• Rozważania

  • 2017-01-16 08:44:27
   Będziemy kontynuowali nasze rozważania o różnicach pomiędzy Starym i Nowym Przymierzem; pomiędzy prawem i łaską. To bardzo ważny temat, którego istota determinuje poziom naszego życia duchowego. Wielu ludzi w Starym Przymierzu nie rozumiejąc istoty tego zagadnienia, żyło na niskim poziomie duchowym. Bóg jednak chce nas wznieść wyżej. Spójrzmy na pewien werset z Listu do Rzymian 6:14, który skrótowo ukazuje esencję różnicy...
  • 2017-01-14 08:15:40
   W Ewangelii Jana 5:30, znajduje się niesamowity wers o Jezusie: „Nie mogę sam z siebie nic uczynić”. Czekał i słuchał, aby Ojciec wskazał Mu co ma czynić i nie robił tego, na co miał ochotę. Kiedy Abraham chciał pomóc Bogu, spłodził Ismaela, co spowodowało wiele zamieszania. Gdyby posłuchał się Boga, nie zrobiłby tego i uniknął wielu kłopotów. Ismaelici są obrazem martwych uczynków, które dzisiaj wykonuje wielu...
  • 2017-01-13 08:20:30
   (10) Ostatnią kategorią martwych uczynków są te uczynki, które wywodzą się z naszych ludzkich zamysłów. Prawdopodobnie najlepszym przykładem będzie historia opisana w Ewangelii Łukasza 10:38-42, gdy Jezus przyszedł do miasteczka Betanii, a Marta mu usługiwała. Czy nie był to bardzo dobry uczynek? Wiedziała, że Pan i Jego uczniowie są głodni, poszła więc do kuchni zrobić trochę jedzenia dla nich. Zrobiła to, ponieważ czuła, że będzie to dobry...
  • 2017-01-12 08:24:43
   Jezus powiedział: „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej”. Jaka jest różnica pomiędzy płynącą rzeką a ręczną pompą? Olbrzymia. Służba dla Pana wielu chrześcijan jest podobna do ręcznej pompy. Owszem, trochę wody z niej wypłynie i jest to jakiś rodzaj służby. Pompujesz, pompujesz, pompujesz i pompujesz aż w końcu trochę tej wody wypłynie. Nie tak wyglądała służba Jezusa dla Ojca. Służbę...
  • 2017-01-11 08:38:36
   Biblia naucza: „W nim było życie, a życie było światłością ludzi” (Jana 1:4). Świat jest pełen ciemności. Jego władcą jest książę ciemności – szatan. Lecz pośrodku tej ciemności, Bóg pragnie światła, które będzie świeciło dla Niego. Ludzie na tym świecie nie zobaczą życia Jezusa, które przejawia się w samym Jezusie, gdyż jest On w niebie i nie widzą Go. Muszą je zobaczyć w tobie i we mnie, uczniach Jezusa Chrystusa....
  • 2017-01-10 08:33:13
   Do tej pory dostrzegliśmy, że martwymi uczynkami są te, które są wykonywanie w pracy dla Pana, chrześcijańskiej pracy, chrześcijańskich działaniach: (1) bez radości; (2) bez miłości; (3) bez gorliwości; (4) bez wiary; (5) dla własnych korzyści i zaszczytów; (6) tylko po to, aby zagłuszyć lub uspokoić swoje sumienie; (7) ze strachu przed Sądem Bożym; (8) ze względu na nagrodę. Każde z powyższych to jakaś kategoria martwych uczynków. Podczas tej...
  • 2017-01-09 08:37:11
   Po raz kolejny przyjrzymy się tematowi martwych uczynków, które nie są klasyfikowane ani jako dobre, ani jako złe uczynki. Za ich sprawą stajemy się religijni, a nie duchowi. Podczas tej lekcji, chciejmy zwrócić uwagę na jeszcze dwie kategorie martwych uczynków. Zanim to zrobimy, podsumujemy to, co do tej pory nauczyliśmy się z poprzednich lekcji. Próbowaliśmy zrozumieć różnicę pomiędzy religijnym a duchowym chrześcijaninem. Za...
  • 2017-01-07 09:44:05
   Przejdźmy do ósmej kategorii martwych uczynków. Opisana jest ona również w 28 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, chociaż odnosi się ona do czegoś zupełnie innego. Jest to wykonywanie uczynków po to, aby otrzymać jakąś nagrodę. Jest to kolejny sposób w jaki radzimy sobie z dziećmi. Mówimy im: "Jeśli odrobisz pracę domową, dostaniesz czekoladę, albo zabiorę cię w jakieś ciekawe miejsce". Lub mówiąc: "Jeśli...
  • 2017-01-06 09:00:19
   Bóg widzi motywy, który kierują nami, a to one czynią nas duchowymi. Jeżeli unikamy mówienia kłamstw, gdyż boimy się, że ktoś nas na nich przyłapie, jest to dobry motyw, ale nie najlepszy. Jezus nie wystrzegał się kłamstw z powodu obaw, że ktoś go na nich przyłapie, ale dlatego, że przyniosłoby to hańbę Jego Ojcu. Stronił od kłamstwa, gdyż jest ono przeciwne Bożej naturze. Gdyby lekarz powiedziałby ci: "Cierpisz na astmę lub...
  • 2017-01-05 08:03:06
   Po siódme; niektórzy ludzie wykonują martwe uczynki ze strachu przed Bożym Sądem. W czasach Starego Testamentu była to jedyna droga, przez którą Bóg mógł wymusić na Izraelitach posłuszeństwo. Szczególnie widoczne jest to w 5 Księdze Mojżeszowej 28:15, gdzie Mojżesz powiedział: "Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję,...
 • Losowy utwór

 • Niepojęty, niezmierzony