteresowany fizycznymi potrzebami ludzi i dlatego nauczył nas modlić się: „Chleba powszedniego daj nam dzisiaj”. Wszędzie gdzie poszedł, czynił dobro, nie tylko ludzkim duszom, ale także ich ciałom. Dbał o tych, którzy byli słabi i cierpiący. Dbał tak bardzo, nawet o najgorszych grzeszników, że jego wrogowie nazwali Go „przyjacielem celników i grzeszników”. To prawda, był przyjacielem najbardziej pogardzanych ludzi w społeczeństwie; taki sam powinien być każdy prawdziwy mąż Boży.

Ty też możesz tak postępować. Twoje poczucie godności powstrzymuje cię przed kochaniem tych, którzy są pogardzani przez innych oraz znajdują się nisko w hierarchii społecznej. Nie chcesz być jak Jezus. Chcesz być szanowanym chrześcijaninem, który ma szacunek równych sobie ludzi. To nienaturalne, aby przyjaźnić się z wyrzutkami społeczeństwa, takimi jak trędowaci. Jezus jednak przyjaźnił się z takimi ludźmi. Zazwyczaj staramy się zaprzyjaźnić z tymi, od których możemy czerpać jakieś korzyści. Nasza miłość jest samolubna. Miłość Jezusa nie była taka; była czysta. Naturę Chrystusa ukazujemy nie przez kulturalne, wytworne i miłe słowa, ale przez miłość – miłość, która doszukuje się dobra w innych. Za sprawą tej miłości możemy być ich sługami, tak jak Jezus. Jezus umył ich nogi, nie po to, aby pokazać jak bardzo jest pokorny, ale dlatego, że ich kochał.

Gdy Jezus czynił dobro, nie oczekiwał niczego w zamian. W Ewangelii Mateusza 5:45, użył przykładu słońca, które świeci na złych i dobrych. Nie oczekuje ono nic w zamian, podobnie jak deszcz, który pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Nie oczekuje nawet wdzięczności. Nikt nie patrzy na słońce, dziękując, że wstało, świeci i daje nam światło. To nie przeszkadza słońcu; dalej wykonuje swoje zadanie. A Jezus mówi: „Tacy i wy bądźcie, jak wasz niebiański Ojciec, który daje światło na dobrych i złych ludzi, nie oczekując wdzięczności”. Nikt nie zwraca się do Boga z dziękczynieniem za światło słoneczne, jednak On wciąż je zsyła. Podobnie i Jezus nie oczekiwał niczego w zamian.

W naturze Boga jest to, że wciąż i wciąż daje; tak jak naturą słońca jest to, że wciąż i wciąż świeci. Jezus ukazał nam naturę Boga i wszędzie gdzie był, czynił dobro, służył, pomagał i błogosławił. Nie miało dla Niego znaczenia, czy inni Go doceniają i dziękują Mu. Niełatwo ukazywać ten typ miłości. Ludzie lubują się w samolubstwie i kochają tych, którzy i ich kochają. W taki sposób można odróżnić ludzką i Bożą miłość, a jest między nimi wielka różnica. Boża miłość, w przeciwieństwie do ludzkiej, nie jest zależna od wzajemności.

Zauważ jak Jezus używał pieniędzy. Na podstawie Ewangelii Jana 13:29, możemy dostrzec, że przeznaczał je na dwie rzeczy: kupowanie tego, co potrzebne i dawanie ubogim. Jezus nie był bogatym milionerem, jednak zawsze znajdował pieniądze, które przeznaczał na biednych. Nauczał ludzi, że bardziej błogosławione jest dawać, aniżeli brać. Miłość, która w Nim była, kierowała Go do tego, że wszystko co miał od Boga, używał, aby błogosławić innych. Jak wielu z nas to rozumie? Jak wielu chrześcijan pojmuje, że Bóg dał nam rzeczy materialne, abyśmy błogosławili innych, używali je dla ich dobra? Posiądziemy tę miłość, gdy nauczymy się miłować innych i używać rzeczy materialnych, aby błogosławić nimi ludzi.

Pozwólcie, że powiem coś o sposobie w jaki głosił Jezus. W Ewangelii Łukasza 19:41, czytamy, że Jezus zapłakał nad Jerozolimą. W tym samym rozdziale, czytamy, że kierował do ludzi w Jerozolimie bardzo ostre słowa, a nieco później ukręcił przeciw nim bicz (Łk 19:45). Jednak zanim użył bicza, zapłakał. To obrazuje równowagę.

Pozwólcie mi wspomnieć na kolejny aspekt miłości Jezusa – dostęp do niego nie jest limitowany zgodą sekretarki. Zazwyczaj, gdy chcesz spotkać się z kimś ważnym, musisz umówić się przez jego sekretariat. Jednak z Jezusem każdy mógł się spotkać. Nikodem nawet w ciągu nocy mógł przyjść do Niego, obudzić Go i porozmawiać z Nim. Pewnego razu Jezus był tak zajęty pomaganiem ludziom (Mar 3:20-21), że nawet nie miał czasu cokolwiek zjeść. Nie ustanowił nikogo, kto limitowałby dostęp do Niego. Kiedy jesteś tak zajęty, że nie możesz się spotkać z jakąś nieszczególnie ważną osobą, stajesz się bardziej zajęty niż sam Jezus. Gdy potrzebujesz sekretarki, aby limitowała dostęp do ciebie, nie jesteś już sługą Boga. Jesteś tylko biznesmenem; prowadzisz przedsiębiorstwo, a nie kościół.

Krewni Jezusa uważali, że jest szalony, jeśli pozwala ludziom zajmować sobie tyle czasu. Pozwalał na swobodny przystęp do siebie, gdyż miłował ludzi. Pewnego razu po zachodzie słońca przyprowadzili chorych do Niego. W Ewangelii Łukasza 4:40, czytamy, że spędził cały wieczór aż do później nocy, modlił się za nimi, kładł na nich ręce i uzdrawiał ich. Nie uznał, że to Jego prywatny czas. Zawsze miał czas dla innych ludzi. Przyszedł, aby wykonywać wolę Boga i błogosławić ludzi, zgadzając się na niewygody. Dlatego też potężne dary Ducha objawiały się przez Niego.

Dokonywanie cudów jest niebezpieczne, jeśli nie jest połączone z miłością. Miłość Bożą musimy rozlewać w naszych sercach. Jezus był kierowany taką miłością, że nawet w ostatnich chwilach swojego życia, przywiódł łotra do Bożego Królestwa. Gdyby ludzie zobaczyli w nas taką miłość, zostaliby przyciągnięci do Jezusa. Proś Boga o tę miłość.

źródło: http://www.cfcindia.com/42-jesus%E2%80%99-gentleness-and-goodness

 • Najnowsze polecane

  • 2017-07-14 12:26:54
   Drodzy, będziemy mieli do rozdania 300 tys egzemplarzy Ewangelii Jana z Listem do Rzymian, łącznie w jednej publikacji; tłumaczenie - Uwspółcześniona Biblia Gdańska.  Materiały można otrzymać bezpłatnie. Jedyny koszt, to ewentualna wysyłka do was.  Możliwy będzie odbiór bezpłatnie, bezpośrednio z miejsca (miejsc) dystrybucji.    Jeśli chcecie otrzymać materiały, napiszcie do...
  • 2017-12-11 12:41:28
   Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi...

   materiał audio

  • 2017-12-10 07:00:00
   W tej i następnych dwóch lekcjach będziemy rozważali jak możemy rozpoznać w naszym życiu doskonałą Bożą wolę. To bardzo ważny temat. W 12 rozdziale Listu do Rzymian w odniesieniu do zrozumienia doskonałej Bożej woli, czytamy: „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i...
  • 2017-12-07 14:09:27
   Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi...

   materiał audio

  • 2017-12-06 13:00:00
   "Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują." (Mt 7:13-14); "I obchodził miasta i wioski, nauczając, i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego:...

   materiał audio

  • 2017-12-05 14:39:08
   "My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste, wy...

   materiał audio

  • 2017-12-04 13:04:49
   "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata." (Mat 28:19-20); "Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie...

   materiał audio

  • 2017-12-03 09:40:08
   "Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci." (Rzym 8:2); "jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może." (2Tm 2:13); "Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu." (Rzym...

   materiał audio