powrót

Bóg potrzebuje mężczyzn

Bóg dzisiaj potrzebuje mężczyzn.

 • Mężczyzn, którzy będą stawać przed Jego obliczem i codziennie słuchać Jego głosu;
 • Mężczyzn, którzy nie mają w sercu pragnienia nikogo i niczego innego oprócz samego Boga;
 • Mężczyzn, którzy boją się Go tak bardzo, że nienawidzą grzechu pod jakąkolwiek postacią oraz kochają sprawiedliwość i prawdę w każdym calu;
 • Mężczyzn, którzy przezwyciężają gniew i seksualne, nieczyste myśli, którzy woleliby umrzeć, niż zgrzeszyć swoim zachowaniem czy nawet samą myślą;
 • Mężczyzn, których codzienny styl życia polega na przyjmowaniu krzyża i dążeniu do perfekcji i którzy stale ze strachem i drżeniem pracują nad swoim zbawieniem;
 • Mężczyzn pełnych Ducha Świętego, którzy są tak zakorzenieni i osadzeni w miłości, że nic nie może zmienić ich braterskiej postawy względem drugiego człowieka, bez względu na skalę prowokacji;
 • Mężczyzn, którzy są tak zakorzenieni i osadzeni w pokorze, że ani pochwała, duchowy wzrost czy pobożna, dobroczynna służba, ani nic innego nie jest w stanie zakłócić ich świadomości bycia mniejszymi od najmniejszych spośród wszystkich świętych;
 • Mężczyzn, którzy mają zrozumienie Bożej natury i Jego drogi poprzez Jego Słowo i którzy drżą przed tym Słowem tak, że nie będą zaniedbywać głoszenia Go innym i będą przestrzegać nawet najmniejszego przykazania;
 • Mężczyzn, którzy będą ogłaszać Bożą wolę, obnażać religijny nierząd i niebiblijne, ludzkie tradycje;
 • Mężczyzn, którzy mają objawienie Ducha Świętego w sprawie tajemnicy pobożności, przyjścia Pana w ciele oraz otwartej przez Niego nowej i żywej drogi poprzez ciało;
 • Mężczyzn, którzy są pilni i ciężko pracują, ale którzy również mają poczucie humoru i wiedzą, jak odpoczywać, bawić się z dziećmi i rozkoszować się Bożymi dobrymi darami przyrody;
 • Mężczyzn, którzy nie są ascetami, ale potrafią jednocześnie żyć zdyscyplinowanym życiem i nie bać się trudności;
 • Mężczyzn, którzy nie znajdują zaspokojenia w drogich ubraniach lub podróżach i którzy nie będą marnowali czasu ani pieniędzy na nic niewnoszące aktywności czy niepotrzebne wydatki;
 • Mężczyzn, którzy opanowują swoje pragnienia wymyślnych potraw i którzy nie są zniewoleni muzyką, sportem ani żadną inną legalną aktywnością;
 • Mężczyzn, którzy w Bożej dyscyplinie zwycięsko przechodzą przez płomienie cierpienia, oszczerstw, prześladowań, fałszywych oskarżeń, chorób, trudności finansowych oraz sprzeciwów ze strony krewnych i przywódców religijnych;
 • Mężczyzn pełnych zmiłowania, którzy potrafią sympatyzować z najgorszymi z grzeszników i najgorszymi z wierzących i mają nadzieję dla nich, ponieważ uważają sami siebie na największych grzeszników;
 • Mężczyzn, którzy są tak głęboko wrośnięci w ochronną miłość ich Ojca Niebieskiego, że nigdy niczym się nie martwią, nie obawiają się szatana, niemoralnych ludzi, trudnych sytuacji czy czegokolwiek innego;
 • Mężczyzn, którzy wkroczyli w Boże odpocznienie, wiarę w Boże suwerenne współdziałanie ku dobremu we wszelkich sferach życia i którzy z tego powodu składają nieustanne dziękczynienie za wszystkich ludzi, rzeczy i okoliczności;
 • Mężczyzn, którzy znajdują radość w Bogu i którzy są pełni radości Pana, przezwyciężając wszelkie złe nastroje;
 • Mężczyzn żywej wiary, niemających pewności siebie lub swoich naturalnych zdolności, ale mających zupełne zaufanie do Boga jako ich niezawodnej Pomocy we wszystkich sytuacjach;
 • Mężczyzn, którzy żyją nie dzięki podszeptom swojego rozumu, ale dzięki prowadzeniu Ducha Świętego;
 • Mężczyzn, którzy są prawdziwie zanurzeni w Ducha Świętego i ogień przez samego Chrystusa (a nie są tylko podekscytowani jakimś emocjonalnym udawaniem lub przekonani jakimś teologicznym argumentem);
 • Mężczyzn, którzy stale żyją namaszczeni Duchem i obdarzeni ponadnaturalnymi darami, które On im ofiarowuje;
 • Mężczyzn, którzy mają objawienie Kościoła jako ciała Chrystusa (nie kongregacji lub denominacji) i którzy wkładają całą swoją energię, dobra materialne i dary duchowe w budowę tego Kościoła;
 • Mężczyzn, którzy nauczyli się okiełznywać swoje języki przy pomocy Ducha Świętego i teraz płoną Bożym Słowem;
 • Mężczyzn, którzy opuścili wszystko, którzy nie są zainteresowani już więcej pieniędzmi lub dobrami materialnymi i którzy nie pragną darów od innych;
 • Mężczyzn, którzy potrafią ufać Bogu we wszystkich ziemskich potrzebach i którzy nigdy nie wspominają o swoich materialnych brakach, ani nie chełpią się swoimi wysiłkami w rozmowach, listach czy raportach;
 • Mężczyzn, którzy nie są uparci, ale łagodni i otwarci na krytykę, i chętni na napomnienie ze strony starszych i mądrzejszych braci;
 • Mężczyzn, którzy nie mają pragnienia, by dominować nad innymi lub im doradzać (chociaż są gotowi, by radzić, ale dopiero gdy zostaną o to poproszeni) i którzy nie mają pragnienia być uważani za starszych braci czy liderów, ale którzy pragną po prostu być braćmi i sługami wszystkich;
 • Mężczyzn, którzy są łatwi we współpracy i którzy są chętni, by znosić niewygody i wykorzystywanymi przez innych;
 • Mężczyzn, którzy nie robią różnicy między milionerem a żebrakiem, białoskórym a ciemnoskórym, intelektualistą a głupcem, osobą kulturalną a barbarzyńcą, ale którzy traktują każdego w ten sam sposób;
 • Mężczyzn, którzy nigdy nie będą ulegali wpływom ich żon, dzieci, krewnych, przyjaciół, innych wierzących, by nawet odrobię nie oziębnąć w oddaniu Chrystusowi lub posłuszeństwu Bożym przykazaniom;
 • Mężczyzn, którzy nie dadzą się przekupić, by pójść na ustępstwo – przez żadną nagrodę, jaką szatan może proponować (honor, pieniądze, cokolwiek);
 • Mężczyzn, którzy są nieustraszonymi świadkami dla Chrystusa, nieobawiającymi się ani przywódców religijnych, ani świeckich;
 • Mężczyzn, którzy nie pragną zadowolić ludzi na ziemi i którzy są chętni, jeśli trzeba, kogoś zgorszyć, by tylko sprawić radość Bogu;
 • Mężczyzn, dla których Boża chwała, Boża wola i Boże Królestwo zawsze są priorytetem ponad ludzką potrzebę i własny komfort;
 • Mężczyzn, którzy nie mogą być naciskani ani przez innych, ani przez własny rozum, by robić martwe uczynki dla Boga, ale którzy są gorliwi i zadowoleni z czynienia objawionej dla ich życia woli Bożej;
 • Mężczyzn, którzy mają roztropność Ducha do rozróżniania między zmysłowym a duchowym w pracy chrześcijańskiej;
 • Mężczyzn, którzy patrzą na otoczenie z niebiańskiego punktu widzenia, nie ziemskiego;
 • Mężczyzn, którzy odrzucają wszelkie oferowane im ziemskie honory i tytuły w celu pracy dla Pana;
 • Mężczyzn, którzy wiedzą, jak się nieustannie modlić, a także jak pościć i modlić się w razie potrzeby;
 • Mężczyzn, którzy nauczyli się dawać hojnie, radośnie, w ukryciu i z mądrością;
 • Mężczyzn, którzy chcą być wszystkim dla wszystkich, by wszelkimi sposobami mogli niektórych uratować;
 • Mężczyzn, którzy mają pragnienie, by zobaczyć innych nie tylko jako zbawionych, ale uczynionych uczniami Chrystusa i doprowadzonych do poznania prawdy i posłuszeństwa wszystkim Bożym przykazaniom;
 • Mężczyzn, którzy mają pragnienie, by zobaczyć czyste świadectwo ustanowione dla Boga w każdym miejscu;
 • Mężczyzn, którzy mają palącą pasję, by zobaczyć Chrystusa uwielbionego w Kościele;
 • Mężczyzn, którzy nie szukają swego w jakiejkolwiek materii;
 • Mężczyzn z duchowym autorytetem i duchową godnością;
 • Mężczyzn, którzy będą samotnie stać dla Boga, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 • Mężczyzn, którzy są całkowicie bezkompromisowi jak apostołowie i dawni prorocy.

Dzisiaj Boże dzieło na świecie cierpi, ponieważ takich mężczyzn jest mało. Zdecyduj w swoim sercu, że będziesz kimś takim dla Boga wśród tego grzesznego i cudzołożnego pokolenia i chrześcijaństwa pełnego kompromisu. A od kiedy Bóg nie ma względu na osobę, jest możliwe, że i ty możesz stać się takim mężczyzną. Skoro Bóg wymaga zaangażowania i posłuszeństwa tylko w świadomej sferze życia, jest to zatem dla Ciebie wykonalne by być takim mężczyzną, nawet jeśli ta świadoma sfera twojego życia jest ograniczona. (Będzie się ona rozszerzała w miarę chodzenia w świetle i dążenia do doskonałości). Nie masz żadnej wymówki, by nie być takim mężczyzną. Skoro nic dobrego nie mieszka w ciele, musimy szukać łaski Boga, by mieć uszeregowane wartości. Codziennie zatem wołaj do Niego, by dał Ci łaskę bycia takim mężczyzną.

(© Copyright - Zac Poonen)