Cytat dnia

"Przez cały czas, gdy obłok pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem. Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas pozostawał nad przybytkiem, synowie izraelscy przestrzegali wskazań Pana i nie wyruszali." Na tym właśnie polega wielkie doświadczenie posłuszeństwa. Stosunkowo łatwo było zwijać obóz, zmianę wita się zawsze z radością. Wzrasta podniecenie, budzi się zainteresowanie podróżą, nową okolicą. Ale jakże jest trudno, kiedy trzeba czekać... Psalmista powiada: Tęsknie oczekiwałem Pana: Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. (Ps 40,2) To co Bóg czynił dla starotestamentowych mężów Bożych to samo czynić będzie i czyni także i dziś, dla nas. Ale mimo to, Bóg często zmusza nas do czekania. Gdy znajdujemy się w nieprzyjemnej sytuacji, wśród niebezpieczeństw, zagrożeń bardzo chcielibyśmy posunąć się naprzód, uciec z tego przykrego dla nas miejsca. Pytamy: Czy już nie dosyć się nacierpieliśmy? Jak długo jeszcze? Na te pytania nie znajdujemy odpowiedzi. Póki obłok nie rusza się z miejsca i my powinniśmy w nim zostać. Bóg się przecież o nas troszczy dając nam mannę i wodę ze skały. A więc oczekuj, Przyjacielu, cierpliwie oczekuj Pana i nie śpiesz się do zmiany. Służ wiernie na swoim posterunku. Czekaj, aż Pan sam wskaże się właściwą drogę. Zaufaj Mu, On się nigdy nie spóźnia!" 4 Moj. 9,18.19 (cytaty pochodzą z Biblii Warszawskiej)

Transmisja nabożeństwa

Lista transmisji

  • KZ w Wejherowie - niedziela 10.30

(alternatywny link)

(link dla osób ze słabym wzrokiem)

Losowy utwór

Warownym Grodem