• 2017-02-22 12:31:32
   "...wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę Moją, albowiem pełnia Mej mocy okazuje się w słabości." 2 Kor 12:7-9

   materiał audio

  • 2017-02-19 07:37:29
   W tej lekcji chcielibyśmy w dalszym ciągu przyglądać się cudownemu kluczowi, przez który przygotowujemy tron Bogu w naszych sercach i przez który możemy uwolnić się z każdej trudnej sytuacji, która może nas spotkać, a jest nim uwielbienie Boga. W ostatniej lekcji rozważaliśmy ten cudowny klucz, który dał nam Bóg. Możemy nim otworzyć każde drzwi. Czy to nie wspaniałe posiadać w swoim...
  • 2017-02-12 08:04:26
   Chcemy przyjrzeć się pewnemu kluczowi, który Bóg dał nam w swoim Słowie. Dzięki niemu możemy otworzyć wiele zamkniętych drzwi, a jest nim uwielbienie Boga. W tej lekcji przyjrzymy się bardzo ważnemu obszarowi życia chrześcijańskiego, w którym zachodzi wiele wypaczeń, a czasem jest on całkiem niezrozumiany. Chciałbym rozpocząć wersetem z Psalmu 106. Dotyczy on Izraelitów, którzy widzieli...
  • 2017-02-05 08:47:22
   Będziemy w tej lekcji kontynuowali temat naszych ostatnich rozważań o największym problemie w naszym życiu – jak pokonać grzech. W ostatniej lekcji poznaliśmy dwie przyczyny, przez które wielu chrześcijan nie wzrasta i nie pokonuje swoich grzesznych nawyków. Jednym jest brak bojaźni Bożej, drugim zaś brak wiary. Wiara jest sprawą bardzo osobistą. Dowiedzieliśmy się, że Jezus może uchronić ludzi od...
  • 2017-02-01 12:57:30
   Pan Jezus, stykając się ze złem, niesprawiedliwością i ludzkim cierpieniem, zamieniał je w okazje do uwielbienia Boga i złożenia o Nim chwalebnego świadectwa. Tą samą drogę wskazuje Swoim uczniom. Czy jesteś gotów naśladować Go?

   materiał audio

  • 2017-01-30 13:59:33
   Rozważania Słowa Bożego oparte na wykładzie 2 Księgi Samuela. Ostatnio dodano - część 47 - Utnij głowę zdrajcy!  

   materiał audio

  • 2017-01-29 08:14:22
   Chcielibyśmy kontynuować rozważania na temat przyczyn upadania w grzech i braku duchowego wzrostu. Możliwe, że to pomoże ci rozwiązać problem, z którym się zmagasz. W poprzedniej lekcji stwierdziliśmy, że żyjąc pod łaską, grzech nie musi nad nami panować. Łaska jest Bożą mocą, która umożliwia nam pokonać grzech. W Liście do Rzymian 6:14 zapisana jest obietnica: „Albowiem grzech nad wami...
  • 2017-01-25 17:18:37
   Wielu bohaterów wiary doznało szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia; byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani; ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci... dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo......

   materiał audio

 • Rozważania

  • 2017-02-24 08:20:41
   W Starym Testamencie, znajduje się werset, w którym Bóg mówi: "Ludzie ci czczą mnie ustami, ale ich serca są daleko ode mnie". W sercach szukają swego. Zbliżanie się do Boga ustami nie wymaga wiele zachodu, ale Bóg nie zważa na takie uwielbienie. Ignoruje znaczną część uwielbienia wygłaszanego w różnych częściach świata w niedzielne poranne nabożeństwa. Na co więc zwraca uwagę? Słucha ludzi mających ducha uwielbienia, a...
  • 2017-02-23 08:27:21
   Biblia mówi, że nie tylko Jezus był ukrzyżowany na Golgocie. Czy znasz kogoś innego, kto został ukrzyżowany na tym samym krzyżu co Jezus? Nie mam na myśli tych dwóch przestępców, którzy wisieli po obydwu stronach Jezusa. Mowa kimś innym, kto został ukrzyżowany na tym samym krzyżu co Jezus. Wielu chrześcijan nie dostrzega tego. Każdy chrześcijanin wie, że Jezus został ukrzyżowany na Golgocie, ale jeśli zapytałbyś ich, kto jeszcze został...
  • 2017-02-22 08:11:49
   Najgorsze co może uczynić człowiek, Bóg może zmienić w to, co najlepsze. Gdy to pojmiesz, zrozumiesz, że wszelkie złe, które może ci ktoś uczynić, nie będzie tak złe, jak ukrzyżowanie Jezusa. A jeśli Bóg mógł zmienić to, co złe w dobre, czy Bóg nie może zło, które cię dotyka obrócić w dobro. Obrócenie śmierci Jezusa w coś najlepszego było przecież trudniejsze. Pokazuje to, jak potężny jest Bóg i...
  • 2017-02-21 08:28:51
   Wiara sygnalizuje, że wierzysz, że Bóg jest pełen miłości, mądrości, mocy, a kiedy w to wierzysz, będziesz śpiewać na Jego chwałę. W ostatniej lekcji, dostrzegliśmy, że "uwielbienie jest tronem, na którym zasiada Bóg" (Ps. 22:3). Psalm 22 dotyka tematu Golgoty. Zaczyna się słowami: "Boże Mój, Boże Mój, czemuś mnie opuścił". Jezus wypowiedział te słowa, gdy wisiał na krzyżu, a w 3 wersecie mówił, o Bogu,...
  • 2017-02-20 08:31:56
   W tej lekcji chcielibyśmy w dalszym ciągu przyglądać się cudownemu kluczowi, przez który przygotowujemy tron Bogu w naszych sercach i przez który możemy uwolnić się z każdej trudnej sytuacji, która może nas spotkać, a jest nim uwielbienie Boga. W ostatniej lekcji rozważaliśmy ten cudowny klucz, który dał nam Bóg. Możemy nim otworzyć każde drzwi. Czy to nie wspaniałe posiadać w swoim ręku klucz, dzięki któremu możemy uwolnić...
  • 2017-02-18 08:23:53
   Dlaczego więc nie odrzucasz narzekania i nie wychwalasz Boga? Oto odpowiedź - tak naprawdę nie wierzysz. Nie wierzysz słowom Boga zapisanym w Liście do Rzymian 8:28, które mówią, że Bóg współdziała we wszystkim dla naszego dobra. Będziemy mogli go wychwalać dopiero wtedy, gdy uwierzymy temu Słowu, wypowiedzianemu przez Wszechmogącego i Suwerennego. Przypatrz się kiedyś gwiazdom i pomyśl jak wielki jest Bóg. Czy myślisz, że nie potrafi...
  • 2017-02-17 08:59:26
   Jak przygotowujemy Chrystusowi tron, tron dla Boga w naszych sercach? Należy Go wychwalać we wszelkich okolicznościach. W czasach Nowego Testamentu jest to możliwe. W czasach Starego Testamentu ludzie nie potrafili wychwalać Boga w każdych okolicznościach. Duch Święty nie przebywał w sercach ludzi w tych czasach, a do tego nie mieli oni gwarancji, że Bóg sprawi, aby wszystko stało się dla ich dobra. Jak możesz wychwalać Boga za coś, gdy nie jesteś pewien, że stanie...
  • 2017-02-16 07:57:03
   Istnieją dwie możliwości. Możesz uczynić w swoim domu tron, na którym będzie zasiadać Bóg; tron uwielbienia i dziękczynienia w imieniu Jezusa Chrystusa Bogu za wszystko co masz, albo tron szemrania, narzekania, użalania się, niezadowolenia, nieusatysfakcjonowania, który oferujesz diabłu, aby przyszedł i na nim zasiadł - w twoim życiu, domu, czy kościele. O tym naucza Biblia w Liście do Filipian 2:12-14 - gdy Duch Święty pracuje w naszych sercach,...
  • 2017-02-15 07:43:18
   Bóg jest wielkim Królem. Jest największym ze wszystkich królów, Królem i Władcą Wszechświata. Dlatego też nie zasiada na jakimś tam tronie ze srebra albo złota. Taki tron byłby dla Niego zbyt pośledni. W Psalmie 22, czytamy o tronie na jakim zasiada Bóg: "A przecież Ty jesteś święty, Przebywasz w chwałach Izraela" - dzisiaj natomiast w chwałach kościoła. Dzisiaj wznosimy Bogu tron przez nasze...
  • 2017-02-14 07:52:45
   Drogi przyjacielu, czy wiesz, że im więcej szemrzesz i narzekasz, tym bardziej powiększasz swoje problemy? Nie pomoże to ani trochę je rozwiązać. Być może ktoś cię skrzywdził. Jeśli coraz więcej dodajesz paliwa do swojej goryczy, jaki ma to wpływ na ciebie? Niszczysz samego siebie. Im dłużej trzymasz gorycz w swoim sercu, tym coraz bardziej doprowadzasz się do ruiny. Będzie to rujnowało twoje ciało, ducha i relację z Bogiem. Nie będziesz w stanie cieszyć się życiem,...
 • Losowy utwór

 • Warownym Grodem