powrót

Małżeństwo i rozwód - Co nakazuje Mojżesz?

nauczanie - pliki mp3

 

Moje dzisiejsze zwiastowanie będzie miało charakter wykładu raczej niż kazania.

Ze względu na wagę problemu uznałem za stosowne, aby dzielić się z wami w takiej nieco akademickiej formie w ten niedzielny poranek.

Proszę więc was na wstępie o wyrozumiałość, cierpliwość i pełne skupienie.

Mar. 10:2-12

2. I przystąpiwszy faryzeusze pytali go, kusząc: Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną?

3. A On odpowiadając, rzekł im: Co wam nakazał Mojżesz?

4. Oni na to: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją.

5. A Jezus im rzekł: Z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie.

6. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą.

7. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją.

8. I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.

9. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.

10. A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo.

11. I rzekł im: Ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo.

12. A jeśliby sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa.

Ze względu na czas, bez żadnego wstępu, przejdziemy do konkretów.

Słowo nakazał z wiersza 3 i przykazanie z wiersza 5 to praktycznie to samo greckie słowo – tyle, że nakazał to czasownik, a przykazanie to rzeczownik. (gr. entelomai i entole)

Oba te słowa opisują nakaz/przykazanie albo zasadę postępowania/prawną regulację.

10:3 Co wam nakazał Mojżesz? – O co pyta Jezus?

Czy Jego pytanie dotyczy klauzuli na temat rozwodu z 5Moj. 24, na którą powołują się faryzeusze, czy nakazu nierozerwalności małżeństwa z 1Moj. 2, który Jezus sam cytuje w odpowiedzi na argument faryzeuszy?

Aby właściwie zrozumieć to, co czytamy na temat małżeństwa i rozwodu w Ewangeliach, musimy poprawnie przetłumaczyć i pojąć fragment z 5Moj. 24, na którym żydowscy rabini oparli przyzwolenie na rozwód, i do którego odwołali się faryzeusze.

Jest to fragment regulacji dotyczącej nie rozwodu, ale ponownego poślubienia odprawionej żony…

Pozwólcie, że przeczytam tłumaczenie Bibli Tysiąclecia, która jest bardziej precyzyjna w tym miejscu.