• 2017-03-26 15:27:25
   Na pierwszych stronach Biblii, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, czytamy o tym, jakie zamierzenie względem człowieka miał Bóg. Jako, że człowiek całkiem zapomniał o nim, wszyscy ludzie borykają się z problemami, których nie potrafią rozwiązać. Nie widzą sensu i celu życia. Ty także nie odkryjesz go, jeśli nie wrócisz do tego, co powiedział Bóg w swoim Słowie. Możemy przyrównać...
  • 2017-03-23 11:26:58
   z konferencji Strange Fire (Obcy Ogień) w zborze Johna MacArthura (USA)

   materiał video

  • 2017-03-19 08:07:21
   Będziemy rozważali jeszcze jedną lekcję na temat cudownego klucza, którym jest uwielbienie. On otwiera każde zamknięte drzwi i może nas uratować w okolicznościach, które wiążą nas tak, że czujemy jakbyśmy siedzieli w więzieniu. W naszej ostatniej lekcji przypatrywaliśmy się 2 Księdze Kronik 20. Jest to jedna z najlepszych biblijnych ilustracji, jak duch uwielbienia może pokonać twoich...
  • 2017-03-12 07:59:59
   Na pierwszych stronach Biblii, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, czytamy o tym, jakie zamierzenie względem człowieka miał Bóg. Jako, że człowiek całkiem zapomniał o nim, wszyscy ludzie borykają się z problemami, których nie potrafią rozwiązać. Nie widzą sensu i celu życia. Ty także nie odkryjesz go, jeśli nie wrócisz do tego, co powiedział Bóg w swoim Słowie. Możemy przyrównać...
  • 2017-03-09 12:00:36
   „I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą...” Obj 11,1-2 Ten krótki fragment rzuca wiele światła na to, co jest u Boga najważniejsze, co jest istotą naszego duchowego życia. Chyba każdy chrześcijanin ma takie chwile kiedy zastanawia się nad tym, co w życiu z Bogiem jest najważniejsze, na co...
  • 2017-03-05 08:14:24
   W dalszym ciągu będziemy przyglądać się cudownemu kluczowi uwielbienia, który dał nam Bóg, abyśmy przepędzili diabła i przygotowali tron Bogu w naszych sercach i domach. Ostatnia księga Biblii - Księga Objawienia - zawiera najwięcej przebłysków nieba. To smutne, że wielu wierzących nie czyta jej. Diabeł nie chce, abyś ją czytał, gdyż w niej opisane jest jak skończy; zostanie wrzucony do jeziora...
  • 2017-03-02 11:19:15
   Jak bardzo cenimy sobie Pana Jezusa Chrystusa? Jak kobieta, która namaściła Go drogocennym olejkiem narodowym czy jak Judasz, który gotów był gotów Go wydać za 30 srebrników?

   materiał audio

  • 2017-02-26 08:15:30
   Kontynuujemy nasze rozważania na temat cudownego klucza, danego nam przez Boga, który otwiera każde drzwi na ziemi, a tym kluczem jest uwielbienie Boga. Bóg jest dobrym Bogiem. Wszystko co czyni i na co dozwala w naszym życiu, służy ku dobremu. Niektóre doznania mogą być bolesne i niezrozumiałe dla nas, ale służą ku dobremu. Dzieci czasem nie rozumieją co jest dla nich dobre. Kiedy przymuszasz swoje...
 • Rozważania

  • 2017-03-29 08:21:23
   Gdy zrozumiemy, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, aby ukazywał Boży wizerunek i charakter, pojmiemy w pełni z jakiego powodu Jezus umarł za nas i odkupił nas - mamy na nowo realizować pierwotny cel, który Bóg miał dla nas. Zobrazujmy to: Boży plan dla ludzkości jest jak prosta lina, która pochyla się lekko ku górze, gdyż Bóg chce, aby ludzie osiągali wzrost. Bóg chce, aby człowiek robił postępy przesuwając się po...
  • 2017-03-28 08:26:57
   Spójrzmy do Księgi Rodzaju, 1 rozdziału. Czytamy tam, że Bóg stworzył świat. Każdego dnia stwarzał coś nowego, ale ani razu nie określił przeznaczenia tego stworzenia. Pierwszego dnia, Bóg stworzył światło, ale nie powiedział komu ma ono służyć. Drugiego dnia, stworzył niebiosa, ale nie określił jego przeznaczenia. Następnego dnia, stworzył suchy ląd, rośliny i drzewa, ale nie określił ich przeznaczenia. Następnie, stworzył zwierzęta,...
  • 2017-03-27 08:28:01
   Na pierwszych stronach Biblii, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, czytamy o tym, jakie zamierzenie względem człowieka miał Bóg. Jako, że człowiek całkiem zapomniał o nim, wszyscy ludzie borykają się z problemami, których nie potrafią rozwiązać. Nie widzą sensu i celu życia. Ty także nie odkryjesz go, jeśli nie wrócisz do tego, co powiedział Bóg w swoim Słowie. Możemy przyrównać Biblię do instrukcji obsługi. Jeśli kupisz...
  • 2017-03-25 08:46:42
   Popatrzmy na kolejny, ostatni przykład – zapisany jest w Dziejach Apostolskich 16. Czytamy tam, że Paweł i Sylas zostali zamknięci w więzieniu. A tam, zamiast spać, szemrać i narzekać, wielbili Pana. W Dziejach Apostolskich 16:25-26, czytamy: "Gdy zaczęli wielbić Pana, Pan otworzył więzienne drzwi". To kolejny przykład wypełnienia się tej obietnicy! Moi drodzy przyjaciele, klucz, który otwiera każde rybie usta jest w Bożych rękach. Ten klucz...
  • 2017-03-24 08:31:59
   Kolejny przykład znajduje się w Księdze Jonasza. Jonasz był nieposłuszny Bogu i uciekał sprzed Jego oblicza. Wsiadł do statku płynącego w przeciwnym kierunku do miejsca wyznaczonego mu przez Boga. Bóg zatrzymał go - sprawił, że załoga statku była zmuszona wyrzucić go za burtę. A wtedy połknęła go wielka ryba. W Księdze Jonasza 1:17, czytamy: "Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i przebywał on w brzuchu ryby, trzy dni i trzy noce". Nie...
  • 2017-03-23 09:03:42
   Tak więc, są trzy kategorie wierzących. Pomyśl, do której kategorii się zaliczasz! Ci, którzy mają niesamowitą wiarę w siebie. Są bardzo silni, znają Biblię, modlą się i poszczą. Są zdolni i mają wielką wiarę w siebie. Wierzą w swe własne możliwości. Może w ogóle się nie modlą i nie poszczą, ale są mocni w sobie, mają bardzo silne osobowości. Tacy wierzący nigdy nie będą mogli wykonywać pracy dla Boga. Ci, którzy...
  • 2017-03-22 08:30:24
   Kiedy jesteś pokonany przez grzech i szatana, zazwyczaj uznajesz, że to z powodu twojej słabości. Mój drogi przyjacielu, nie jesteś pokonany, bo jesteś słaby, ale dlatego, że jesteś silny! Jesteś zbyt silny. Gdybyś był słaby, zwróciłbyś się do Boga, doświadczył Bożej pomocy i osiągnąłbyś zwycięstwo. Tylko słabi ludzie mogą wielbić Boga. Silni ludzie wielbią samych siebie. Tylko silna osoba mocno stoi przy swoim zdaniu, mówi twarde, raniące...
  • 2017-03-21 08:50:38
   Chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy z 2 Księgi Kronik 20, kiedy Jehoszafat był otoczony przez wielu wrogów i czuł, że to zbyt wiele dla niego i nie jest w stanie sobie poradzić. Bóg czasem pozwala, aby w naszym życiu zaistniały takie sytuacje, za sprawą których czujemy się absolutnie bezsilni i słabi. Jezus porównał kościół do biednej, bezsilnej i starej wdowy, która jest prześladowana przez pewnego wroga (Łk. 18). Czy...
  • 2017-03-20 09:17:44
   Będziemy rozważali jeszcze jedną lekcję na temat cudownego klucza, którym jest uwielbienie. On otwiera każde zamknięte drzwi i może nas uratować w okolicznościach, które wiążą nas tak, że czujemy jakbyśmy siedzieli w więzieniu. W naszej ostatniej lekcji przypatrywaliśmy się 2 Księdze Kronik 20. Jest to jedna z najlepszych biblijnych ilustracji, jak duch uwielbienia może pokonać twoich przeciwników i wyzwolić cię, gdy jesteś...
  • 2017-03-18 08:21:24
   Co to znaczy, że jesteśmy pod łaską, a zarazem wolni od Prawa? To branie Jezusa za przykład w naszym życiu; ukazywał On doskonale naturę Boga. Zanim poszedł na krzyż, zwrócił się do swoich uczniów: "Jeśli widzicie Mnie, widzicie Ojca". Jeśli widzicie jak żyję, jaki jest cel mojego życia, wiecie w czym Bóg ma upodobanie. Widzicie dobroć i czystość Boga; On jest zawsze święty, kochający i pokorny. Naszym powołaniem jest ukazywanie...
 • Losowy utwór

 • Bliżej, o bliżej