powrót

Jacob Prasch

Wybierz z listy

James Jacob Prasch jest dyrektorem służby Moriel.

Jacob urodził się niedaleko Nowego Jorku w USA. W mieście tym, w trakcie swoich studiów naukowych na uniwersytecie, po wielu nieudanych próbach obalenia wiarygodności Biblii za pomocą nauki, historii i archeologii został chrześcijaninem. Stało się to w lutym 1972 roku. Znalazł tak wiele dowodów na poparcie twierdzeń Jezusa oraz Biblii, że odrzucenie ich wymagałoby więcej wiary niż uwierzenie.

Na tym etapie, sfrustrowany niepowodzeniem pokolenia hippisów, które miało zbudować lepszy świat oraz pozbawiony złudzeń przez marksizm, w który się zaangażował, jak również w kulturę narkotykową, która pochłonęła życie wielu jego przyjaciół i niemalże jego samego, złożył swoją ufność w Jezusie.

Rodzina Jacoba stanowi mieszankę rzymskich katolików i Żydów. W swojej młodości był przymuszany do uczęszczania do katolickiej szkoły, ale również uczęszczał do Centrum Społeczności Żydowskiej. Jego żona Pavia, również ze środowiska naukowego, jest urodzoną w Rumunii Izraelką, wierzącą żydówką, która jest córką ocalałych z Holokaustu. Pavia była ateistką, a Jacob był agnostykiem. Po uwierzeniu w Mesjasza oboje zmienili kierunek studiów z naukowych na teologiczne w Izraelu i Wielkiej Brytanii. Mają dwójkę dzieci, które urodziły się w Galilei.

Jacob jest władającym językiem hebrajskim ewangelistą wśród Żydów i nauczycielem Biblii pracującym na oryginalnym tle judeochrześcijańskim oraz hermeneutyce Nowego Testamentu, szczególny nacisk kładzie na zakładanie kościołów i misji. Zarówno on jak i służba Moriel wyrażają bardzo konserwatywny głos rozeznania opartego na Biblii wśród umiarkowanych zielonoświątkowców i charyzmatyków, przeciwstawiając się takim pokusom jak ekumenizm, głoszenie ewangelii zorientowanej na pieniądze i super artyzm, „charyzmania” oraz psycho-bełkot powszechne w dzisiejszym Kościele.

Jacob i służba Moriel wyrażają przekonanie, że żyjemy w dniach ostatecznych przed powrotem Chrystusa a obecne wydarzenia na Bliskim Wschodzie, pogorszenie moralności społeczeństwa, zniszczenie środowiska, globalizacja światowej ekonomii, powstanie pseudo-demokratycznej federalnej Europy i przede wszystkim, odstępstwo we współczesnym Kościele, to wszystkie wydarzenia o proroczym znaczeniu eschatologicznym.

Nauczania Jacoba są nagrywane na CD oraz DVD, wydawane w formie książek i nagrań wideo, które są dostępne w oddziałach Moriel, a które można odnaleźć w sklepie na stronie internetowej www.moriel.org

Chmura tagów

Artykuły Czytelnia
 • Najnowsze polecane

  • 2018-01-03 15:29:27
   http://oblubienica.eu/czytelnia/biblia/przeklad link do przekładu TROCHĘ OPÓŹNIENIA W WYDANIU TEGO CENNEGO NOWEGO TESTAMENTU. WYBACZCIE, CI CO CZEKALI TAK DŁUGO! ZACHĘCAM DO ZAKUPU: 45 ZŁ. NOWY PRZEKŁAD NOWEGO TESTAMENTU. Toruński Przekład Nowego Przymierza - TPNT Przekład dosłowny. Korzystano z Tekstus Receptus. Opracowywane przez ewangelicznie wierzących ludzi, związanych z Fundacją...
  • 2018-01-10 15:36:28
   Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców,...

   materiał audio

  • 2018-01-07 07:00:00
   W ostatniej lekcji, chcemy skierować słowo zachęty dla tych, którzy czują, że w swoim życiu w czymś zawiedli. Wielu ludzi czuje, że tak bardzo zepsuło swoje życie, że zastanawia się, co może teraz zrobić ze swoim życiem dla Boga. W Słowie Bożym znajduje się przesłanie zachęty dla takich ludzi. Wielu braci i sióstr, wierzących, uważa, że skoro w przeszłości zgrzeszyli i zawiedli Boga, nie mogą teraz...
  • 2017-12-31 07:00:00
   W tej lekcji chcemy rozważyć kwestię uległości zwierzchności w domu, w biurze, czy w kościele; kiedy powinniśmy, a kiedy nie powinniśmy być ulegli. To bardzo ważny temat związany z podejmowaniem decyzji w naszym codziennym życiu. Gdy przyglądaliśmy się temu skąd się wziął grzech (już jakiś czas temu), zauważyliśmy, że grzech we wszechświecie był związany z buntem aniołów przeciwko Bożej władzy. Lucyfer...
  • 2017-12-24 07:00:00
   Będziemy kontynuowali temat, który rozpoczęliśmy w 2 poprzednich lekcjach, a który dotyczy sposobu odnalezienia doskonałej woli Bożej dla naszego życia, gdy podejmujemy różne decyzje. Dzięki temu możemy prowadzić najbardziej efektywne życia dla Boga. Zastanawialiśmy się nad wieloma pytaniami, które gdy zadamy sobie, pomogą nam upewnić się co do woli Bożej dla naszego życia. W erze Nowego...
  • 2017-12-17 07:00:00
   Chcemy kontynuować temat wskazywania Bożej woli w naszym życiu. To bardzo ważne, gdyż jeżeli znajdziemy Bożą wolę, będziemy mogli żyć najbardziej przydatnym dla Boga życiem i będziemy najbardziej użyteczni dla Niego. W naszej poprzedniej lekcji rozważaliśmy jak ważne jest, abyśmy poznali Bożą wolę. Jeżeli ją poznamy, możemy spędzić nasze ziemskie dni na osiąganiu maksymalnej korzyści dla nas. Gdy ludzie mają...
  • 2017-12-14 14:40:05
   Bóg prowadzi swoje dzieci przez liczne doświadczenia, w których objawia Swą dobroć, łaskę i moc.

   materiał audio

  • 2017-12-13 14:35:01
   Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. 1Kor 4:20

   materiał audio