powrót

5 grzechów jakich Jezus najbardziej nienawidzi

Kiedy wzrastamy duchowo, odkryjemy, że sprawiedliwość Boga nie jest tylko i wyłącznie zewnętrzna. Odkryjemy też, że grzech również nie jest jedynie zewnętrzny. Kiedy rozmawiamy o sprawiedliwości, większość ludzi myśli o dziesięciu przykazaniach. Jednak sprawiedliwość według Nowego Przymierza jest mierzona według miary życia Jezusa i nie jest napisana w Prawie Mojżesza. Kiedy przyjrzymy się przeciw jakim grzechom Jezus najczęściej się wypowiadał, odkryjemy też czego najbardziej nienawidził. Gdy odkryjemy 5 takich grzechów, zobaczymy, że żaden z nich nie jest wymieniony w dziesięciu przykazaniach.

1 Hipokryzja
Być hipokrytą to znaczy dawać innym wrażenie, że jesteśmy bardziej święci niż w rzeczywistości jesteśmy. To jest to samo, co bycie fałszywym. Jezus wypowiedział przekleństwo siedem razy na hipokrytów (w Mt 23 13-29). Można wypowiadać kłamstwa bez otwierania ust. Ananiasz okłamał Ducha Świętego bez wypowiedzenia żadnego słowa- wtedy kiedy udawał, że jest uczniem Jezusa z całego serca. (Dzieje 5: 1-5) Jezus powiedział do faryzeuszów, że ich życie wewnętrzne było pełne „grabieży i nieopanowania" (Mt 23:25) - co oznacza, że żyją tylko aby zaspokoić siebie. Wtedy dawali innym wrażenie, że są bogobojni z powodu studiowania Pisma, postów, modlitw i dziesięcin.
Modlili się długo w miejscach publicznych, ale nie modlili się tak samo długo prywatnie - podobnie jak wielu dziś. To hipokryzja, jeśli chwalimy Boga tylko w niedzielę rano, ale nie mamy ducha uwielbienia w naszych sercach codziennie. Bóg patrzy na nasze serca. Mądre panny miały ukryte rezerwy oliwy w swoich naczyniach. Głupie panny nie miały tej rezerwy i ich oliwa wystarczyła tylko na zapalenie swych lamp na krótko, tylko po to, aby mieć dobre świadectwo przed ludźmi (Mt 25: 1 - 4). Kiedy słyszymy gdy jakiś chrześcijański przywódca nagle popada w cudzołóstwo, musimy zdać sobie sprawę, że nie był to nagły wypadek. Był to wynik końcowy długiego okresu niewierności w jego życiu wewnętrznym. Był hipokrytą na długo przed tym!

2 Duchowa pycha
Duchowa duma jest bardzo częstym grzechem wśród tych, który dążą do świętości. Wszyscy znamy przypowieść o samo-usprawiedliwiającym się faryzeuszu, który gardził innymi nawet w swej modlitwie (Łk. 18:9-14). Niestety większość publicznych modlitw ma na celu zaimponowanie słuchaczom a nie są kierowane do Boga w ogóle. Ten faryzeusz z przypowieści pewnie nie był zewnętrznie bardzo złym człowiekiem w porównaniu do innych grzeszników. Ale Jezus nienawidzi dumy z własnych działalności duchowych oraz takiej, która pogardza innymi. To duchowa pycha sprawia, że wierzący stale oceniają innych wierzących. Celnik jednak, który zobaczył samego siebie jako grzesznika - gorszego grzesznika od innych- został zaakceptowany przez Boga. Wszyscy, którzy przystępują do Boga, zobaczą samych siebie jako największych z grzeszników. Jezus nauczał, że największy człowiek w niebie będzie najskromniejszym (Mt 18:4). Największą cnotą w niebie jest pokora. Widzimy w Księdze Objawienia, że wszyscy ci, którzy otrzymują korony w niebie, szybko rzucają je przed Panem, uznając, że tylko On zasługuje na koronę (dot. 4:10,11). Jezus powiedział, że nawet gdyby udało się przestrzegać wszystkich przykazań Bożych, nadal byśmy byli nieużytecznymi pracownikami, którzy nie robią nic więcej niż to, czego od nich się oczekuje (Łk 17:10) To co mamy powiedzieć o naszym stanie, gdy tak często upadamy!

3 Nieczystość
Zanieczyszczenie wchodzi w nasze serca przede wszystkim poprzez nasze oczy i nasze uszy . To zanieczyszczenie następnie wychodzi z naszych serc i wyraża się przez różne członki naszego ciała - przede wszystkim poprzez nasze języki i oczy. Każdy, kto chce być czysty musi więc być szczególnie ostrożny do tego co widzi i co słyszy. Jezus nienawidził nieczystości tak bardzo, że powiedział swoim uczniom, że powinni być gotowi bardziej usunąć prawe oko i odciąć prawą dłoń niż trwać w grzechu z tymi członkami (Mt. 5:27-29). Kiedy lekarze zalecają amputację prawej ręki lub chirurgiczne usunięcie oka? Tylko wtedy, gdy jest aż tak źle, że bez usunięcia tych narządów, całe ciało umrze. To jest to co potrzebujemy zrozumieć również w relacji do grzechu. Grzech jest tak poważny, że może to zagrozić naszemu życiu. Większość wierzących nie zdaje sobie z tego sprawy i dlatego w niedbały sposób wykorzystują swój język i oczy. Musimy być jak ślepcy i jak głupcy kiedy jesteśmy kuszeni do grzechu z naszymi oczami albo językami. To jest implikacja słów Jezusa.

4 Obojętność na ludzką potrzebę
Jezus był zły, gdy przywódcy synagogi nie chcieli, aby uzdrowił człowieka tylko dlatego, że był to dzień szabatu " Był głęboko poruszony ich obojętnością na ludzkie potrzeby " (Mk 03:05 – w tłumaczeniu „Living Bible”). Jesteśmy zobowiązani do czynienia dobra wobec wszystkich ludzi, a zwłaszcza dzieci Bożych (Gal. 6: 10). Jezus nauczał, że ci, którzy nie zrobili nic , aby pomóc swoim braciom , którzy byli w potrzebach życiowych , będą wyrzuceni z Jego obecności w ostatnim dniu (Mt 25:41-46). Możemy nie mieć daru uzdrawiania , aby uzdrawiać chorych wierzących . Ale wszyscy możemy z pewnością odwiedzić tych, którzy są chorzy i zachęcić ich . To wszystko, czego Pan żąda od nas . Bogacz z przypowieści poszedł do piekła, bo nie dbał o swego brata Łazarza, który był Żydem i synem Abrahama .Kapłana i lewite z przypowieści o dobrym Samarytaninie Jezus pokazał jako hipokrytów, ponieważ nie wykazali współczucia wobec bliźniego, który leżał ranny na poboczu. Biblia mówi, że wiara tych , którzy widzą swoich braci w potrzebie i nie robią nic aby im pomóc, jest martwa (Jakuba 2, 15-17). Oni tylko oszukują siebie, gdy mówią, że się na nowo narodzili. Ci, którzy nie chcą pomagać braciom w potrzebie nie mogą mieć miłości Boga w swoich sercach (1 Jana 3:17). Jezus opowiedział się zdecydowanie w takich sprawach, ponieważ nienawidził postawy wielu religijnych ludzi skoncentrowanych tylko na religijnych aktywnościach lecz nie na pomagających braciom w potrzebie.

5 Niewiara
Cztery grzechy, które już wspomniano mogą być łatwo zidentyfikowane jako grzechy wszystkich wierzących. Jednak gdy przechodzimy do niewiary, większość wierzących postrzega to jako słabość a nie grzech. Nie uczą się też nienawidzić niewiary tak samo jak innych grzechów. Biblia uczy nas, że niewierzące serce jest jak diabelskie serce (Hebr 3,12) Jezus zganił swoich uczniów siedem razy za niewiarę (Patrz Mt 06:30 , 08:26 , 14:31 , 16:8 , 17:17-20 ; Mk.16 : . 14; Lk.24 25). Wydaje się, że prawie nigdy nie zgromił swoich uczniów za coś innego! Niewiara jest obrazą Boga , ponieważ to by oznaczało, iż Bóg nie troszczy się i nie prowadzi swoich dzieci nawet tak jak źli ojcowie na ziemi troszczą się i prowadzą swoje dzieci. Jest dziś fałszywa wiara głoszona w tych dniach jako sposób otrzymywania rzeczy od Boga. To nie jest wiara , jaką głosił Jezus. Jezus chciał, abyśmy mieli wiarę, by żyć dzięki niej w naszym codziennym życiu. Zwycięstwo nad depresją, złym nastrojem i zniechęceniem może przyjść tylko, gdy mamy wiarę w kochającego Ojca w niebie oraz na wspaniałe obietnice które On dał nam w swoim Słowie . Dwa razy czytamy, że Jezus jest zdziwiony - raz, gdy zobaczył WIARĘ, i raz gdy zobaczył NIEWIARĘ (Mt 08:10;. Mk 06:06). Jezus był podekscytowany, kiedy widział wiarę w ludzi. I był rozczarowany, kiedy zobaczył ludzi nie chcących zaufać kochającemu Ojcu w niebie.

Teraz, gdy wiemy
Teraz, gdy rozumiemy, co Jezus nienawidzi najbardziej, nienawiść do tych pięciu grzechów powinna być naszym celem. Gdy odkryjemy te grzechy w naszym życiu, musimy je ukrzyżować bezlitośnie.
Wielu kaznodziejów czyta te artykuły regularnie, tylko po to, aby uporządkować punkty w swoich kazaniach. Ostrzegam wszystkich takich: Szatan będzie skłaniać do korzystania z tego artykułu, aby dostać pięć punktów za kazanie! Ale to, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności, jest nienawidzić te grzechy dokładnie w swoim własnym życiu.
Wtedy będziesz mógł głosić Słowo Boże z autorytetem. W przeciwnym razie będzie tylko faryzeuszem jak wielu innych kaznodziejów na świecie.
Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.

źródło: http://www.cfcindia.com/web/mainpages/articles.php?display=article14

 • Najnowsze polecane

  • 2017-06-25 10:05:08
   W ostatniej lekcji podejmowaliśmy temat naszego poczucia bezpieczeństwa w Bogu jako Ojcu. Powinniśmy się nad tym jeszcze dogłębniej zastanowić. Wierzę, że jeżeli sobie z tym poradzimy, wiele innych problemów w naszym życiu także zostanie rozwiązanych. To cudowne widzieć, że Bóg zatroszczył się o każdą naszą potrzebę. Gdy Bóg stworzył Adama, dał mu pewne pragnienia. Nie były one grzeszne....
  • 2017-06-18 07:56:06
   W tej lekcji chcemy rozważyć dlaczego wielu ludzi nie ma poczucia bezpieczeństwa oraz problemy, które wynikają z tej niepewności. Zastanowimy się również nad rozwiązaniem tego kłopotu. W nocy przed swoim ukrzyżowaniem, Jezus powiedział swoim uczniom: "Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was" (Jana 14:18). To dokonało się, gdy zstąpił Duch Święty w dzień Zielonych Świąt. Sierota to osoba,...
  • 2017-06-11 07:18:13
   Chcielibyśmy rozważyć znaczenie słowa "miłość", które jest często źle rozumiane. Możemy je jednak lepiej zrozumieć, kiedy przyjrzymy się życiu Jezusa. W ten sposób zobaczymy, jaką miłością możemy darzyć innych. Jedną z cech miłości jest łagodność. Jezus był łagodny wobec wszystkich ludzi, a szczególnie wobec tych, którzy byli zmęczeni życiem. Szczególnie miłował...
  • 2017-06-04 08:15:00
   Kolejny raz, chciejmy przyjrzeć się najlepszemu dla nas przykładowi - jedynemu doskonałemu człowiekowi, który kiedykolwiek stąpał po ziemi. Zobaczmy jak okazywał miłość. W poprzedniej lekcji mogliśmy zobaczyć, jak przejawiała się miłość Jezusa - nie w sentymentalnych słowach, ale w tym w jaki sposób cenił innych i okazywał im współczucie. Ludzie byli dla Jezusa ważniejsi niż to, co...
  • 2017-05-30 15:20:47
   Rozważania Słowa Bożego oparte na wykładzie 2 Księgi Samuela. Ostatnio dodano - część 55 - Przebaczenie grzechu i jego konsekwencje  

   materiał audio

  • 2017-05-28 08:08:43
   Po raz kolejny chcemy bliżej przyjrzeć się życiu Jezusa, a szczególnie tematowi świętości Jego życia. Przyjrzymy się kolejnemu obszarowi Jego świętości - Jego posłuszeństwu wobec Ojca, bez względu na koszt. Im więcej będziemy przyglądać się życiu Jezusa, tym lepiej zrozumiemy, jak człowiek powinien żyć na tej ziemi, a nasze życie będzie doskonale spokojne i uporządkowane. Czy kiedykolwiek myślałeś o...
  • 2017-05-21 07:51:13
   Chcemy przyjrzeć się troszkę ziemskiemu życiu Jezusa, który jest wzorem świętego życia. Bóg chce, abyśmy takie życie wiedli. Patrząc na życie Jezusa, widzimy, że Bóg nie posłał swojego Syna tylko po to, aby umarł za grzechy świata, ale po to, aby pokazał swoim życiem, jak powinniśmy żyć na tym świecie. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć Jego pokorę i nieco lepiej zrozumieć Jego świętość....
  • 2017-05-14 08:05:23
   Czy wiesz, jak według woli Boga powinniśmy traktować ludzi, a jak rzeczy materialne? Powinniśmy kochać ludzi, a rzeczami się posługiwać. Jednak ludzie kochają materialne rzeczy, a wykorzystują ludzi. Jest to przeciwne woli Bożej. Dzieje się tak, gdyż ludzie podążają za diabłem. Jezus jest dla nas przykładem. Spójrzmy więc na Jezusa i wyciągnijmy od Niego naukę w tej kwestii. Jednym ze skutków grzechu...