Cytat dnia

"Obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestawając na tym, co macie" Modlitwy samolubne są zbyt kosztowne. Jedni osiągnęli bogactwo, lecz stracili Prawdę i możliwość służenia jej, drudzy odzyskali zdrowie po to tylko, by przekonać się, że spotkały ich inne doświadczenia, nie mniej surowe, jeszcze innym oddani zostali z łoża śmierci ich najbliżsi w tym jedynie celu, aby potem żałować mogli, że Bóg wysłuchał ich modlitw, lub raczej, by żałowali, że nie przyjęli Boskiej mądrości i opatrzności z zaufaniem, zadowoleniem i cierpliwością. ... Duchowy Izrael powinien mądrze korzystać z możliwości, jakie ma w swym zasięgu, i przyjmować wszystko z dziękowaniem, jako dar od Boga; natomiast prośby powinny dotyczyć darów duchowych – w tym cierpliwej wytrwałości i zadowolenia serca." Hebr.13,5 (cytaty pochodzą z Biblii Warszawskiej)

Transmisja nabożeństwa

Lista transmisji

  • KZ w Wejherowie - niedziela 10.30

(alternatywny link)

(link dla osób ze słabym wzrokiem)

Losowy utwór

Łaski wspaniałej