powrót

Lekcja 38 - Jezus cenił bardziej ludzi niż rzeczy materialne

Czy wiesz, jak według woli Boga powinniśmy traktować ludzi, a jak rzeczy materialne? Powinniśmy kochać ludzi, a rzeczami się posługiwać. Jednak ludzie kochają materialne rzeczy, a wykorzystują ludzi. Jest to przeciwne woli Bożej. Dzieje się tak, gdyż ludzie podążają za diabłem. Jezus jest dla nas przykładem. Spójrzmy więc na Jezusa i wyciągnijmy od Niego naukę w tej kwestii.

Jednym ze skutków grzechu było wywrócenie świata i jego systemu wartości do góry nogami. Świat pełen jest ludzi, którzy uważają, że pieniądze są ważniejsze od Boga. Swoimi ustami mogą mówić, że Bóg jest dla nich ważniejszy, ale ich dążenia, motywacje, cel życia, pokazują, że pieniądze są najważniejsze. Czy nie uważasz, że ten świat jest wywrócony?

Pośród tego wywróconego do góry nogami świata, Bóg posłał swoje dzieci, aby pokazały prawidłową ścieżkę życia. Czy jednak Boże dzieci realizują ten Boży plan? Jak wielu chrześcijan spotkałeś, o których wierze możesz powiedzieć z obserwacji, że Bóg jest dla nich ważniejszy od pieniędzy? Jest ich naprawdę bardzo niewielu. Dla większości chrześcijan w naszym kraju pieniądze są ważniejsze od Boga. To jeden z dowodów na to, że świat jest wywrócony do góry nogami. Kiedy pieniądze stają się ważniejsze od Boga, stają się też ważniejsze od ludzi. Bardziej kochamy pieniądze od ludzi. To tragiczne.

Jezus przyszedł, aby pokazać nam, że Bóg i ludzie są ważniejsi od pieniędzy. Mój drogi przyjacielu, jeśli to nie zakorzeniło się w twoim umyśle, muszę ci powiedzieć, że twój umysł jest wciąż wypaczony, wywrócony do góry nogami. Rzeczy materialne zostały nam dane przez Boga, abyśmy się nimi posługiwali. Wszystkie rzeczy materialne, pieniądze, warzywa, owoce itd, zostały dane, abyśmy się nimi posługiwali, a nie po to, abyśmy je kochali. Ludzie zaś zostali nam dani, abyśmy ich kochali, a nie po to, abyśmy ich wykorzystywali. A czy ty wykorzystujesz innych?

Czy wiesz, że świat jest pełen fabryk i biurowców, w których wykorzystuje się ludzi? Oczywiście, jest im płacone wynagrodzenie, najmniejsze jakie tylko można, aby właściciel osiągnął korzyści i rozwijał swój biznes. W świecie biznesu jest to zrozumiałe, ale to samo dzieje się w wielu chrześcijańskich organizacjach i kościołach, w których tzw. "chrześcijańscy przywódcy" wykorzystują innych, aby osiągnąć własne korzyści. Ci ludzie nie pojęli miłości Jezusa i wartości jaką ma człowiek. Nie zostali oni nawróceni na właściwy sposób myślenia, ich umysły nie zostały odnowione. Czy tak postępował Jezus?

Jezus nigdy nie wykorzystywał innych, żeby osiągać jakieś korzyści, ale kochał ludzi. Ludzie byli dla Niego daleko ważniejsi od rzeczy materialnych. Przykładem jest Judasz Iskariota. Był on kimś w rodzaju skarbnika grupy uczniów Jezusa. Kiedy ludzie dawali im pieniądze, Judasz trzymał je u siebie. Czy zwróciłeś uwagę na to, komu dawali ludzie te pieniądze? Czy dawali je, aby docenić Judasza, czy Jezusa? Oczywiście, dawali pieniądze, doceniając służbę uzdrawiania i nauczania Jezusa. Jezus brał je i mówił Judaszowi, aby je przechowywał. Nie były to w żadnej mierze pieniądze Judasza. On jest tylko przechowywał.

Co Judasz robił z tymi pieniędzmi? Kradł je i używał do swoich celów. Mimo to Jezus wciąż kochał Judasza. Był gotowy stracić te pieniądze, aby ocalić duszę Judasza. Nie był przejęty tym, że Judasz kradł Jego pieniądze, ale był zatroskany o jego duszę. To przykład postawy jaką Jezus miał wobec ludzi. Chciał wyzwolić ich od tego skażenia grzechem, które sprawia, że bardziej cenią rzeczy materialne od ludzi. Jezus dzielił z innymi ich ciężary. Życzliwie rozmawiał z tymi, którzy byli pokonani w życiowych walkach i zawsze miał słowa zachęty dla poniewieranych. Nigdy nikogo nie uważał za bezwartościowego; nawet ludzi niekulturalnych, grubiańskich, mówiących w niestosowny sposób i analfabetów. Każda z tych osób potrzebowała odkupienia, a taki właśnie był cel Jego życia.

Gdy Biblia mówi, że Duch Święty przyszedł, aby wypełnić nasze serca Bożą miłością, która sprawia, że stajemy się tacy jak Bóg dla innych. Chcę zapytać ciebie, jak chrześcijanin chrześcijanina, czy wypełnił cię Duch Święty? Wielu ludzi mówi, że są pełni Ducha Świętego. Co dowodzi, że Duch Święty wypełnił twoje serce? Odpowiedź znajdujemy w Liście do Rzymian 5:5: "Miłość Boża została rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego." Jednym ze znaków pełni Ducha Świętego jest miłość do ludzi. Jeżeli tak jest, nie będziesz wywrócony do góry nogami. Będziesz cenił ludzi bardziej od rzeczy materialnych.

Jezus nigdy nie cenił materialnych rzeczy, ale posługiwał się nimi. Pracował przez wiele lat w zakładzie ciesielskim, używając materialnych rzeczy i pracując nimi, aby zarobić na swoje utrzymanie. Czy możesz sobie wyobrazić dziecko z sąsiedztwa Jezusa, które przyszło do Jego zakładu i połamało coś, co było drogie? Jak myślisz – jaka byłaby reakcja Jezusa? Jak myślisz, czy Jezus zdenerwowałby się i nawrzeszczał na to dziecko i wypędził je ze swojego zakładu? Nie. Myślę, że wziąłby to dziecko na ręce, ucałował je i powiedział: "Nie martw się synku. Wszystko będzie dobrze. Mogę uczynić nowe."

On kochał ludzi. On kochał dzieci. Materialne rzeczy nic dla Niego nie znaczyły. Są po to, aby pomagać ludziom. Jezus nie został cieślą, aby być bogaty. Nie. On kochał ludzi, a nie rzeczy. Czy wiesz co się stanie, kiedy Duch Święty odnowi nasze umysły? Będziemy wszystko postrzegać w Boży sposób. Będziesz widział ludzi i rzeczy materialne, tak jak Bóg je widzi. I wierzę, że to powinno być naszą najważniejsza intencją modlitewną, jeśli chcemy być duchowymi ludźmi.

W Księdze Sofoniasza 3:17, czytamy, że Bóg raduje się nad swoim ludem niezwykłą radością. A teraz zastanów się nad tym wersetem - Bóg raduje się nad wszystkimi ludźmi, a nie tylko nad doskonałymi ludźmi. Nie istnieją doskonali ludzie. On raduje się nad niedoskonałymi ludźmi, którzy pragną Go i chcą Go kochać pomimo swojej niedoskonałości. Jezus dzielił radość swojego Ojca wobec ludzi. Jego uczniowie nie byli doskonałymi ludźmi, ale zwykłymi, potykającymi się grzesznikami, jak ty i ja. Jednak Jezus patrzył na nich, tak jak Bóg Ojciec na nich patrzył. Kochał ich. Nie krytykował ciągle ich błędów, nieporadności i prostactwa, gdyż był litościwy.

W Ewangelii Marka 12:37, czytamy, że zwykli ludzie chętnie słuchali Jezusa. Ludzie wyczuwali wspaniały aromat, wydostający się z Jego ducha, gdy miłość Boża wypływała z Jego serca. Jezus był nieustannie poruszany przez litość, gdy widział chorych, potrzebujących i głodnych ludzi, czy też tych, którzy nie mają pasterza. Starał się wczuć w ich sytuację. Przejął ich niedolę i dzięki temu mógł ich pocieszyć. Czy wiesz, że możesz pocieszyć innych ludzi w ich niedoli, jeśli tylko się z nimi utożsamisz? Łatwo wypowiadać miłe słowa, ale dopiero, gdy postarasz się wczuć w ich sytuację, zrozumiesz przez co przechodzą. Tak właśnie czynił Jezus.

Zapewne nie raz używaliśmy naszej wyobraźni, aby czynić to, co złe? Zapewne nie raz myślałeś o brudnych rzeczach, czy gorzkich, które dotyczą innych ludzi itd. A teraz, gdy jesteśmy nawróceni, do czego używamy naszej wyobraźni? Większość chrześcijan wyjaławia swoją wyobraźnię. Pozwól, że powiem ci jak używać swojej wyobraźni do dobrych rzeczy. Używaj swojej wyobraźni w taki sposób, by wczuć się w sytuację ludzi wokół ciebie, którzy cierpią. Spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś jednym z nich; mieszkasz w tym małym szałasie, albo że masz tak trudnego męża, czy żonę, albo trudne dziecko, którego jesteś rodzicem. Wczuj się w ich sytuację i poczuj to, co oni przechodzą. To będzie dowód twojej miłości. Tak właśnie czynił Jezus.

Jezus był wielce zasmucony, gdy ujrzał ludzi twardego serca, którzy nie pozwalali, aby człowiek z uschłą ręką został uzdrowiony w synagodze. Innego dnia, gdy szedł zobaczył wdowę, która szła w procesji pogrzebowej swojego syna. Zatrzymał całą procesję, otworzył trumnę, wzbudził chłopca z martwych i oddał go matce. Ten cud nie służył ukazaniu Jego mocy, ale miłości Boga. Każdy cud Jezusa wyrastał ze współczucia. Jeśli chcesz czynić Boże cuda, a nie masz współczucia, nigdy nie będziesz w stanie podążać za Jezusem; nie nadajesz się do bycia Jego sługą.

Jezus zawsze umierał dla swoich racji. Nie ronił łez z powodu swoich smutków i trudności, ale przelał swoją krew z powodu naszych smutków. Nosił na sobie nasze ciężary. Nigdy się nie obrażał z powodu tego, co ludzie mówili, czy czynili Mu. Nigdy nie oburzał się z powodu wpadek tych, którzy czynili coś dla Niego, gdyż przyszedł aby służyć. Nigdy nie zrzucał swoich ciężarów na innych. Przyszedł, aby nosić na sobie ciężary innych - aby służyć, a nie po to, aby Mu służono. A ponieważ żył w taki sposób, Jego miłość rozchodziła się jak zapach słodkich perfum i ludzie garnęli się do Niego.

Dlaczego przesłanie Chrystusa nie jest już przyjmowane w naszym kraju? Chrześcijanie nie dążą, aby mieć taką miłość. Jeśli jesteś chrześcijaninem i wyznajesz imię Chrystusa, chcę cię zachęcić. Dąż z całego serca do tego, aby mieć taką miłość, która będzie emanowała z twojego życia jak zapach słodkich perfum.

źródło: http://www.cfcindia.com/38-jesus-valued-people-more-than-things

 • Najnowsze polecane

  • 2017-10-09 08:39:48
   „I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”. (1 List Piotra 2:5) Serdecznie zapraszamy na kolejną  Konferencję w Toruniu Miejsce: Toruń - Zespół Szkół Nr 28, ul. Przy Skarpie 13 (Osiedle Na Skarpie) Termin: 25-26 listopad 2017  (rozpoczęcie godz. 11.00)   Pragniemy aby...
  • 2017-07-14 12:26:54
   Drodzy, będziemy mieli do rozdania 300 tys egzemplarzy Ewangelii Jana z Listem do Rzymian, łącznie w jednej publikacji; tłumaczenie - Uwspółcześniona Biblia Gdańska.  Materiały można otrzymać bezpłatnie. Jedyny koszt, to ewentualna wysyłka do was.  Możliwy będzie odbiór bezpłatnie, bezpośrednio z miejsca (miejsc) dystrybucji.    Jeśli chcecie otrzymać materiały, napiszcie do...
  • 2017-10-20 08:57:13
   (Jest to tekst przemówienia dr Trumbulla z 1911 roku, wygłoszonego na zjeździe Narodowej Konwencji Prezbiteriańskiego Braterstwa Ameryki w St. Louis w stanie Missouri. Później „The Life That Wins” zostało opublikowane jako broszura przez Sunday School Times, których wydawcą był przez pewien czas dr Trumbull. Był on jednym z założycieli America’s Keswick.*) Jest tylko jedno życie,...
  • 2017-10-15 07:00:00
   Chcemy przyjrzeć się troszkę bardziej istocie grzechu. Grzech jest dla nas bardziej niebezpieczny niż choroba ciała. Grzech sprowadził na świat chaos i zamieszanie. Najważniejszą odpowiedzią na nasze wszystkie problemy jest zbawienie z grzechu i jest to znacznie ważniejsze od uzdrowienia nas z chorób. Czy zdajesz sobie sprawę, że grzech jest poważniejszym problemem niż choroba? Załóżmy, że usłyszałeś...
  • 2017-10-08 07:00:00
   Jakiego grzechu najbardziej nienawidził Jezus? Jeżeli udałoby się nam postrzegać grzech jak chorobę, szczególnie bardzo poważną, nauczylibyśmy się nienawidzić go, nawet bardziej niż chorobę ciała. Jezus przyszedł, aby ujawnić poważne grzechy, które zrujnowały nasze życie. Zaczniemy od pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza – pierwszej strony pierwszej księgi Nowego Testamentu. W Ewangelii...
  • 2017-10-01 07:00:00
   W tej lekcji przyjrzymy się jak Bóg odpowiada na nasze modlitwy o potrzeby materialne i jak może nas zbawić od wszelkiego złego wpływu i każdego rodzaju zła w twoim życiu. W modlitwie, której nauczał Jezus w Ewangelii Mateusza 6:9-13, możemy dostrzec, że przede wszystkim powinniśmy stawiać Boga na pierwszym miejscu – Jego imię, królestwo i wolę. Później, możemy się skupić na naszych...
  • 2017-09-24 08:26:43
   Po raz kolejny przyjrzymy się sekretowi, dzięki któremu otrzymujemy odpowiedź na nasze modlitwy. Jeśli starannie przestudiowałeś poprzednie lekcje i nauczyłeś się od Jezusa jak należy się modlić, może to zmienić twoje życie. W poprzednim rozważaniu uczyliśmy się, aby stawiać Boga na pierwszym miejscu, zarówno w naszym życiu, jak i w naszej modlitwie. W Ewangelii Mateusza 6:9-11, Jezus wypowiedział...
  • 2017-09-21 10:42:20
   Rozważania związane z 1 Listem Pawła do Koryntian.