• 2016-12-04 07:49:28
   Chcemy poświęcić odrobinę więcej czasu, by przyjrzeć się zagadnieniu, któremu poświęciliśmy ostatnie kilka lekcji – różnicom pomiędzy religijnością a duchowością. Osoba może być religijna i nadal bardzo samolubna, egocentryczna i myśląca przez cały czas kategoriami – co mogę otrzymać i jakie korzyści wynikną z tego dla mnie. Kiedy zaś osoba staje się duchowa, nie będzie ani...
  • 2016-11-30 14:21:47
   Rozważania Słowa Bożego oparte na wykładzie 2 Księgi Samuela.

   materiał audio

  • 2016-11-30 12:35:59
   Dziwię się z jakim uporem - godnym lepszej sprawy - różni chrześcijańscy publicyści drążą, w celu wywrócenia prawdy, dwa „gorące” tematy: łaskę oraz krzyż. Ciągle zastanawiam się, czy jest to wynikiem powierzchowności, bagatelizowania Słowa, czy świadomym działaniem w celu zyskania popularności. Jeśli chodzi o łaskę, drążenie polega na coraz większym jej rozwadnianiu i......
  • 2016-11-29 10:27:26
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 13.11.2016 r. "Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu." (Jak. 1:19) "Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym," (Ef. 4:26) "A do nich rzekł: Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie...

   materiał audio

  • 2016-11-28 12:51:40
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 13.11.2016 r. "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata." (Mt. 28:19-20) "A szły za nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich: Jeśli kto...

   materiał audio

  • 2016-11-27 08:02:25
   W ostatniej lekcji rozpatrywaliśmy różnicę pomiędzy religijnością a duchowością. Chciałbym, abyśmy jeszcze nieco porozważali ten temat, gdyż jest to istotny obszar w prawdziwym chrześcijaństwie. Wszyscy znamy różnicę pomiędzy sługą – osobą pracującą w sklepie lub fabryce a synem pracującym dla swego własnego ojca w tym samym sklepie lub fabryce. Ich stosunek do pracy będzie zasadniczo...
  • 2016-11-26 13:33:44
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 13.11.2016 r. "W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli." (Jana 14:2-3) "Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż...

   materiał audio

  • 2016-11-25 14:00:59
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 13.11.2016 r. "Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, Synowie mężów zaś zawodni, Na wadze podnoszą się w górę, Wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie." (Ps. 62:11) "Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni." (Ps. 37:5) "Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował...

   materiał audio

 • Rozważania

  • 2016-12-09 08:55:08
   Jezus chodził do synagogi, tak samo jak faryzeusze. Czy uważasz, że byli tak samo akceptowani przez Boga? Jezus zgłębiał Biblię, faryzeusze tak samo. Czy uważasz, że byli tak samo akceptowani przez Ojca? Jezus głosił kazania, faryzeusze tak samo. Faryzeusze pracowali jako duchowni na pełny etat, Jezus też tak czynił przez trzy i pół roku. Czy nie było między nimi różnic? To była przecież rozległa przepaść. Co ciekawe, w ewangeliach ciągle oglądamy...
  • 2016-12-08 08:20:33
   Duchowy człowiek nie myśli o tym, co może uzyskać od Pana. Myśli: "Co mogę zrobić dla Pana? Co mogę zaoferować Bogu w tym ziemskim życiu? Ile mogę dać maksymalnie?" Jeśli czytając ten artykuł, jesteś szczery i możesz wejrzeć w siebie, czy masz taką postawę? Czy zawsze myślisz o tym, co jeszcze z tego co należy do mnie i mojej rodziny, możesz poświęcić dla Pana? Lub też: "Co jeszcze może Pan zyskać z mojego ziemskiego życia, które mi...
  • 2016-12-07 08:34:58
   Gdy człowiek religijny staje się chrześcijaninem, myśli o tym, co może dostać od Pana. Pragnie otrzymać przebaczenie grzechów, uzdrowienie, błogosławieństwo, chciałby po śmierci pójść do nieba. Ze wszystkich sił pragnąłby materialnego błogosławieństwa. Chciałby zostać namaszczony do posługi jako potężny i sławny kaznodzieja, którego zdjęcia ukazują się w różnych magazynach chrześcijańskich. Jak myślisz, czy taka osoba jest...
  • 2016-12-06 08:23:50
   Prawdziwa duchowość jest czymś daleko większym niż chodzenie na dwa nabożeństwa w tygodniu. Co więcej, człowiek może być duchowy, nawet gdy nie chodzi na ani jedno nabożeństwo w tygodniu. Na przykład, jeśli przebywa w więzieniu lub szpitalu, lub jest chory i nie ma możliwości chodzenia na nabożeństwa. Nadal jednak może być duchową osobą. Nie możesz być duchowy, jeśli szukasz swego, swoich własnych korzyści. Religijna osoba podejmuje religijne działania, aby...
  • 2016-12-05 08:30:51
   Chcemy poświęcić odrobinę więcej czasu, by przyjrzeć się zagadnieniu, któremu poświęciliśmy ostatnie kilka lekcji – różnicom pomiędzy religijnością a duchowością. Osoba może być religijna i nadal bardzo samolubna, egocentryczna i myśląca przez cały czas kategoriami – co mogę otrzymać i jakie korzyści wynikną z tego dla mnie. Kiedy zaś osoba staje się duchowa, nie będzie ani samolubna, ani egocentryczna. Nie myśli o tym, co może...
  • 2016-12-03 09:22:18
   Biblia mówi, że nasza relacja z Jezusem jest porównywalna do relacji pomiędzy narzeczoną a narzeczonym. Prawdziwe chrześcijaństwo to małżeństwo, nie religia. Dotyczy dwóch osób. To nie czczenie księgi, ale zjednoczenie z drugą osobą – osobą Jezusa Chrystusa. Religijni ludzie czczą księgę. Biblia jest dla nich najważniejsza. Biblia jest dla mnie bardzo ważna, ale nie jest ważniejsza od Jezusa Chrystusa. Jeśli nie miałbym relacji z Jezusem...
  • 2016-12-02 08:44:48
   Gdy Jezus wspominał o cudzołóstwie, mówił, że w Starym Przymierzu, należało go unikać – fizycznego aktu płciowego. Zdecydowanie był to grzech, ale było to tylko minimum, które wymaga Bóg. Syn spojrzałby na przykazania i rozważając powiedziałby: "To tylko minimum, którego wymaga Bóg". Sługa zaś mówi:"Muszę dzisiaj popracować od 9'tej do 17'tej. Gdy tylko wskazówka zegara pokaże...
  • 2016-12-01 08:57:59
   Religijna osoba przestrzega litery prawa. Zadowala się formalnym przestrzeganiem przykazań. Religijni ludzie stają się faryzeuszami, a faryzeusze stopniowo oddalają się od prawdy. W każdej denominacji chrześcijańskiej znajdziesz faryzeuszy – ludzi bardziej zainteresowanych spisaną literą prawa wraz z ludzkimi tradycjami danej denominacji oraz przestrzeganiem wszystkich zewnętrznych wymogów grupy, w której się znajdują, niż życiem w Jezusie Chrystusie. To...
  • 2016-11-30 08:52:42
   Jezus przyszedł, by wyzwolić nas z niewoli i abyśmy stali się Jego dziećmi. W tym tkwi różnica pomiędzy religijnością a duchowością. Religijna osoba zachowuje się jak sługa, duchowa jak syn. Przedstawmy to w innych słowach. Sługa będzie myślał w kategoriach – jakie minimum musi wykonać, by wypełnić swój obowiązek. Odpowiedzialny syn będzie myślał w kategoriach – jakie maksimum może uczynić, by podobać się swojemu...
  • 2016-11-29 08:35:50
   Posługując się prostym językiem możemy powiedzieć, że według starej umowy człowiek był jak sługa. Sługa nie może nazwać swego zwierzchnika "ojcem". Stąd Żydzi w Starym Testamencie nigdy nie nazywali Boga "Ojcem", gdyż byli sługami. Mogli mówić do Niego: "Panie", "Boże", "Potężny Mistrzu" i nic ponadto. Nie mogli mówić Mu: "Ojcze". Gdy przyszedł Jezus, zgromadził wokół siebie swoich...
 • Losowy utwór

 • Cudowna Boża łaska