powrót

Bóg potrzebuje mężczyzn

Bóg dzisiaj potrzebuje mężczyzn.

 • Mężczyzn, którzy będą stawać przed Jego obliczem i codziennie słuchać Jego głosu;
 • Mężczyzn, którzy nie mają w sercu pragnienia nikogo i niczego innego oprócz samego Boga;
 • Mężczyzn, którzy boją się Go tak bardzo, że nienawidzą grzechu pod jakąkolwiek postacią oraz kochają sprawiedliwość i prawdę w każdym calu;
 • Mężczyzn, którzy przezwyciężają gniew i seksualne, nieczyste myśli, którzy woleliby umrzeć, niż zgrzeszyć swoim zachowaniem czy nawet samą myślą;
 • Mężczyzn, których codzienny styl życia polega na przyjmowaniu krzyża i dążeniu do perfekcji i którzy stale ze strachem i drżeniem pracują nad swoim zbawieniem;
 • Mężczyzn pełnych Ducha Świętego, którzy są tak zakorzenieni i osadzeni w miłości, że nic nie może zmienić ich braterskiej postawy względem drugiego człowieka, bez względu na skalę prowokacji;
 • Mężczyzn, którzy są tak zakorzenieni i osadzeni w pokorze, że ani pochwała, duchowy wzrost czy pobożna, dobroczynna służba, ani nic innego nie jest w stanie zakłócić ich świadomości bycia mniejszymi od najmniejszych spośród wszystkich świętych;
 • Mężczyzn, którzy mają zrozumienie Bożej natury i Jego drogi poprzez Jego Słowo i którzy drżą przed tym Słowem tak, że nie będą zaniedbywać głoszenia Go innym i będą przestrzegać nawet najmniejszego przykazania;
 • Mężczyzn, którzy będą ogłaszać Bożą wolę, obnażać religijny nierząd i niebiblijne, ludzkie tradycje;
 • Mężczyzn, którzy mają objawienie Ducha Świętego w sprawie tajemnicy pobożności, przyjścia Pana w ciele oraz otwartej przez Niego nowej i żywej drogi poprzez ciało;
 • Mężczyzn, którzy są pilni i ciężko pracują, ale którzy również mają poczucie humoru i wiedzą, jak odpoczywać, bawić się z dziećmi i rozkoszować się Bożymi dobrymi darami przyrody;
 • Mężczyzn, którzy nie są ascetami, ale potrafią jednocześnie żyć zdyscyplinowanym życiem i nie bać się trudności;
 • Mężczyzn, którzy nie znajdują zaspokojenia w drogich ubraniach lub podróżach i którzy nie będą marnowali czasu ani pieniędzy na nic niewnoszące aktywności czy niepotrzebne wydatki;
 • Mężczyzn, którzy opanowują swoje pragnienia wymyślnych potraw i którzy nie są zniewoleni muzyką, sportem ani żadną inną legalną aktywnością;
 • Mężczyzn, którzy w Bożej dyscyplinie zwycięsko przechodzą przez płomienie cierpienia, oszczerstw, prześladowań, fałszywych oskarżeń, chorób, trudności finansowych oraz sprzeciwów ze strony krewnych i przywódców religijnych;
 • Mężczyzn pełnych zmiłowania, którzy potrafią sympatyzować z najgorszymi z grzeszników i najgorszymi z wierzących i mają nadzieję dla nich, ponieważ uważają sami siebie na największych grzeszników;
 • Mężczyzn, którzy są tak głęboko wrośnięci w ochronną miłość ich Ojca Niebieskiego, że nigdy niczym się nie martwią, nie obawiają się szatana, niemoralnych ludzi, trudnych sytuacji czy czegokolwiek innego;
 • Mężczyzn, którzy wkroczyli w Boże odpocznienie, wiarę w Boże suwerenne współdziałanie ku dobremu we wszelkich sferach życia i którzy z tego powodu składają nieustanne dziękczynienie za wszystkich ludzi, rzeczy i okoliczności;
 • Mężczyzn, którzy znajdują radość w Bogu i którzy są pełni radości Pana, przezwyciężając wszelkie złe nastroje;
 • Mężczyzn żywej wiary, niemających pewności siebie lub swoich naturalnych zdolności, ale mających zupełne zaufanie do Boga jako ich niezawodnej Pomocy we wszystkich sytuacjach;
 • Mężczyzn, którzy żyją nie dzięki podszeptom swojego rozumu, ale dzięki prowadzeniu Ducha Świętego;
 • Mężczyzn, którzy są prawdziwie zanurzeni w Ducha Świętego i ogień przez samego Chrystusa (a nie są tylko podekscytowani jakimś emocjonalnym udawaniem lub przekonani jakimś teologicznym argumentem);
 • Mężczyzn, którzy stale żyją namaszczeni Duchem i obdarzeni ponadnaturalnymi darami, które On im ofiarowuje;
 • Mężczyzn, którzy mają objawienie Kościoła jako ciała Chrystusa (nie kongregacji lub denominacji) i którzy wkładają całą swoją energię, dobra materialne i dary duchowe w budowę tego Kościoła;
 • Mężczyzn, którzy nauczyli się okiełznywać swoje języki przy pomocy Ducha Świętego i teraz płoną Bożym Słowem;
 • Mężczyzn, którzy opuścili wszystko, którzy nie są zainteresowani już więcej pieniędzmi lub dobrami materialnymi i którzy nie pragną darów od innych;
 • Mężczyzn, którzy potrafią ufać Bogu we wszystkich ziemskich potrzebach i którzy nigdy nie wspominają o swoich materialnych brakach, ani nie chełpią się swoimi wysiłkami w rozmowach, listach czy raportach;
 • Mężczyzn, którzy nie są uparci, ale łagodni i otwarci na krytykę, i chętni na napomnienie ze strony starszych i mądrzejszych braci;
 • Mężczyzn, którzy nie mają pragnienia, by dominować nad innymi lub im doradzać (chociaż są gotowi, by radzić, ale dopiero gdy zostaną o to poproszeni) i którzy nie mają pragnienia być uważani za starszych braci czy liderów, ale którzy pragną po prostu być braćmi i sługami wszystkich;
 • Mężczyzn, którzy są łatwi we współpracy i którzy są chętni, by znosić niewygody i wykorzystywanymi przez innych;
 • Mężczyzn, którzy nie robią różnicy między milionerem a żebrakiem, białoskórym a ciemnoskórym, intelektualistą a głupcem, osobą kulturalną a barbarzyńcą, ale którzy traktują każdego w ten sam sposób;
 • Mężczyzn, którzy nigdy nie będą ulegali wpływom ich żon, dzieci, krewnych, przyjaciół, innych wierzących, by nawet odrobię nie oziębnąć w oddaniu Chrystusowi lub posłuszeństwu Bożym przykazaniom;
 • Mężczyzn, którzy nie dadzą się przekupić, by pójść na ustępstwo – przez żadną nagrodę, jaką szatan może proponować (honor, pieniądze, cokolwiek);
 • Mężczyzn, którzy są nieustraszonymi świadkami dla Chrystusa, nieobawiającymi się ani przywódców religijnych, ani świeckich;
 • Mężczyzn, którzy nie pragną zadowolić ludzi na ziemi i którzy są chętni, jeśli trzeba, kogoś zgorszyć, by tylko sprawić radość Bogu;
 • Mężczyzn, dla których Boża chwała, Boża wola i Boże Królestwo zawsze są priorytetem ponad ludzką potrzebę i własny komfort;
 • Mężczyzn, którzy nie mogą być naciskani ani przez innych, ani przez własny rozum, by robić martwe uczynki dla Boga, ale którzy są gorliwi i zadowoleni z czynienia objawionej dla ich życia woli Bożej;
 • Mężczyzn, którzy mają roztropność Ducha do rozróżniania między zmysłowym a duchowym w pracy chrześcijańskiej;
 • Mężczyzn, którzy patrzą na otoczenie z niebiańskiego punktu widzenia, nie ziemskiego;
 • Mężczyzn, którzy odrzucają wszelkie oferowane im ziemskie honory i tytuły w celu pracy dla Pana;
 • Mężczyzn, którzy wiedzą, jak się nieustannie modlić, a także jak pościć i modlić się w razie potrzeby;
 • Mężczyzn, którzy nauczyli się dawać hojnie, radośnie, w ukryciu i z mądrością;
 • Mężczyzn, którzy chcą być wszystkim dla wszystkich, by wszelkimi sposobami mogli niektórych uratować;
 • Mężczyzn, którzy mają pragnienie, by zobaczyć innych nie tylko jako zbawionych, ale uczynionych uczniami Chrystusa i doprowadzonych do poznania prawdy i posłuszeństwa wszystkim Bożym przykazaniom;
 • Mężczyzn, którzy mają pragnienie, by zobaczyć czyste świadectwo ustanowione dla Boga w każdym miejscu;
 • Mężczyzn, którzy mają palącą pasję, by zobaczyć Chrystusa uwielbionego w Kościele;
 • Mężczyzn, którzy nie szukają swego w jakiejkolwiek materii;
 • Mężczyzn z duchowym autorytetem i duchową godnością;
 • Mężczyzn, którzy będą samotnie stać dla Boga, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 • Mężczyzn, którzy są całkowicie bezkompromisowi jak apostołowie i dawni prorocy.

Dzisiaj Boże dzieło na świecie cierpi, ponieważ takich mężczyzn jest mało. Zdecyduj w swoim sercu, że będziesz kimś takim dla Boga wśród tego grzesznego i cudzołożnego pokolenia i chrześcijaństwa pełnego kompromisu. A od kiedy Bóg nie ma względu na osobę, jest możliwe, że i ty możesz stać się takim mężczyzną. Skoro Bóg wymaga zaangażowania i posłuszeństwa tylko w świadomej sferze życia, jest to zatem dla Ciebie wykonalne by być takim mężczyzną, nawet jeśli ta świadoma sfera twojego życia jest ograniczona. (Będzie się ona rozszerzała w miarę chodzenia w świetle i dążenia do doskonałości). Nie masz żadnej wymówki, by nie być takim mężczyzną. Skoro nic dobrego nie mieszka w ciele, musimy szukać łaski Boga, by mieć uszeregowane wartości. Codziennie zatem wołaj do Niego, by dał Ci łaskę bycia takim mężczyzną.

(© Copyright - Zac Poonen)

 • Najnowsze polecane

  • 2017-06-25 10:05:08
   W ostatniej lekcji podejmowaliśmy temat naszego poczucia bezpieczeństwa w Bogu jako Ojcu. Powinniśmy się nad tym jeszcze dogłębniej zastanowić. Wierzę, że jeżeli sobie z tym poradzimy, wiele innych problemów w naszym życiu także zostanie rozwiązanych. To cudowne widzieć, że Bóg zatroszczył się o każdą naszą potrzebę. Gdy Bóg stworzył Adama, dał mu pewne pragnienia. Nie były one grzeszne....
  • 2017-06-18 07:56:06
   W tej lekcji chcemy rozważyć dlaczego wielu ludzi nie ma poczucia bezpieczeństwa oraz problemy, które wynikają z tej niepewności. Zastanowimy się również nad rozwiązaniem tego kłopotu. W nocy przed swoim ukrzyżowaniem, Jezus powiedział swoim uczniom: "Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was" (Jana 14:18). To dokonało się, gdy zstąpił Duch Święty w dzień Zielonych Świąt. Sierota to osoba,...
  • 2017-06-11 07:18:13
   Chcielibyśmy rozważyć znaczenie słowa "miłość", które jest często źle rozumiane. Możemy je jednak lepiej zrozumieć, kiedy przyjrzymy się życiu Jezusa. W ten sposób zobaczymy, jaką miłością możemy darzyć innych. Jedną z cech miłości jest łagodność. Jezus był łagodny wobec wszystkich ludzi, a szczególnie wobec tych, którzy byli zmęczeni życiem. Szczególnie miłował...
  • 2017-06-04 08:15:00
   Kolejny raz, chciejmy przyjrzeć się najlepszemu dla nas przykładowi - jedynemu doskonałemu człowiekowi, który kiedykolwiek stąpał po ziemi. Zobaczmy jak okazywał miłość. W poprzedniej lekcji mogliśmy zobaczyć, jak przejawiała się miłość Jezusa - nie w sentymentalnych słowach, ale w tym w jaki sposób cenił innych i okazywał im współczucie. Ludzie byli dla Jezusa ważniejsi niż to, co...
  • 2017-05-30 15:20:47
   Rozważania Słowa Bożego oparte na wykładzie 2 Księgi Samuela. Ostatnio dodano - część 55 - Przebaczenie grzechu i jego konsekwencje  

   materiał audio

  • 2017-05-28 08:08:43
   Po raz kolejny chcemy bliżej przyjrzeć się życiu Jezusa, a szczególnie tematowi świętości Jego życia. Przyjrzymy się kolejnemu obszarowi Jego świętości - Jego posłuszeństwu wobec Ojca, bez względu na koszt. Im więcej będziemy przyglądać się życiu Jezusa, tym lepiej zrozumiemy, jak człowiek powinien żyć na tej ziemi, a nasze życie będzie doskonale spokojne i uporządkowane. Czy kiedykolwiek myślałeś o...
  • 2017-05-21 07:51:13
   Chcemy przyjrzeć się troszkę ziemskiemu życiu Jezusa, który jest wzorem świętego życia. Bóg chce, abyśmy takie życie wiedli. Patrząc na życie Jezusa, widzimy, że Bóg nie posłał swojego Syna tylko po to, aby umarł za grzechy świata, ale po to, aby pokazał swoim życiem, jak powinniśmy żyć na tym świecie. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć Jego pokorę i nieco lepiej zrozumieć Jego świętość....
  • 2017-05-14 08:05:23
   Czy wiesz, jak według woli Boga powinniśmy traktować ludzi, a jak rzeczy materialne? Powinniśmy kochać ludzi, a rzeczami się posługiwać. Jednak ludzie kochają materialne rzeczy, a wykorzystują ludzi. Jest to przeciwne woli Bożej. Dzieje się tak, gdyż ludzie podążają za diabłem. Jezus jest dla nas przykładem. Spójrzmy więc na Jezusa i wyciągnijmy od Niego naukę w tej kwestii. Jednym ze skutków grzechu...