• 2017-07-14 12:26:54
   Drodzy, będziemy mieli do rozdania 300 tys egzemplarzy Ewangelii Jana z Listem do Rzymian, łącznie w jednej publikacji; tłumaczenie - Uwspółcześniona Biblia Gdańska.  Materiały można otrzymać bezpłatnie. Jedyny koszt, to ewentualna wysyłka do was.  Możliwy będzie odbiór bezpłatnie, bezpośrednio z miejsca (miejsc) dystrybucji.    Jeśli chcecie otrzymać materiały, napiszcie do...
  • 2017-08-20 07:56:27
   Podobnie jak w ostatnich 3 lekcjach, dalej będziemy rozważali zagadnienia związane z chrześcijańskim domem. W pierwszych 2 lekcjach rozważaliśmy relację pomiędzy mężem i żoną, a następnie, jak wychowywać nasze dzieci. Jest to bardzo ważny obszar, dlatego będziemy kontynuowali ten temat. Zastanówmy się nad przykazaniem, które Bóg dał dzieciom. Bóg dał Adamowi i Ewie tylko jedno przykazanie....
  • 2017-08-16 13:33:39
   Rozważania Słowa Bożego oparte na wykładzie 2 Księgi Samuela. Ostatnio dodano - część 57 - Kosztowna ofiara na klepisku Jebuzejczyka  

   materiał audio

  • 2017-08-13 06:48:35
   W naszych ostatnich dwóch lekcjach rozważaliśmy zagadnienia związane z chrześcijańskim domem; miejsca, które od czasów Adama i Ewy jest najbardziej podatne na atak szatana. W ostatnich dwóch lekcjach rozważaliśmy relacji męża i żony. W tej lekcji chcemy kontynuować i rozważyć jaki jest Boży plan na wychowanie dzieci. Dzieci były częścią doskonałej Bożej woli od samego początku, gdy...
  • 2017-08-11 15:07:01
   Kościół jest w wielkiej potrzebie pełni Ducha Świętego aby wypełnić swe powołanie - być świadkami Pana Jezusa Chrystusa!

   materiał audio

  • 2017-08-06 07:58:35
   Chcemy pogłębić nasze zrozumienie Bożego planu odnośnie doskonałego małżeństwa. Jeśli z uwagą podejdziesz to tej lekcji, może to zmienić twoje życie. W poprzedniej lekcji zauważyliśmy, że Bóg powinien być pomiędzy mężem i żoną. Tylko Bóg może ich razem związać, gdyż jest On największą siłą we wszechświecie. Jeżeli cokolwiek staje między nimi – czy to pieniądze, rodzice, praca, dzieci...
  • 2017-08-04 15:09:30
   Film dotyczący fałszywej nauki zwanej "Hiper-łaską" - nauki, która streszcza się w poglądzie: „Gdy Bóg patrzy się na mnie, nie widzi mnie poprzez krew Jezusa, widzi mnie już oczyszczonego!"

   materiał video

  • 2017-07-30 08:16:01
   W tej lekcji chcielibyśmy zająć się bardzo ważną sprawą, a jest nią Boży plan na doskonałe małżeństwo. Uważam, że jest to bardzo ważne w czasach, w których żyjemy. W 19 rozdziale Ewangelii Mateusza, czytamy, że pewnego dnia do Jezusa przyszli faryzeusze, aby go wystawić na próbę (3 werset): "Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny?". Jezus odpowiedział: "Czyż nie...
 • Rozważania

  • 2017-08-22 08:29:29
   Czy jest owe długie życie? Czy mają dożyć 100 lat? Nie, Jezus żył tylko 33 lata. W Nowym Testamencie, długie życie jest terminem, który odnosi się do wypełnienia Bożego planu, niezależnie od tego, czy żyjemy 20, 60, czy 100 lat. Sednem jest wypełnienie Bożego planu w swoim życiu, gdyż Bóg ma konkretny plan dla swoich dzieci. Zapamiętajcie to rodzice i nie zniszczcie tego planu, nie wpajajcie im innych wartości, które sprawią, że inne sprawy...
  • 2017-08-21 08:52:39
   Podobnie jak w ostatnich 3 lekcjach, dalej będziemy rozważali zagadnienia związane z chrześcijańskim domem. W pierwszych 2 lekcjach rozważaliśmy relację pomiędzy mężem i żoną, a następnie, jak wychowywać nasze dzieci. Jest to bardzo ważny obszar, dlatego będziemy kontynuowali ten temat. Zastanówmy się nad przykazaniem, które Bóg dał dzieciom. Bóg dał Adamowi i Ewie tylko jedno przykazanie. Wszyscy znają przykazania, które Bóg...
  • 2017-08-19 09:09:34
   Drodzy przyjaciele, w bardzo wielu przypadkach rodzice są odpowiedzialni za bezbożne wychowanie swoich dzieci. Bóg chce, abyś wychowywał pobożne potomstwo. Odpowiedzialność przede wszystkim spoczywa na ojcu. W Liście do Efezjan 6:4, czytamy: „Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana”. Dwie rzeczy możemy zrobić dla naszych dzieci: napominać i wychowywać w karności. Nie oznacza to tylko nauczania...
  • 2017-08-18 08:31:49
   Dlaczego Judasz Iskariota zbłądził? Myślę, że jako małe dziecko był wzięty do świątyni jak Jezus i został poświęcony Panu. Podejrzewam jednak, że potem jego rodzice poprowadzili go do świata. Możliwe, że gdy zrobił coś nieznacznego, jak np. kradzież ołówka w szkole, jego rodzice lekceważyli to. Jeżeli lekceważysz drobną kradzież i małe kłamstwa swoich dzieci, wychowujesz je na złodziei i kłamców. Nie ma znaczenia, czy dotyczy to wielkich, czy...
  • 2017-08-17 07:50:58
   Kiedy mówię, że powinniśmy żyć dla Boga, nie oznacza to, że powinni być pełnoetatowymi pracownikami, kaznodziejami, ewangelistami, albo pastorami. Nie, to kwestia powołania. Bóg nie powołuje wszystkich jako pełnoetatowych pracowników. Powinni jednak być na nowo narodzonymi uczniami Jezusa. 99,9% naszych dzieci jest powołanych do pracy dla Pana w świeckich zawodach, choć każde z nich powinno być uczniem Jezusa. Nie powinniśmy zatem szkolić dzieci...
  • 2017-08-16 08:07:11
   Samo posiadanie dzieci nie jest skomplikowane, ale wychowanie ich w pobożny sposób to prawdziwe wyzwanie. To wymaga poświęcenia i szczerości w naszym życiu z Bogiem. Tak jak Bóg jest siłą wiążącą męża i żonę razem, tak tylko Bóg ma moc, aby pomóc nam w wychowaniu naszych dzieci w tym złym pokoleniu w pobożny sposób. To, jakie będą wasze dzieci jest oznaką pobożności w waszym domu. Czy wiesz co mówi Biblia na ten temat? W...
  • 2017-08-15 08:25:41
   W Księdze Malachiasza 2:14-15, Pan mówi o dwóch ważnych sprawach. W 14 wierszu, czytamy: „Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem”. Na ostatniej stronie Starego Testamentu, Pan przemawia do ciebie i mówi o twojej relacji z żoną – żoną twojej młodości! Możliwe, że macie teraz 50-60 lat, ale gdy...
  • 2017-08-14 07:51:59
   W naszych ostatnich dwóch lekcjach rozważaliśmy zagadnienia związane z chrześcijańskim domem; miejsca, które od czasów Adama i Ewy jest najbardziej podatne na atak szatana. W ostatnich dwóch lekcjach rozważaliśmy temat relacji męża i żony. W tej lekcji chcemy kontynuować i rozważyć jaki jest Boży plan na wychowanie dzieci. Dzieci były częścią doskonałej Bożej woli od samego początku, gdy Bóg stworzył mężczyznę i kobietę....
  • 2017-08-12 09:34:20
   Powiem ci, mój drogi przyjacielu, że dopóki obwiniacie siebie nawzajem albo diabła, będziesz wyrzucony z raju. To właśnie zdarzyło się Adamowi i Ewie. Bóg wyrzucił ich z raju, ponieważ nie chcieli wziąć winy na siebie. Zgrzeszyli. Grzechem Adama było to, że nie zajął właściwego mu miejsca - głowy domu. Gdy Ewa jadła owoc, powinien powstrzymać ją i powiedzieć: "To złe". On jednak stał, milcząc. Pierwszy mężczyzna był zniewieściały....
  • 2017-08-11 08:02:01
   Chciałbym was ostrzec. Wielkim niebezpieczeństwem jest, gdy w chrześcijańskich rodzinach, mąż bierze werset - Liście do Efezjan 5:22-23 i odnosi go do żony, używając go jak młotka, aby uderzyć ją w głowę, mówiąc: "Zobacz, co mówi Biblia – powinnaś być mi uległa". Mężowie zwróćcie na to uwagę, że Biblia nie mówi: "Mężowie doprowadźcie wasze żony do uległości". Twoim zadaniem jest kochać ją...
 • Ostatnio dodane

  • 2017-08-22 08:31:09
   "Chlubcie się świętym jego imieniem, Niechaj się raduje serce szukających Pana!" I Księga Kronik 16:10
  • 2017-08-22 08:29:29
   Czy jest owe długie życie? Czy mają dożyć 100 lat? Nie, Jezus żył tylko 33 lata. W Nowym Testamencie, długie życie jest terminem, który odnosi się do wypełnienia Bożego planu, niezależnie od tego, czy żyjemy 20, 60, czy 100...
  • 2017-08-21 08:52:39
   Podobnie jak w ostatnich 3 lekcjach, dalej będziemy rozważali zagadnienia związane z chrześcijańskim domem. W pierwszych 2 lekcjach rozważaliśmy relację pomiędzy mężem i żoną, a następnie, jak wychowywać nasze dzieci. Jest to...
  • 2017-08-21 08:45:17
   "A jeśli to dom godzien, niech zstąpi nań pokój wasz, a gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was." Ewangelia Mateusza 10:13
  • 2017-08-20 14:15:37
   "Niech szumi morze i to, co je napełnia, Świat i jego mieszkańcy! Niech rzeki klaszczą w dłonie, A góry niech się radują razem Przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię! Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według...
  • 2017-08-20 07:56:27
   Podobnie jak w ostatnich 3 lekcjach, dalej będziemy rozważali zagadnienia związane z chrześcijańskim domem. W pierwszych 2 lekcjach rozważaliśmy relację pomiędzy mężem i żoną, a następnie, jak wychowywać nasze dzieci. Jest to...
  • 2017-08-19 09:09:34
   Drodzy przyjaciele, w bardzo wielu przypadkach rodzice są odpowiedzialni za bezbożne wychowanie swoich dzieci. Bóg chce, abyś wychowywał pobożne potomstwo. Odpowiedzialność przede wszystkim spoczywa na ojcu. W Liście do Efezjan...
  • 2017-08-19 09:09:12
   "Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe." List do Efezjan 5:15-16
  • 2017-08-18 08:31:49
   Dlaczego Judasz Iskariota zbłądził? Myślę, że jako małe dziecko był wzięty do świątyni jak Jezus i został poświęcony Panu. Podejrzewam jednak, że potem jego rodzice poprowadzili go do świata. Możliwe, że gdy zrobił coś...
  • 2017-08-18 08:29:05
   "Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg...
 • Losowy utwór

 • Ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż!