powrót
Carl W. Gearheart - zdjęcie

Carl W. Gearheart

Wybierz z listy

  • 2011-05-24 23:52:41
   W Objawieniu czytamy o pieczęciach, trąbach i czaszach. Każde z nich przedstawia proces Bożej działalności. Pieczęcie mówią o Bożej pracy w sercu wierzącego. Trąby mówią o oczyszczeniu kościoła. Czasze mówią o Bożym ujarzmieniu całej ziemi. W tym przesłaniu nie wyjaśnimy znaczenia każdej pieczęci, trąby czy czaszy. Chcemy raczej przedyskutować ważność ciszy w działaniu Bożym. „Nastało w niebie...
  • 2011-05-24 23:50:03
   „Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje” (J. 12:24). Mówię o przebudzeniu bez krzyża. Każdy chciałby pójść do nieba; nikt nie chce umrzeć. Diabeł obiecuje nam dziś pokój bez konfliktu, radość bez cierpienia, miłość bez odpowiedzialności, błogosławieństwo bez pracy, przyjaźń bez kruchości, bezpieczeństwo bez...
  • 2011-05-24 23:54:52
   2 Pt. 2:19-22: „Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa wyzwoli się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od...

Chmura tagów

Artykuły Czytelnia